slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
OU “ BRA]A MILADINOVCI” KUMANOVO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

OU “ BRA]A MILADINOVCI” KUMANOVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

OU “ BRA]A MILADINOVCI” KUMANOVO. IZVE[TAJ ZA REALIZACIJA NA GODI[NATA PROGRAMA ZA RABOTA NA OU"BRA]A MILADINOVCI " - KUMANOVO ZA U^EBNATA 2007/ 2008 GODINA. Uslovi vo koi rabote{e u~ili{teto

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OU “ BRA]A MILADINOVCI” KUMANOVO' - feng


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

IZVE[TAJ ZA REALIZACIJA NA GODI[NATA PROGRAMA ZA RABOTA NAOU"BRA]A MILADINOVCI " - KUMANOVOZA U^EBNATA 2007/ 2008 GODINA

slide3
Uslovi vo koi rabote{e u~ili{teto

a) Centralnata u~ili{na zgrada se nao|a na ul. "Narodna Revolucija" br. 43 kade se smesteni 20 paralelki ;

b) Vo vtorata zgrada na Ul. "Tonko Dimkov"bb se izveduva nastava od I-IV, vo 9 paralelki za decata od toj reon;

v) Vo trettata zgrada na ul."Tane Georgievski"bb. Rabotat Posebnite paralelki od I do VIII oddelenie i 4 (~etiri) paralelki od tretto odd.;

slide4
g) ^etvrta zgrada e podra~noto u~ili{te vo s.P~iwa. Opfa}a u~enici od selata {to gravitiraat kon toj reon od Ido VIIIodd. so vkupno 9 (devet) paralelki

i

d) Vo pettata zgrada koja e locirana vo s. Studena Bara raboti 2 kombinirani paralelki od I-IV odd.

2 opfatenost na u enici
2. Opfatenost na u~enici
 • Vkupno 65 paralelki i toa:

-predmetna nastava 24;

- oddelenska nastava 32paralelki;

-9 paralelki od prvo do osmo odd. za u~enici so Posebni potrebi i

-2kombinirani paralelki.

zapi ani za narednata u ebna godina
Zapi{ani za narednata u~ebna godina

Zapi{ani se za prvo oddelenie :

-110deca rodeni 2002 god.

3 nastava i nastaven kadar
3. Nastava i nastaven kadar
 • Vkupno vraboteni 97 lica od koi :

-2 vospituva~i,

-33 oddelenski nastavnika;

-39 predmetni nastavnika,

-logoped, pedagog, psiholog, bibliotekar,sociologdirektor i

-18 lica od administrativno tehni~ki personal,

slide8
1.Nastavata e realizirana, so mali otstapuvawa:

Planirani 47 952

Realizirani 47 661

ili 99,39%

s tru no usovr uvawe
Stru~no usovr{uvawe
 • stru~ni aktivi;
 • seminari i rabotilnici od proekti;
 • seminari i rabotilnici organizirani od MON i Biro za razvoj na obrazovanieto
slide11
Proekti podr`ani od:

-MON i Biro za razvoj na obrazovanieto;

-USAID

-^ekor po ^ekor

-Vo sorabotka so NVO od gradot

slide13
Sorabotka so NVO

1. partnerski proektni aktivnosti,

2. seminari za nastavnicite

3. rabotilnici za u~enicite, nastavnicite i roditeli.

4. u~estvo na tribini,debati,

okrugli masi

sorabotka so institucii
Sorabotka so institucii
 • Ministerstvo za vnatre{ni raboti
 • Sredni u~ili{ta
 • Osnovni u~ili{ta
 • Kulturni institucii
 • Pretprijatija
brojna sostojba uspeh povedenie i izostanoci na u enici
BROJNA SOSTOJBA ,USPEH,POVEDENIE I IZOSTANOCI NA U^ENICI
 • I-131,
 • I -136, V- 141,
 • II-123, VI-151,
 • III-111, VII-143,
 • IV-126,VIII-162
 • Pos.p.I-VIII-64
 • vkupno: 1288
sred en uspeh
Sreden uspeh
 • Sredniot uspeh 2007/08god e 4.29
 • U~ebnite godin:

2006/07-4,40

2005/06-4.39,

2004/05-4,35;

2003/04-4,29;

2002/03-4,26.

posebni paralelki
Posebni paralelki
 • vkupno: 64 u~enici
 • Sreden uspeh:
 • 07/08 3,58
 • 06/07 3,84
 • 05/06 3,79
7 organizirawe u estvo i postignati rezultati od natprevari
7. Organizirawe, u~estvo i postignati rezultati od natprevari.
 • Organizirani natprevari na nivo na

- u~ili{te

- op{tinski

- regionalni

osvoeni nagradi
Osvoeni nagradi
 • 17 Op{tinski nagradi,
 • 12 regionalni,
 • 14 republi~ki nagradi i
 • 1 Me|unarodna Grand Pri nagrada.
slide21
GranPri na megunarodna likovna kolonija
 • Dr`aven prvak na bibliotekari ;
 • Dr`avni prvaci po Italijanski jazik ;
 • prvo mesto na protivpo`aren kviz;
 • II mesto po geografija, istorija i tehnika;
 • III mesto po matematika.
regionalni natprevari
Regionalni natprevari
 • Francuski Prvo mesto
 • Vtoro i treto mesto matematika
 • Prvo mesto istorija
 • Prvo mesto hor i orkestar
 • Prvo mesto informatika
 • Prvo mesto geografija
 • Prvo mesto tehnika
zakli oci i preporaki
Zakli~oci i preporaki

1.Nastavata e realizirana, so mali otstapuvawa

2.Kvalitetot na nastavata e podobren {to e sogledano od posetata na ~asovi od strana na stru~niot tim

slide24
3.U~estvoto vo golem broj na proekti pridonese za timsko rabotwe i podobruvawe na u~ili{nata klima i atmosfera vo raboteweto na OU;

4. Aktivno u~estvo na odgovornite nastavnici za uspe{no realizirawe na zapo~natite proekti koi se vo tek;

preporaki
Preporaki

1.Ima potreba sledeweto da prodol`i i da bide poseten sekoj nastavnik;

2. Da se formiraat timovi za poseta na seminari, za objektivno ocenuvawe, za tehniki vo nastava i sl. so obvrska istite da gi obu~at ostanatite nastavnici;

slide26
3.Podobruvawe i redovno vodewe na PED ;

4. Voveduvawe na kniga za evidencija od u~estvo na natprevari i davawe na izve{tai odnatprevari, manifestacii i sl. vo kompjuterska obrabotka snimeni na flopi ili USB;

slide27
5.Formirawe na tim za sozdavawe i voveduvawe na VEB strana na u~ili{teto vo krajot na godinata;

6. Sozdavawe na tim (5-9 ~lena) za izgotvuvawe na nov ~etirigodi{en Razvoen plan na U~ili{teto;

slide28
7. Direktorot so svoite sorabotnici prodol`uva so iznao|awe na novi na~ini i formi za motivirawe na nastavnicite i u~enicite preku dodeluvawe pofalnici, blagodarnici, sertifikati i drugi vidovi na nagradi, so cel podobruvawe na kvalitetot na nastavata i podigawe na rejtingot na u~ili{teto.
slide29
8. Uka`uvaweto

od izvr{enata integralna evaluacija od strana na Dr`avniot inspektorat da bidat prioriteti vo

Godi{nata programa i

Noviot razvoen plan