Den europ iske union
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Den Europæiske Union. Indhold Historisk udvikling De centrale institutioner og beslutningsprocedurer Tilgange til studiet af EU. Historisk udvikling I: Samarbejdets etablering (1950-1960). Afslutningen på Anden Verdenskrig (1945) Ophavsmanden Jean Monnet Schuman-erklæringen (1950)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - feng


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Den europ iske union

Den Europæiske Union

Indhold

Historisk udvikling

De centrale institutioner og beslutningsprocedurer

Tilgange til studiet af EU


Historisk udvikling i samarbejdets etablering 1950 1960
Historisk udvikling I: Samarbejdets etablering (1950-1960)

 • Afslutningen på Anden Verdenskrig (1945)

 • Ophavsmanden Jean Monnet

 • Schuman-erklæringen (1950)

 • Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (1951/1952)

 • Rom-traktaten (1957/1958)


Historisk udvikling ii turbulens i samarbejdet 1961 1979

Økonomisk opblomstring i begyndelsen af 1960erne

Charles de Gaulle

- Veto Storbritanniens medlemskab (1963 & 1967)

- Tomme stols politik (1965-1966)

- Luxembourg kompromiset (1966)

Storbritannien, Danmark og Irland bliver medlemmer (1973)

Integrationsmæssig stilstand i 1970erne

Historisk udvikling II: Turbulens i samarbejdet (1961-1979)


Historisk udvikling iii tilbage p sporet 1980 1993

Internationale konkurrence - USA og Japan (start 1980erne)

Den Europæiske Fællesakt (1986/1987)

Det Indre Marked (slutningen af 1992)

Grækenland bliver medlem i 1981 og i 1986 fulgte Spanien og Portugal trop

Berlin Murens fald (1989)

Maastricht traktaten (1992/1993): De tre søjler og ØMUen

Danmark stemmer ”nej” til Maastricht traktaten (1992)

Edinburgh-aftalen (1993)

Historisk udvikling III: Tilbage på sporet (1980-1993)


Historisk udvikling iv mod en ligev gt 1994 2008

Sverige, Finland og Østrig bliver medlemmer af samarbejdet i 1995

Amsterdam-traktaten (1997/1998): Borgerne i fokus og Schengen-samarbejdet

Nice-traktaten (2001/2003): Justering af EU’s institutioner

Polen, Ungarn, Estland, Slovenien, Cypern, Slovakiet, Bulgarien, Letland, Litauen og Malta bliver medlemmer af samarbejdet i 2004

Traktaten om en forfatning for Europa (2004)

”Nej” til forfatningstraktaten i Frankrig og Holland (2005)

Rumænien og Bulgarien bliver medlemmer 2007

Reformtraktaten (2007)

Irlands nej til reformtraktaten (2008)

?

Historisk udvikling IV: Mod en ligevægt (1994-2008)


Sammenfatning af den historiske udvikling
Sammenfatning af den historiske udvikling i 1995

 • Integration i bredden

  - fra 6 medlemsland i 1952 til 27 i 2007

  - fra kul- og stålfællesskab til omfattende politisk Union

 • Integration i dybden

  - udbredelse af kvalificerede flertalsafgørelser

  - domstolsafgørelser


De centrale institutioner og beslutningsprocedurer i
De centrale institutioner og beslutningsprocedurer (I) i 1995

Det Europæiske Råd

 • Stats- og regeringscheferne

 • Mødes minimum fire gange årligt i Bruxelles

 • Tager stilling til sager der er kørt fast i Ministerrådet

 • Fastlægger de overordnede retningslinier for samarbejdet

 • Beslutninger træffes ved konsensus


De centrale institutioner og beslutningsprocedurer ii
De centrale institutioner og beslutningsprocedurer (II) i 1995

Ministerrådet

 • Nationale ministre fra medlemsstaterne

 • Vedtager lovgivning

 • Træffer afgørelser med enten simpelt flertal, kvalificeret flertal eller enstemmighed

 • Formandskab går på skift mellem medlemsstaterne hvert halve år

 • Assisteres af nationale embedsfolk og et sekretariat


De centrale institutioner og beslutningsprocedurer iii
De centrale institutioner og beslutningsprocedurer (III) i 1995

Europa-kommissionen

 • Ledes af et kollegium bestående af 27 kommissærer nomineret af de nationale regeringer

 • Varetager følgende opgaver: (A) fremsætter lovforslag, (B) forvalter lovgivning, (C) overvåger, at medlemsstaterne overholder deres forpligtelser, (D) forhandler aftaler med tredje lande

 • Sidder for en periode på fem år af gangen

 • Kommissærerne assisteres af generaldirektorater og personlige kabinetter


De centrale institutioner og beslutningsprocedurer iii1
De centrale institutioner og beslutningsprocedurer (III) i 1995

Europa-Parlamentet

 • 732 direkte folkevalgte medlemmer fra medlemsstaterne

 • Sidder i en periode på fem år

 • Deltager sammen med Ministerrådet i lovgivningsarbejdet

 • Arbejde foregår i komiteer, mens beslutninger træffes i plenaren

 • Skal godkende og kontrollere Europa-kommissionenDe centrale institutioner og beslutningsprocedurer iv
De centrale institutioner og beslutningsprocedurer (IV) i 1995

Domstolen

 • Består af 27 dommere udpeget af nationale regeringer

 • Dømmer i sager vedr. uenighed mellem EU’s institutioner eller mellem samarbejdet og medlemsstaterne

 • Dømmer upartisk

 • Lille kendskab til institutionen men stor betydning: direkte virkning og forrang


De centrale institutioner og beslutningsprocedurer v
De centrale institutioner og beslutningsprocedurer (V) i 1995

Konsultationsproceduren

 • Kommissionen fremsætter forslag

 • Europa-Parlamentet høres

 • Kommissionen reviderer evt. forslaget

 • Ministerrådet træffer beslutninger


De centrale institutioner og beslutningsprocedurer vi
De centrale institutioner og beslutningsprocedurer (VI) i 1995

Fælles beslutningsprocedure

 • Kommissionen foreslår lovgivning

 • Europa-Parlamentet og Ministerrådet behandler forslaget op til tre gange

 • Mellem anden og tredje behandlingen indkaldes et forligsudvalg med repræsentanter for de to institutioner