Download
bedst p nettet 2010 analyse trends og erfaringer n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bedst på Nettet 2010 analyse: - Trends og erfaringer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bedst på Nettet 2010 analyse: - Trends og erfaringer

Bedst på Nettet 2010 analyse: - Trends og erfaringer

113 Views Download Presentation
Download Presentation

Bedst på Nettet 2010 analyse: - Trends og erfaringer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bedst på Nettet 2010 analyse:- Trends og erfaringer Michael Bach Petersen, kontorchef Kontoret for it-kompetencer og tilgængelighed Digitaliser Danmark – Digitaliseringskonferencen 2011 Aarhus, den 6. april 2011

  2. Bedst på Nettet – kort fortalt • Videnskabsministeriets årlige konkurrence for offentlige websteder. Gennemføres for 11. gang i 2011. • Fra informationsflade til transaktionsflade. Nyt koncept i 2009 med fokus på effektivisering og nytteværdi for borgere og virksomheder. Formål at fremme offentlig digitalisering. • Vurderingsgrundlag: 1) Screening (22 sp.), 2) bruger-vurdering (9 sp.) og 3) selvevaluering (27 sp.). • Fem kategorier: 1) Kommuner og regioner, 2) Statslige myndigheder, 3) Uddannelsesinstitutioner, 4) Portaler og 5) hospitaler og sygehuse – i alt ca. 280 deltagere.

  3. Bedst på Nettet 2010 analyse- trends og erfaringer • Hvordan gør de bedste? 1) De bedste inddrager brugerne og opnår derved også i høj grad deres brugerorienterede mål. Endvidere skaber de også flere nye services. 2) De bedste sætter slutbrugerens oplevelse i centrum og skaber derved bedre services. 3) De bedste har en topledelse, der engagerer sig i digitaliseringsarbejdet, hvorved der skabes en højere målopfyldelse i forhold til digitaliseringsstrategi.

  4. Bedst på Nettet 2010 analyse- trends og erfaringer • Hvad karakteriserer deltagerkategorierne? • 1) Kommuner og regioner: • Bedre til basisfunktionaliteter end strategi og brugertilfredshed. • 2) Statslige myndigheder: • Arbejder målrettet med business cases og følger op på investeringer.

  5. Bedst på Nettet 2010 analyse- trends og erfaringer • Hvad karakteriserer deltagerkategorierne? • 3) Uddannelsesinstitutioner: • Udforsker digitaliseringens muligheder. • 4) Portaler: • Høj brugertilfredshed og strategisk tilgang. • 5) Hospitaler og sygehuse: • Høj brugertilfredshed.

  6. Inspirationskatalog • Over 40 cases • Dél de gode erfaringer • Få inspiration til eget arbejde www.digitalisér.dk http://digitaliser.dk/group/539136

  7. Resultatvisning • Se egen udvikling i forhold til sidste år • Sammenlign udvalgte spørgsmål, deltagere og deltagerkategorier • Se årets højdespringere: Hvem har forbedret sin samlede score mest siden sidste år? • Lær af de bedste: Se hvem, der klarer sig bedst i de enkelte spørgsmålskategorier • Hent data ud i et regneark og arbejde videre med dem. Den nye resultatvisning inkluderer Bedst på Nettet resultater siden indførelsen af det nye koncept i 2009 • Søg på ord, fx ”kanalstrategi” eller ”business case”, i samtlige spørgsmålstekster og institutionernes kommentarer til deres besvarelser • Se og print grafiske fremstillinger • http://www.bedstpaanettet.dk/ny-udvidet-resultatvisning

  8. Mere Bedst på Nettet • www.bedstpaanettet.dk • Inspirationskatalog: • http://digitaliser.dk/group/539136 • Resultatvisning: http://www.bedstpaanettet.dk/ny-udvidet resultatvisning