ohjausprosessi laajennettuun ty ss oppimiseen hyria pirkko esko asikainen@hyria fi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
OHJAUSPROSESSI LAAJENNETTUUN TYÖSSÄOPPIMISEEN, Hyria , pirkko.esko-asikainen@hyria.fi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

OHJAUSPROSESSI LAAJENNETTUUN TYÖSSÄOPPIMISEEN, Hyria , pirkko.esko-asikainen@hyria.fi - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

OHJAUSPROSESSI LAAJENNETTUUN TYÖSSÄOPPIMISEEN, Hyria , pirkko.esko-asikainen@hyria.fi. OHJAUSPROSESSI LAAJENNETTUUN TYÖSSÄOPPIMISEEN, Hyria , pirkko.esko-asikainen@hyria.fi. Tyypillisin laajennetun työssäoppimisen opiskelija on:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OHJAUSPROSESSI LAAJENNETTUUN TYÖSSÄOPPIMISEEN, Hyria , pirkko.esko-asikainen@hyria.fi' - fell


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ohjausprosessi laajennettuun ty ss oppimiseen hyria pirkko esko asikainen@hyria fi
OHJAUSPROSESSI LAAJENNETTUUN TYÖSSÄOPPIMISEEN,Hyria,pirkko.esko-asikainen@hyria.fi
ohjausprosessi laajennettuun ty ss oppimiseen hyria pirkko esko asikainen@hyria fi1
OHJAUSPROSESSI LAAJENNETTUUN TYÖSSÄOPPIMISEEN,Hyria,pirkko.esko-asikainen@hyria.fi

Tyypillisin laajennetun työssäoppimisen opiskelija on:

A. Opiskelija, joka oppii parhaiten työtä tekemällä, erityisopiskelija

B. Opiskelija, jolla on paljon rästissä olevia suorituksia tai opiskelu etenee muuta ryhmää hitaammin

C. Opiskelun aikaisemmin keskeyttänyt opiskelija, palaa tekemään opintonsa loppuun

D. Opiskelija, joka pystyy ja voi edetä ryhmäänsä nopeammin opinnoissaan

Jokaisen opiskelijan opiskelusuunnitelma tehdään yksilöllisesti.

Laajennettuun työssäoppimiseen on voinut hakeutua kuka tahansa Hyrian nuori opiskelija. Useimmiten hakeutuminen tapahtuu opinto-ohjaajan, opettajan tai koulutuspäällikön kautta. Kuka tahansa ei kuitenkaan voi tehdä opintojaan laajennetussa työssäoppimisessa, vaan ehdokkaan kohdalla on pohdittu moniammatillisessa joukossa, hyötyykö opiskelija tästä opiskeluväylästä ja onko se mahdollista siinä opiskelutilanteessa, jossa opiskelija sillä hetkellä on.

Usein tilanne on sellainen, että laajennettuun työssäoppimiseen siirtyminen on se viimeinen konsti. Sitten kun ei ole enää välineitä opiskelijan auttamiseksi luokkamuotoisessa opiskelussa, otetaan vasta yhteyttä laajennetun työssäoppimisen projektipäällikköön. Opiskelun aikaisemmin keskeyttäneet ja opintojaan nopeuttajat ovat tässä suhteessa poikkeus ja vähemmistö laajennetun työssäoppimisen opiskelijoissa.

Laajennetussa työssäoppimisessaHyriassa voi suorittaa pääasiassa ammatillisia opintoja. Opiskelusuunnitelman tekeminen alkaa yksilöllisen jaksosuunnitelman teolla. Pohditaan millä jaksoilla opiskelija on työssäoppimassa, millä jaksoilla oppilaitoksessa. Opintojen suorittamisen mahdollisuus työssäoppimisessa vaihtelee aloittain. Autoalalla ja rakennusalalla voidaan kaikki ammatilliset opinnot periaatteessa suorittaa työssäoppien, mutta esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla tai logistiikka-alalla näin ei voida menetellä.

Hyrian laajennetun työssäoppimisen opiskelija voi suorittaa ATTO-opintoja työvaltaisesti, jos hänellä on atoissa keskeneräisiä kursseja. Opintojaan nopeutetussa aikataulussa suorittavat laajennetun työssäoppimisen opiskelijat, joilla ei ole oppimisessa tai opiskelussa ongelmia, voivat suorittaa viimeiset atto-kurssit (äidinkieli 4, matematiikka3, englanti2, yritystieto ja työelämän pelisäännöt – kurssit) työssäoppien. Nämä opinnot olisivat normaalin aikataulun mukaan ohjelmassa kolmantena opiskeluvuotena. Opettajat tekevät niihin valmiit tehtävämateriaalit joita sovelletaan työpaikan mukaan.

slide3
Lato-opiskelijoiden aikatauluja/tarinoita – verrattuna ryhmän aikatauluihin, Hyria , pirkko.esko-asikainen@hyria.fi

A) Ryhmä: puutarhatuotannon perustutkinto, tavallinen opiskeluohjelma

Ryhmän opiskelija Maija / La-To, erityisopiskelija, paljon poissaoloja

B) Ryhmä: pintakäsittelyn perustutkinto, tavallinen opiskeluohjelma

O=oppilaitoksessaT=työssä

A=atto-opinnot

sin: LA-TO -jakso

!=valmistuu

Ryhmän opiskelija Matti / La-To, huippu-urheilija, puuttuvia suorituksia, poissaoloja

C) Ryhmä: sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto, ryhmä valmistui toukokuussa 2009

Mari ja Mirja keskeyttivät viimeisenä opiskeluvuotena, töissä sairaalassa, palasivat opintoihin 3. jaksolle 2010

D) Ryhmä: autoalan perustutkinto, tavallinen opiskeluohjelma

Ryhmän opiskelija Mika /La-To nopeuttaja, kesät ja loma-ajat työssä autokorjaamossa, valmistuu melkein vuoden muita aikaisemmin

slide4
Lato-opiskelijoiden aikatauluja/tarinoita – verrattuna ryhmän aikatauluihin, Hyria, pirkko.esko-asikainen@hyria.fi

Maija on erityisopiskelija puutarhatuotannon alalla. Hän siirtyi laajennettuun työssäppimiseen toisen

opiskeluvuoden kolmannella jaksolla, koska opinnot eivät tukitoimista huolimatta edenneet. Tehtiin

henkilökohtainen opiskelusuunnitelma: ammatilliset opinnot työssäoppien, ATOT oppilaitoksessa. Näin

opinnot alkoivat sujua. Maija on suorittanut yhden jakson kukkakaupassa, yhden jakson

puutarhamyymälässä, yhden kasvimaalla ja yhden kasvihuoneessa. Kaksi jaksoa attoja on ohjelmassa keväällä2012. Opinnot

jatkuvat neljännelle opiskeluvuodella, tekee loput atot ja valmistuu lokakuussa vuonna 2012.

B. Urheileva Matti opiskelee pintakäsittelyalaa. Hänelle luokkamuotoinen opiskelu on hankalaa ja poissaolot, niin urheilemisesta johtuvat kuin luvattomatkin, hidastavat myös opiskelua. Ensimmäisen opiskeluvuoden lopulla hänelle tehtiin laajennetun työssäoppimisen suunnitelma, tekee loput ammatilliset opintonsa työssäoppien, atot oppilaitoksessa. Näin mahdollistuu myös Matin urheileminen talvisaikaan. Matin opinnot venyvät neljännelle vuodelle.

C. Lähihoitajaopiskelijat Mari ja Mirja lopettivat opinnot kesken muutama vuosi sitten. Palasivat opiskelemaan laajennettuun työssäoppimiseen ja tekivät kevään 2011 aikana opintonsa loppuun palkallisina työntekijöinä sairaalassa . Työyksikössä joustettiin työajoissa niin, että myös puuttuvat lähitunnit mahdollistuivat oppilaitoksessa.

D. Mika suoritti autoalan opintonsa loppuun pikavauhtia laajennetussa työssäoppimisessa. Hän aloitti työvaltaisen opiskelunsa toisen opiskeluvuoden päätyttyä korjaamolla, jossa oli työskennellyt jo kaksi kesää kesätöissä. Nyt hän sai sieltä palkallisen työssäoppimispaikan, osaamista tunnistettiin ja tunnustettiin, teki puuttuvat ammattiosaamisen näytöt ja puuttuvan ATTO kurssin työvaltaisesti ja sai opintonsa päätökseen lokakuussa, yli puoli vuotta aiemmin kuin muut ryhmänsä opiskelijat.

opiskelijan ohjaus la to ssa hyria pirkko esko asikainen@hyria fi
Opiskelijan ohjaus La-To:ssa, Hyriapirkko.esko-asikainen@hyria.fi
 • Muu tukiverkosto:
 • Opiskelijahuolto
 • Nuoriso-ohjaaja auttaa elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä,
 • Kuraattori,terveydenhoitaja ja erityisopettaja ovat mukana opiskelijaa auttamassa tarvittaessa
 • Ammattiopettaja,
 • Suunnittelee opintojen työvaltaista suorittamista omalla alallaan.
 • Osallistuu yksilöllisen opiskelusuunnitelman tekoon.
 • Ammattiosaamisen näyttöön ohjaaminen ja sen arviointi.
 • Auttaa/ohjaa/kannustaa.

A

Opiskelussa tai ryhmässä vaikeuksia/erityisopiskelija

B

Keskeneräisiäkursseja, hitaasti etenevä

 • Työpaikkaohjaaja
 • Osallistuu yksilöllisen työvaltaisen opiskelusuunnitelman tekoon.
 • Ohjaa opiskelijan päivittäistä työskentelyä.
 • Mahdollistaa opiskelijan tarvitsemia työtehtäviä.
 • Ohjaa ammattiosaamisen näyttöön valmistautumista ja arvioi näytön.
 • Auttaa/ohjaa/kannustaa

C

Opinnot aiemmin keskeytyneet

D

Opiskelussa muita nopeammin etenevä

 • Opiskelijan oma opinto-ohjaaja
 • Osallistuu yksilöllisen jaksosuunnitelman ja opiskelusuunnitelman tekoon.
 • Auttaa/ohjaa/kannustaa.
 • La-Toprojektipäällikkö
 • Jaksosuunnitelman ja opiskelusuunnitelman tekeminen ja päivittäminen.
 • yhteistyössä opiskelijan. opettajan, opon, ja työpaikkaohjaajan kanssa.
 • Tekee yhteistyötä koko opiskelijan tukiverkoston kanssa.
 • Auttaa/ohjaa/kannustaa.

Opiskelija

Osallistuu opiskelusuunnitelman ja työvaltaisen suunnitelman tekoon. Suunnittelee opiskeluaan, asettaa tavoitteita, sitoutuu työpaikan ja La-Ton sääntöihin. Kehittää ammattiosaamistaan ja avaintaitojaan työpaikalla työskennellen. Valmistautuu näyttöön ja arvioi omaa suoritustaan