keuhkoleikkauspotilaan anestesia l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Keuhkoleikkauspotilaan anestesia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Keuhkoleikkauspotilaan anestesia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Keuhkoleikkauspotilaan anestesia - PowerPoint PPT Presentation


 • 455 Views
 • Uploaded on

Keuhkoleikkauspotilaan anestesia. Juhani Pajula Sydänanestesiologi Sydänkeskusliikelaitos PSHP - Tampere. Sydänkeskuksen thoraxkirurginen resursointi. Käytössä yksi sali kahdesti viikossa (ti, to), kaksi tmp/päivä Ympärivuorokautinen päivystysvalmius

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Keuhkoleikkauspotilaan anestesia' - felix


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
keuhkoleikkauspotilaan anestesia

Keuhkoleikkauspotilaan anestesia

Juhani Pajula

Sydänanestesiologi

Sydänkeskusliikelaitos

PSHP - Tampere

syd nkeskuksen thoraxkirurginen resursointi
Sydänkeskuksen thoraxkirurginen resursointi
 • Käytössä yksi sali kahdesti viikossa (ti, to), kaksi tmp/päivä
 • Ympärivuorokautinen päivystysvalmius
 • Sydänteho (7 paikkaa): postoperatiivinen respiraattorihoitovalmius, toimii myös post.op. heräämönä
 • Sydänvalvonta: hengityksen tukihoidon valmius (CPAP, NIV)
 • Hengitysvajauksen tehohoito Teho-osastolla
yleisthoraxkirurgia syd nkeskus
Yleisthoraxkirurgia/Sydänkeskus

Vuosi Tilaus Toteutuma

2004 183 234

2005 165 183

2006 197 197

2007 211 253

2008 211 235 (30.09. mennessä)

yleisthoraxkirurgia syd nkeskus4
Yleisthoraxkirurgia/Sydänkeskus

2007 Elekt.Päiv.

Mediastino-/bronkoskopia 28 13

Pieni thorakoskopia 27 4

Laaja thorakoskopia 21 3

Pieni thorakotomia 53 36

Iso thorakotomia 46 21

175 77

v 2006 uudet hoitoprotokollat sek l k reille ett hoitajille
V. 2006 uudet hoitoprotokollat sekä lääkäreille että hoitajille
 • Toiminnan yhtenäistäminen
 • Ennakoitavuus
 • Oppimiskäyrällä hyvään tasoon
 • Laatukontrolli
 • Jatkuva päivitys
keuhkoleikkauspotilaan piirteet
Keuhkoleikkauspotilaan piirteet
 • Syöpäkirurgiaa tai infektion saneerausta
 • Useilla COPD, tupakointi
 • Keuhkofunktiot alentuneet
potilasvalintaan liittyvi yleisi n k kohtia
Potilasvalintaan liittyviä yleisiä näkökohtia
 • Suorituskykyarvio NYHA-luokituksen perusteella
 • Krooninen vs. akuutti oireilu
 • Tupakoinnin oltava loppu!
 • Huomattava ylipaino ja toisaalta kakeksia lisäävät komplikaatioita ja respiraattorihoidon tarvetta
potilasvalintaan liittyvi yleisi n k kohtia8
Potilasvalintaan liittyviä yleisiä näkökohtia
 • FEV1 < 50% viitearvosta → komplikaatioriski ↑
 • FEV1 < 0,5 litraa = leikkaustoiminnan ulkopuolella
 • Hiilidioksidiretentio ja FEV1 < 1 litra → morbiditeetti ja mortaliteetti ↑↑
 • Mikäli suorituskyvyn ja spirometrian välillä ristiriitaa → rasitusergometria
elektiivisen keuhkoleikkauksen kontraindikaatiot
Elektiivisen keuhkoleikkauksen kontraindikaatiot
 • Akuutti keuhkoinfektio (varoaika vähintään viikko oireiden loppumisesta)
 • Lähianamneesissa hengitysoireiden voimakasta vaihtelua
 • Akuutti obstruktio
 • Tupakointi alle 4h leikkausta edeltävästi
leikkaukseen valmistelu
Leikkaukseen valmistelu
 • Tupakoinnin lopettaminen
  • Tupakointi lisää komplikaatioriskiä 2 – 6 kertaisesti
 • Keuhkofunktioiden optimointi
  • Keuhkoklinikan konsultaatio herkästi
 • Preoperatiivinen lääkitys
  • Omat lääkkeet leikkaukseen asti
  • Kortisonisubstituutio
 • Laboratorio- ja kuvantamislöydökset
  • Tuore thx-kuva yleensä riittää
  • Kriittisesti sairailta verikaasukontrolli huoneilmalla
esil kitys
Esilääkitys
 • Bentsodiatsepiini ja matala-annoksinen opiaatti sopivat

- Vältä pitkävaikutteista opiaattia, etenkin hengitysvajaus- ja uniapneapotilaalle

 • Pre-emptiivinen kivunhoito

- P.o. kipulääkkeet (esim. parasetamoli) esilääkkeen yhteydessä

anestesian yleisperiaatteet
Anestesian yleisperiaatteet
 • Käytä lyhytvaikutteista, vahvaa analgesiaa
 • Unen syvyyden mittaus
 • Hyvä relaksaatio, kumoutuminen varmistettava
 • Jäähtymisen esto
 • Epiduraalinen kivunhoito peri- ja postoperatiivisesti
 • Varhainen extubaatio!
thorakaalinen epiduraali
Thorakaalinen epiduraali
 • Asetus ennen induktiota
 • Istuva potilas
thorakaalinen epiduraali14
Thorakaalinen epiduraali
 • Asetus ennen induktiota
 • Istuva potilas
 • ´Hanging drop´
thoracaalinen epiduraali
Thoracaalinen epiduraali
 • Asetus ennen induktiota
 • Istuva potilas
 • ´Hanging drop´
 • Testiannos ja epiduraalinen infuusio heti
thoracaalinen epiduraali16
Thoracaalinen epiduraali
 • Asetus ennen induktiota
 • Istuva potilas
 • ´Hanging drop´
 • Testiannos ja epiduraalinen infuusio heti
 • Jatketaan ad. 1 vko
yleisanestesia
Yleisanestesia
 • Peruskattaus:Induktioon Propofoli

Fentanyyli

Cis-atrakuuri

Ylläpitoon Ultiva®-infuusio

Propofoli-infuusio

Inhalaatioanesteetti

Epiduraalinen infuusio

 • Jos ei epiduraalia, valitaan pitempivaikutteinen opiaatti (sufentaniili, fentanyyli) + tramadoli, parasetamoli
 • Uniaineena propofoli ja/tai sevofluraani
 • Perusnesteytys + menetysten korvaaminen
2 lumen intubaatio
2-lumen intubaatio
 • Voimakkaasti ärsyttävä: hyvä relaksaatio ja syvä uni/analgesia!
 • Puolisuuden ja syvyyden tarkistus fiberoskoopilla – myös asentomuutosten jälkeen
 • Varottava distaalisen kuffin ylitäyttöä
 • Vasemman puolen putki helpompi asentaa, vähemmän herkkä syvyyden suhteen
 • 2-lumen putki soveltuu huonosti spontaanihengitykseen
kylkiasentoon liittyv t ongelmat
Kylkiasentoon liittyvät ongelmat
 • Niska-hartiaseudun kiputilat (pään ´roikkuminen´)
 • Alemman olkanivelen/olkavarren kompressio
 • Ylemmän olkanivelen hyperfleksio (ei yli 90º)
 • Plexusvaurio (venytys)
 • Alaraajojen painaumat
 • Korvalehden ruston vaurio
anestesian ja asennon vaikutus verenkiertoon
Anestesian ja asennon vaikutus verenkiertoon…

- Laskimopaluu heikkenee (´linkkuasento´)

- Cavakompressio (kirurgia)

- PEEP:n vaikutus

ja ventilaatio perfuusio suhteeseen
…ja ventilaatio-perfuusio -suhteeseen
 • Relaksoituneen pallean ja painovoiman vaikutus
 • Ventilaatiosta n.60% yläkeuhkoon
 • Perfuusiosta 55 - 65% alakeuhkoon
 • Oikovirtaus n.10%
yhden keuhkon ventilaation fysiologiaa
Yhden keuhkon ventilaation fysiologiaa

Qs/Qt during two-lung ventilation is assumed to be distributed equally between the two lungs (5% to each lung)

The 35% of total flow perfusing the nondependent lung, which was not shunt flow, was assumed to be able to reduce its blood flow by 50% byhypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV)

yhden keuhkon ventilaation toteutus
Yhden keuhkon ventilaation toteutus
 • FiO2 ↑ (lisääntyneen oikovirtauksen kompensaatio)
 • PEEP ´sopivaksi´
 • Kertavolyymin redusointi (ylivenytyksen = korkeiden ilmatiepaineiden välttäminen!)
 • Hengitysfrekvenssin nostaminen
yhden keuhkon ventilaation toteutus25
Yhden keuhkon ventilaation toteutus
 • Jos happeutumisongelmaa
  • Maksimoi FiO2 (ad.0.8)
  • Tarkista Hkr/Hb
  • Optimoi PEEP
  • Lisää yläkeuhkoon happivirtaus (esim. katetrilla)
  • Kytke yläkeuhkoon CPAP
  • Ääritilanteessa molempien keuhkojen ventilaatio (intermittoiden tai pysyvästi)
yhden keuhkon ventilaation toteutus26
Yhden keuhkon ventilaation toteutus
 • Ei välttämättä pyritä normoventilatioon (ns. permissiivisen hyperkapnian periaate)
 • Iv-anestesia
 • Inhalaatioanesteetit suurina pitoisuuksina saattavat heikentää HPV:a
 • Lopuksi keuhkon rekrytointi näkökontrollissa
lopuksi
Lopuksi...

Keuhkoleikkauspotilaan hyvinvointi perustuu koko tiimin onnistumiseen!

 • Leikkausasennon optimoiminen
 • Säästävä ventilaatio
 • Ylinesteytyksen välttäminen
 • Lämpötaloudesta huolehtiminen
 • Kirurginen tulos
 • Postoperatiivisesti vapaa hengitys