aivot ja eeg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aivot ja EEG PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aivot ja EEG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Aivot ja EEG - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Aivot ja EEG. Aivojen rakenne. Kallo. Päänahka. Aivokuori (cerebral cortex). Päälaen- eli parietaalilohko. Otsa- eli frontaalilohko. Takaraivo- eli oksipitaalilohko. Ohimo- eli temporaalilohko. Isoaivojen kuorikerroksen toiminnallisia alueita.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Aivot ja EEG


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aivojen rakenne
Aivojen rakenne

Kallo

Päänahka

aivokuori cerebral cortex
Aivokuori (cerebral cortex)

Päälaen- eli parietaalilohko

Otsa- eli frontaalilohko

Takaraivo- eli

oksipitaalilohko

Ohimo- eli temporaalilohko

isoaivojen kuorikerroksen toiminnallisia alueita
Isoaivojenkuorikerroksentoiminnallisiaalueita

Aivot ovat jakautuneet alueisiin, jotka ovat erikoistuneita tietynlaisten aistimusten käsittelyyn. Niinpä isojen aivojen kuorikerroksessa voidaan todeta sähköistä toimintaa aina samalla alueella, tiettyä aistinta ärsytettäessä tai aina tietyn toiminnan aikana.

aivojen tutkiminen
Aivojen tutkiminen
 • Aivoissa on noin 100 miljardia neuronia eli hermosolua, joiden välillä on noin 15 000 kytkentää. Aivojen toiminta perustuu neuronien väliseen kytkentään, joita on siis yhteensä 150 biljoonaa
 • Aistitoiminnot välittyvät aivokuoren eri toiminnallisille alueille
  • Aivokuoressa 1 mm2 alueella on > 100 00 neuronia
eeg electroencephalogram
EEG (ElectroEncephaloGram)
 • EEG:ssä mitataan päänahkaan kiinnitettyjen elektrodien avulla aivojen jännitevaihteluja, jotka piirturi merkitsee tasaisesti liikkuvaan paperiin tai tietokoneen näytölle.
 • EEG:n perusteella voidaan havaita monien aivoperäisten sairauksien, kuten epilepsian, sekä aivovaurioiden ja aivokasvainten aiheuttamat muutokset.
 • EEG:ssä näkyvät myös normaalit unen ja valveen vaihtelut ja unitilan eri vaiheet.
 • EEG:n poikkeamat:
  • jatkuva häiriö (mittauskäyrät epäselviä),
  • paikallinen häiriö (joku tietty alue aivoissa ei toimi) ja
  • satunnainen häiriö (esim. epilepsia).
eegn tulkinta
EEGn tulkinta
 • EEG:n eri ominaisuudet määräytyvät aaltojen lukumääränä sekunnissa, sähköjännitteen laajuuden poikkeumana peruslinjalta ja poikkeamien tyypin esim. aallon huippujen ja huippurykelmien esiintymisen mukaan. EEG:n taajuusalueet ovat alfa, beta, theta ja delta.
slide8

Aivosähkökäyrä vaihtelee aivojen erilaisen aktiviteettitilan mukaisesti.

 • Aktiivisessa tilassa esiintyy erityisesti beta-aaltoja, rentoutuneena taas esiintyy erityisesti alfa-toimintaa.
 • Alfa-aktiviteetti vähentyy hiukan väsymystilassa ja unen aikana se vähenee huomattavasti. Tämän takia EEG:tä otettaessa testataan useita eri tilanteita, esim. rentoutunutta tilaa, stroboskooppivalon (vilkkuvaloaktivaation) vaikutuksia (silmät auki ja kiinni testataan erikseen) ja unitilaa.
alfa rytmi
Alfa -rytmi
 • Alfarytmissä aaltojen lukumäärä vaihtelee 8-13 sekunnissa.
 • Alfarytmi on nähtävillä erityisesti, kun koehenkilö on hereillä, mutta silmät kiinni
  • alfaa pidetään jonkinlaisena lepotaajuutena
 • Kullakin aivolohkolla on omanlaisensa alfarytmi, mutta suuriamplitudisin se on päälaen -ja takaraivolohkoilla
 • Alfa-aalto on yleensä säännöllinen ja jatkuva, mutta yksilölliset vaihtelut ovat mahdollisia.
 • Joillakin ihmisillä rytmi on hyvin epäsäännöllinen, katoaa usein kokonaan tai havaitaan vain silloin tällöin. Alfa-aallon ilmiöiden otaksutaan aiheutuvan verkkokalvolta ja näköhermosta aivoihin saapuvien ärsytysten vaikutuksesta.
beta rytmi
Beta - rytmi
 • Beta-rytmissä aaltoja on enemmän kuin 13 sekunnissa, mutta jännite on huomattavasti alhaisempi kuin alfa-aalloissa.
 • Beta-rytmiä esiintyy jatkuvasti sellaisten aivotoimintojen aikana, jotka edellyttävät paljon ajattelemista sekä syvimmän eli REM –unen aikana. Beta korostuu erityisesti myös stressi-, jännitys- tai intensiivisen toiminnan tilanteissa.
delta ja thetarytmit
Delta –ja thetarytmit
 • Delta-rytmissä aaltoja on vähemmän kuin 4 sekunnissa. Delta-rytmi esiintyy epäsäännöllisesti, yleensä yksittäisinä aaltoina. Nämä delta-taajuudet ovat valvetilassa hyvin epänormaaleja, sen sijaan unitilassa ne ovat yleisiä.
 • Theta-rytmin tyypillinen aallontiheys on 4-7 aaltoa sekunnissa ja se esiintyy epäsäännöllisesti.
 • Unen syventyessä alfarytmi korvaantuu matalataajuisimmilla delta –ja thetarytmeillä
 • Turhautuneisuus ja keskittyminen voivat aikaansaada myös valveilla delta –ja thetarytmejä
synkronisaatio desynkronisaatio
Synkronisaatio / desynkronisaatio
 • EEG:ssä vireystilaa kuvaa aivokuoren hermosolujen synkronisaation aste
 • Vireässä valvetilassa aivokuoren hermosolut toimivat yksilöinä, jolloin EEG summaa matala-amplitudista ja korkeataajuista desynkronoitunutta toimintaa
 • Synkronisaatio saadaan esiin pyytämällä koehenkilöä sulkemaan silmänsä = alfatoiminta
eeg n eri rytmit
EEG:n eri rytmit

Desynkronisaatio tai alfablokki (the process by which alpha waves

decrease and beta waves increase upon a subject opening their eyes)

eeg n suorittaminen
EEG:n suorittaminen
 • EEG suoritetaan asettamalla elektrodit päänahkaan eri aivolohkojen kohdalle
 • Käytämme mittauksessa bipolaarista kytkentää =

mitataan kahden elektrodin välistä jännitevaihtelua.