opera n program rozvoj lidsk ch zdroj n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Operační program Rozvoj lidských zdrojů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Operační program Rozvoj lidských zdrojů - PowerPoint PPT Presentation


  • 86 Views
  • Uploaded on

Operační program Rozvoj lidských zdrojů. Program podpory : 15. A Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Operační program Rozvoj lidských zdrojů' - fayola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opera n program rozvoj lidsk ch zdroj

Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Program podpory: 15.A

Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách

slide2

Název projektu:E-learningové prvky pro podporu výukyodborných a technických předmětůČíslo projektu: CZ.O4.01.3/3.2.15.2/0326Doba řešení: 1.7.2006 – 30.6.2008Celková dotace: 7 880 550 Kč

slide3

Cíle projektuZákladním cílem je zvýšení kvality VŠ studijních opor o tyto prvky: Texty zpracovány do podoby distančních opor, doplněny cíli kapitol, řešenými příklady teoretickými i z praxe, otázkami a úlohami pro samostatné řešení studentem. Textová část doplněna videosekvencemi (reálné provozy, laboratorní měření, živé přednášky). Statický popis v textu doplní počítačové animace dynamickým a opakovatelným zobrazením popisovaných dějů. Interaktivní programy umožní studentům modelovat teoretické i reálné děje, změnou zadaných parametrů samostatně studovat změnu výsledku. Kapitoly doplněny množinami teoretických otázek a praktických úloh s klíčem k řešení nebo pomocí LMS automaticky vyhodnocované - pro ověření znalostí před zkouškou.

slide4

Aktivity1. Pracovní semináře, školení autorů – září 06

2. Autorská tvorba výukových opor, scénářů a testovacích otázek. 3. Technické zpracování materiálu. Podle scénářů techničtí pracovníci

tvoří animace a programy, natáčejí video, ukládají vše do LMS.4. Nákup techniky pro každou fakultu technika pro vývoj opor: kamery

a příslušenství – srpen 06. Nákup materiálu.

5. Pilotní využití nových opor. V rámci řádné kombinované i prezenční

výuky otestování účinnosti nových výukových opor.6. Posudky opor, evaluace pilotního provozu. Vypracování 2 posudků

– odborného a pedagogického pro každý předmět, evaluace pomocí

dotazníku, vyplněného studenty v pilotním kurzu.7.Úpravy opor na základě posudků a evaluace. 8.Řízení projektu, koordinace v rámci fakult, publicita, administrativa,

účetnictví, audit- průběžně

slide5

Smlouvy, výkazy, formuláře – tištěné + elektron1. Smlouvy: autorské za předmět … bez soc.zdrav

technické, administrativní práce

DPP do 100 hod /osoba a rok … bez soc.zdrav.

DPČ nad 100 hod / rok …včetně soc.zdrav.

2. Měsíční výkazy: za každou smlouvu zvlášť

3. Zápisy ze všech porad, schůzek, … včetně prezenček

4. Prezenční listiny studentů v pilotních kurzech

Výstupy

5. Texty a obrázky – distanční učebnice pro e-learning, texty otázek,

scénáře pro animace, programy, videa – tištěné + CD

6. Multimedia – animace, programy, videa – CD, HTML, LMS

7. Posudky pro předměty, evaluační dotazníky, porovnání výsledků s

minulou výukou – tištěné + CD

slide10

Organizační informaceManažer projektu: Doc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.

Fakultní koordinátoři: FAST - Mgr. Lenka Jurčíková

FS - Ing. Petr Kočí, Ph.D.

FEI - Doc. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.

Garanti předmětů: aktivní vedoucí tvůrčích kolektivů

Kancelář projektu: A1012

Sekretariát projektu: Renáta Matějková, Michaela Hrušková

Ekonomické vedení: Yveta Geletičová

Internetové stránky: Ing. Emilie Šeptáková

Adresy:www.elearn.vsb.cz

elearn@vsb.cz

E-mailová pošta vždy označena: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0326, Jméno

Názvy souborů smluv: AS_Jmeno, DPP_Jmeno, DPC_Jmeno.doc

Názvy měsíčních výkazů: Vykaz_rr_mm_Jmeno.xls

Názvy zpráv: Zprava_Jmeno_nn.doc

slide11

Požadavky aktuální - první monitorovací zpráva již k 1.9.06

1. Smlouvy autorské za předmět

technické

2. Měsíční výkazy

3. Harmonogram předmětu

4. Osnova předmětu s oddělením hotových a popisem nových částí

5. Závazné upřesnění rozsahu (do max. výše uvedené v žádosti)

- AA s rozdělením na text, otázky, scénáře

- technických prací s rozdělením na animace, programy, videa, LMS

- označení, pro které technické práce máte spolupracovníky a pro

které potřebujete zajistit techniky (a audiovizuálního centra,

informatiky) … vhodné využít práce studentů o prázdninách

6. Jmenný seznam spolupracovníků – autor a spoluautoři, technici a

jejich činnost

Do 30.6. … možno pracovat a účtovat už během července a srpna

Do 25.8. … povinně pro 1. monitorovací zprávu a žádost o platbu

slide12

Požadavky aktuálníHarmonogram

Poslední monitorovací zpráva bude muset být odevzdána na jaře 2008, kdy musíme mít za sebou i pilotní projekty a evaluaci výsledků.

Práci je proto třeba zorganizovat tak, abychom v letním semestru akad. roku 2006/07 mohli rozjet pilotní projekty v předmětech vyučovaných v letním semestru, ostatní předměty v zimním semestru

akad. roku 2007/08.

Osnova předmětu

Osnova po kapitolách nebo přednáškách a cvičeních

označit barevně, co je již hotovo

co bude součástí projektu,

názvy a rozsahy kapitol

názvy a rozsahy skupin otázek

názvy a rozsahy scénářů animací, …