Download
welkom bij het cmbi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom bij het CMBI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom bij het CMBI

Welkom bij het CMBI

238 Views Download Presentation
Download Presentation

Welkom bij het CMBI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkombij het CMBI Bioinformatica

 2. Wat is bioinformatica? Studeren aan deze faculteit (FNWI, KUN) Bioinformatica vakken Stagemogelijkheden Masteropleiding Beroepsperspectief VoorlichtingBIOINFORMATICA

 3. + Bio Informatica Wat is Bioinformatica? = Bioinformatica

 4. Wat is Bioinformatica? Bioinformatica probeert met hulp van computers biologische, chemische en medische vragen te beantwoorden.

 5. Studeren aan deze faculteit VWO Jaar 1 Bachelortitel: Bachelor of Science Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Mastertitel: Master of Science Jaar 5 Toekomstig beroep

 6. Opleidingen- scheikunde- biologie & medische biologie- natuurwetenschappen- informatica- moleculaire levens- wetenschappen- life sciences - wiskunde- natuur- en sterrenkunde- milieu- natuur-wetenschappen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) • 5 subfaculteiten • scheikunde • natuurkunde • biologie • wiskunde • informatica

 7. Je kunt starten bij Bioinformatica Master als je een vooropleiding (bachelor) hebt in:-scheikunde-biologie-natuurwetenschappen-moleculaire levenswetenschappen-informatica-life sciences -biomedische gezondheidswetenschappen (medische faculteit) Bioinformatica = Masteropleiding

 8. ScheikundeN&T; N&G; M-profiel+WiskB1,Sk1,Nat1;WiskB+Nat BiologieN&G; N&T NatuurwetenschappenN&T; N&G+WiskB2;M-profiel+WiskB1,Sk1,Nat1 Moleculaire LevenswetenschappenN&T; N&G;M-profiel+WiskB1,Sk1,Nat1 InformaticaN&T; N&G+WiskB2 Vakkenpakketten voor toelating tot de vooropleiding (bachelor)

 9. Je komt ons tijdens de vooropleiding al tegen! Verplichte vakken Keuze vakken Hands-on Bioinformatica vakken

 10. Welke tools en databases zijn er en hoe kun je ze toepassen?Databases met sequenties en structuren van eiwitten (o.m. via WWW); Zoekprogramma’s om gelijkenissen te vinden; Voorspellen eigenschappen van eiwitten Welke biowetenschappelijke vragen zijn hiermee te bestuderen?Hoeveel lijkt de mens op de aap (evolutie en homologie)? Hoe zal dit onbekende eiwit zich gedragen en er uitzien? Voorbeeld uit Bioinformatica I

 11. Bioinformatica II • Bioinformatica II: • Eiwitstructuur analyse • 4 ECTS • Voorkennis: bioinformatica I • Overzicht en details van eiwitstructuren • Hoe maak je een eiwit stabieler? • Het bouwen van een eiwitmodel • (Homology Modelling) • Energieberekeningen • Realworld voorbeelden

 12. Bioinformatica III: Genoom Analyse 3 ECTS Voorkennis: bioinformatica I Bioinformatica III

 13. Bioinformatica IV • Bioinformatica IV: • - Computational Drug Discovery • 3 ECTS (optioneel: 4) • Voorkennis: bioinformatica I & II

 14. Bioinformatica V • Bioinformatica V • - applied bioinformatics • 6 ECTS- voorkennis bioinformatica 1 • projectmatig a.h.v. casus • gericht op biologie; • maar ook andere studenten zijn welkom

 15. Invulling is afhankelijk van je eigen belangstelling en achtergrond! Voorbereiding: Bioinformatica IIof III Bijvak & hoofdvak (6-12 maanden) Ministages (8 weken, derde jaar) Sommige stages zijn extern (andere universiteit ofbuitenland) Stage mogelijkheden

 16. Gert Vriend: Bioinformatics of Protein Structures Martijn Huynen: Computational Genomics Roland Siezen: Bacterial Genomics Jacob de Vlieg: Computational Drug Discovery Bioinformatica onderzoek op het CMBI

 17. Samenwerking

 18. Voorspellen thermostabiliserende mutaties in eiwitten“hoe verbeter je eigenschappen van enzymen door engineering” Plaats en omringing van ionen in eiwitstructuren“zijn er regels af te leiden volgenswelke de ionen in de eiwitstructuren zitten” Voorspellen van humane ziektegenen“The GeneSeeker” Webadres huidige stageplaatsen:http://www.cmbi.kun.nl/stages Enkele Stagevoorbeelden

 19. Gestart in 2001/2002 2 jarige master opleiding bestaand uit:* 60 ECTS (1 jaar) tailormade vakkenpakket (bioinformatica, maar ook breed in chemie, biologie, informatica en/of geneeskunde) * 60 ECTS (1 jaar) bioinformatica research Titel: Master of Science in Bioinformatics Vooropleiding: Bachelor in chemie, biologie, Moleculaire Levenswetenschappen, Natuurwetenschappen, biomedische gezondheidswetenschappen, geneeskunde, informatica, life sciences, HLO, HIO Second Master variant (1 jarige opleiding) voor mensen die al een mastertitel hebben Masteropleiding Bioinformatica

 20. Een bioinformaticus beheerst altijd ten minste twee disciplines. Werkt vaak in multidisciplinaire teams Is overal nodig waar computers de bioweten-schappen binnendringen:voedselindustrie, medicijnontwikkeling, diagnostische tests (“even een druppeltje bloed meneer, en in twee minuten weten we of u ziek bent”), wasmiddelen (enzymen),plantveredeling, etc. Beroepsperspectief (1)

 21. VOORBEELDEN: Chemicus-bioinformaticus zal zijn baan vinden in farmaceutische- of voedingsmiddelenindustrie Bioloog-bioinformaticus gaat werken aan biologische datasets (o.a. genoom projecten) Bioinformaticus die de IT ingaat heeft waarschijnlijk een informatica achtergrond Bioinformaticus in ziekenhuis heeft waarschijnlijk gezondheidswetenschappen gestudeerd Beroepsperspectief (2)

 22. Grote vraag uit bedrijfsleven Gunstige loopbaanperspectieven Beroepsperspectief (3)