Download
kapittel 4 ret 1814 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kapittel 4: Året 1814 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kapittel 4: Året 1814

Kapittel 4: Året 1814

187 Views Download Presentation
Download Presentation

Kapittel 4: Året 1814

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BOKMÅL Kapittel 4: Året 1814 Elevene skal kunne - drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på 1700- og 1800-tallet - gjøre rede for demokratiutviklingen i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen

  2. Kristian Fredrik - Kristian Fredrik var dansk tronfølger og ble stattholder i Norge i mai 1813. - Den svenske hæren deltok i felttoget mot Napoleon i Tyskland, og nordmennene fikk dermed det første halvåret av 1814 til å råde seg selv.

  3. Det norske opprøret mot Kielfreden - Stormannsmøtet på Eidsvoll 16. februar ga motstanden mot Kielfreden ny retning. - Prinsippet om folkesuvereniteten vant tilslutning. - Utskriving av valg til en grunnlovsgivende forsamling. - Kristian Fredrik styrte inntil videre som «regent». - Selvstendighetserklæring og valg i hvert prestegjeld.

  4. Riksforsamlingen på Eidsvoll (april–mai 1814) Riksforsamlingen skulle lage grunnlov og velge konge - To grupperinger: selvstendighetspartiet gikk inn for norsk selvstendighet unionspartiet gikk ikke inn for norsk selvstendighet

  5. Riksforsamlingen på Eidsvoll (april-mai 1814) - Grunnloven blir til: grunnsetningene (12-19. april) konstitusjonskomiteens utkast (20. april–1. mai) gjennomgang i plenum (4-11. mai) – Grunnloven vedtatt, og Kristian Fredrik valgt til konge (17. mai).

  6. Internasjonalt press og krig med Sverige – Stormaktsdelegasjon meklet forgjeves mellom Kristian Fredrik og Karl Johan. – Kortvarig krig fra 26. juli. - Mossekonvensjonen ble inngått 14. august:   nytt Storting skulle velges Kristian Fredrik skulle abdisere for dette Stortinget Stortinget skulle justere Grunnloven med tanke på union med Sverige

  7. Novembergrunnlov og union – Det nye Stortinget godtok Kristian Fredriks avgang. – Det forhandlet med svenske sendemenn. – Under ledelse av Wilhelm F.K. Christie ble det foretatt endringer i Grunnloven. – Den nye grunnloven reduserte kongens makt. – Unionen med Sverige ble vedtatt 4. november 1814.