slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
CRYSTAL SYSTEMS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

CRYSTAL SYSTEMS - PowerPoint PPT Presentation


 • 302 Views
 • Uploaded on

CRYSTAL SYSTEMS. Based on unit cell configurations and atomic arrangements. Bazı Metallerin Atom Yarıçapları ve Kristal Kafes Yapıları. Yüzey Merkezli Kübik (YMK) Yapılar. Birim hücrenin iki türlü gösterimi. Atomsal Dolgu Faktörü (ADF).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CRYSTAL SYSTEMS' - fausta


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

CRYSTAL SYSTEMS

Based on unit cell configurations and atomic arrangements

y zey merkezli k bik ymk yap lar
Yüzey Merkezli Kübik (YMK) Yapılar

Birim hücrenin iki türlü gösterimi

atomsal dolgu fakt r adf
Atomsal Dolgu Faktörü (ADF)

Atomik dolgu faktörü (ADF) atomların diziliş sıklığını ifade etmek için kullanılır:

ADF = Birim hücredeki atomların toplam hacmi

Birim hücre hacmi

ADF = 1 ......... Birim hücre tamamen atomlar ile doludur

ADF = 0 ......... Birim hücre boştur

ymk lerin atomik dolgu fakt r

G

H

E

F

r

2r

D

C

r

a

A

a

B

YMK lerin Atomik Dolgu Faktörü

Unutmayın!!! Atomlar sert kürelerdir ve YMK yapılarda kübin köşegeni boyunca birbirine temas ederler.

Birim hücre hacmi, Vc

 • Birim hücredeki atom sayısı:
 • Yüzey atomları – 6 x 1/2 = 3
 • Köşelerde – 8x1/8 = 1
 • Birim hücredeki toplam atom sayısı= 4
hacim merkezli k bik hmk yap lar

H

G

E

r

F

a

a

2r

r

2

D

C

A

B

Hacim Merkezli Kübik (HMK) Yapılar

HMK bir yapıda kaç tane atom vardır?

HMK bir yapının atomik dolgu faktörü nedir?

hmk yap lar

H

G

E

r

F

a

a

2r

r

2

D

C

A

B

HMK Yapılar
 • Kübin her köşesinde bir atom merkezinde de bir atom bulunur ve köşe atomları merkez atoma teğettir. Atomun yarıçapı r olduğuna göre birim hücrenin bir kenarı a nın r cinsinden değeri
 • Gerçekte her köşedeki atom komşu 8 birim hücre arasında paylaşılmaktadır. Bir köşede bir birim hücreye ancak 1/8 dilimlik atom düşer. Bu durumda köşe atomların toplamı 8*1/8=1 atomdur. Kübin merkezinde de bir atom bulunduğundan birim hücredeki toplam atom sayısı 1+1=2 adettir.
 • Atomsal Dolgu Faktörü (ADF) =
slide10
ÖDEV!........
 • Basit birim hücreli ve Yüzey merkezli bir yapının Atomsal dolgu faktörünü şekiller çizilmiş olarak hesaplayıp bir sonraki derse getiriniz?????
zg l a rl k hesaplamas
Özgül Ağırlık Hesaplaması

Tüm kristal birim hücrelerin tekrarlı dizilimi sonucu oluştuğu için, kristal yapılı malzemelerin özgül ağırlıkları birim hücrenin özgül ağırlığı baz alınarak hesap edilebilir.

r : Birim hücrenin özgül ağırlığı

n : Birim hücredeki atom sayısı

M : Atom kütlesi

Vc : Hücre hacmi

Atom kütlesi periyodik tabloda atomik kütle birimi gr/mol olarak verilmektedir. Atomik kütle birimini Avagadro sayısını kullanarak grama çeviriniz.

zg l a rl k hesaplanmas
Özgül Ağırlık Hesaplanması

Avagadro sayısı, NA= 6.023x1023 atoms/mol

Bu nedenle,

r : Birim hücrenin özgül ağırlığı

n : Birim hücredeki atom sayısı

A : Atom kütlesi

Vc : Hücrenin hacmi

NA : Avagadro sayısı

pol morf zm
POLİMORFİZM

Demir (Fe) birçok farklı durumda ortaya çıkabilir:

 • Oda sıcaklığında HMK → α demir
 • 910°C YMK→ γ demir
 • 1400°C ve üzerinde HMK→ β demir
 • 1539°C ve üzerinde→ sıvı
polikristal malzemeler
Polikristal Malzemeler
 • Metalik malzemelerin çoğu küçük kristal kümeciklerinden oluştuğundan polikristal adını alırlar.
 • Bu kristal kümeciklerinin kristal yapısı kendi içerisinde düzenlidir. Kristal kümeciklerin ayrımını, bunların birim hücrelerinin dizilişinden anlayabiliriz.
 • Birleşen kristal kümecikleri arasında tane sınırı adı verilen atomik bir boşluk vardır. Bu bölgede belirli bir düzensizlik görülür.
 • İnce yapılı metalik cismin kristal tanecikleri daha küçük yapılıdır. Bu nedenle kaba tane yapılı kristale kıyasla daha çok tane sınırı vardır..
slide21

Metallerde Ergime ve Kristalleşme

6-1

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi

slide22

Metallerde Ergime ve Kristalleşme

6-2

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi

slide23

Metallerde Ergime ve Kristalleşme

6-3

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi

slide24

6-4

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi

slide25

KRİSTAL HATALAR

6-5

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi

slide26

KRİSTAL HATALAR

6-6

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi

slide27

KRİSTAL HATALAR

6-7

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi

slide28

KRİSTAL HATALAR

6-8

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi

slide29

KRİSTAL HATALAR

6-9

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi

slide30

KRİSTAL HATALAR

6-10

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi

slide31

KRİSTAL HATALAR

6-11

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi

slide32

KRİSTAL HATALAR

6-12

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi

slide33

KRİSTAL HATALAR

6-13

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi

slide34

KRİSTAL HATALAR

6-14

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi

slide35

KRİSTAL HATALAR

6-15

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi