slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
3. INFOSCHŮZKA se studentkami a studenty prvních ročníků

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

3. INFOSCHŮZKA se studentkami a studenty prvních ročníků - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

3. INFOSCHŮZKA se studentkami a studenty prvních ročníků. TÉMA: Akademická samospráva + volby do AS Studentské aktivity. 1. AKADEMICKÁ SAMOSPRÁVA. akademická obec (= všichni studenti a akademičtí pracovníci) má právo se podílet na chodu své školy – fakulty i univerzity!!!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '3. INFOSCHŮZKA se studentkami a studenty prvních ročníků' - fausta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
3. INFOSCHŮZKA

se studentkami a studenty

prvních ročníků

slide2
TÉMA:
 • Akademická samospráva

+ volby do AS

 • Studentské aktivity
1 akademick samospr va
1. AKADEMICKÁ SAMOSPRÁVA

akademická obec (= všichni studenti a akademičtí pracovníci) má právo se podílet na chodu své školy – fakulty i univerzity!!!

děje se tak (podobně jako ve státě) prostřednictvím zástupců volených do příslušných orgánů, jimiž jsou AKADEMICKÉ SENÁTY UNIVERZITY A FAKULT

jde tedy o samosprávné zastupitelské orgány složené z vyučujících a studentů příslušné školy

akademick sen ty na z u
akademické senáty na ZČU

1 univerzitní – tzv. „velký“

8 fakultních – tzv. „malých“ (pozn. UUD ne)

zastoupení studentů – většinou třetinové

volební období – dvouleté

funkce - legislativní

schvalují základní předpisy a „rozpočet“

volí (resp. navrhují) děkana / rektora

- kontrolní

- „poradní“

velk sen t as z u
„velký senát“ – AS ZČU
 • celkem 53 členů
  • 6 z každé z fakult (2 studenti + 4 učitelé)
  • 5 za mimofakultní pracoviště (student a učitel z UUD + pracovníci CIVu, UJP a NTC)
  • 2 doktorandi (napříč fakultami)
 • vlastní orgány
  • Předsednictvo AS ZČU – připravuje podklady pro jednání „pléna“
  • komise (momentálně 4) – vyjadřují se k tématům spadajícím do jejich působnosti
zastoupen fpe v as z u
zastoupení FPE v AS ZČU

Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. (KCH)

Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. (KGE)

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. (KOF)

Doc. MgA. Svatava Luhanová-Jiroušková(KHK)

Monika Buřičová  (M - Z pro SŠ)

Jakub Svoboda (B pro vzdělávání)

pozn.: všichni zastoupeni i v jednotlivých orgánech AS ZČU (předsednictvo, komise)

n mal sen t as fpe slo en u itelsk sti
„náš malý senát“ – AS FPE složení „učitelské části“

KGE Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

KPS PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

KČJ Doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc.

KČJ PaedDr. Jiří Staněk

KČJ Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.

KHK Doc. PhDr. Jana Jindrová, CSc.

KCH PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.

KOF Doc. Dr. Ing. Karel Rauner

KPG Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.

KRF PhDr. Ema Vyčichlová, CSc.

KTV PaedDr. Tomáš Klobouk

KTV PaedDr. Jaromír Votík, CSc.

KVD Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

lenov studentsk komory as fpe
členové studentské komory AS FPE

kromě vlastní funkce členů AS (schůze 1x v měsíci)

SK vykonává celou řadu dalších činností:

 • komunikace se studenty – podněty, problémy, …
 • pravidelné schůzky s vedením FPE
 • vlastní aktivity (UU, SHKV, DOD, prerekvizity, …)
 • vlastní web (web FPE  Studentská komora)

členové: Monika Buřičová (M - Z pro SŠ)

Johana Černá  (VV pro SŠ)

Filip Groessl (B pro vzdělávání)

Jiří Kohout (M - F pro SŠ) 

Jakub Svoboda (B pro vzdělávání)

zku ebn hlasov n
zkušební hlasování

Jsem studentkou/studentem, která/ý pravidelně čte svou univerzitní elektronickou poštu – ať už přímo, nebo prostřednictvím přesměrování.

PRO (ano)

PROTI (ne)

ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ

volby do as fpe a as z u
volby do AS FPE a AS ZČU

10. - 13. listopadu (úterý až pátek)

úterý 9:00 - 16:00 – vestibul Klatovská

středa 9:00 - 16:00 – vestibul Jungmannova

čtvrtek 9:00 - 16:00 – vestibul Veleslavínova

pátek 9:00 - 12:30 – vestibul Klatovská

bližší informace (kandidáti a jejich programy, seznam voličů, volební komise, …) sledujte na webu SK a SKVAIPu

setkání s kandidáty do senátu: úterý 3.11. 18:30 KL 416

Pokud nejste přímo kandidáty, buďte alespoň voliči – jen tak využijete svou možnost ovlivnit budoucí dění na FPE!!!

2 studentsk aktivity
2. STUDENTSKÉ AKTIVITY

= VOLNÉ POLE PŮSOBNOSTI PRO VÁS!!! 

Zde nabízíme přehled toho, co již funguje:

 • SKVAIP
 • Studentský informační server Dioné
 • Studentské rádio Bomba
 • ESN, IAESTE, AEGEE, AIESEC

(plzeňské pobočky evropských organizací)

 • SUS
skvaip
SKVAIP
 • Spolupráce s Komorou, Vlastní Aktivita, Informovanost Prváků
 • Akce:
  • UNIVERZITNÍ UPÍR
  • Maškarní ples
  • Vánoční besídka
  • DOD - dny otevřených dveří
  • Studentské hodnocení kvality výuky
  • INFOSCHŮZKY
slide13
Dioné
 • nezávislý studentský informační server
 • informace, články, soutěže, kalendář akcí
 • záznamy z Dioné on air – diskuzní pořad na rádiu Bomba (hosté z řad významných osobností především z univerzity)
 • http://dione.zcu.cz
bomba
Bomba
 • studentské internetové rádio
 • vysílání po celý den,

Po – Čt každý večer živé vysílání

 • zábava, informace, skvělá muzika 
 • http://radiobomba.zcu.cz
slide15
ESN
 • EuropeanStudents Network
 • pomoc zahraničním studentům na ZČU (příjíždějícímnajčastěji v rámci projektu Erasmus)
 • dobrovolníci z řad studentů ZČU („buddíci“), kteří mají na starost vždy jednoho zahraničního studenta („erasmáka“)
 • výhody členství: zajímavé akce, prohloubení znalosti cizího jazyka, poznání jiných kultur
 • http://esn.zcu.cz/
iaeste
IAESTE
 • organizace, jejímž posláním je zvyšování úrovně odborných a jazykových znalostí studentů a absolventů, zejména prostřednictvím stáží v některé z 84 zemí světa
 • kariérní poradenství – např. Veletrh pracovních příležitostí (konec března)
 • http://www.zcu.iaeste.cz/
aegee evropsk f rum student
AEGEE(„Evropské fórum studentů“)
 • zprostředkovává setkání studentů z různých míst Evropy
 • organizuje především letní univerzity, konference atd.
 • http://www.aegee-plzen.cz/
aiesec
AIESEC
 • je největší studenty řízená organizace na světě ve více než 100 zemích a teritoriích sdružuje 23 000 studentů, kterým umožňuje získávat zahraniční odborné zkušenosti
 • http://www.aiesec.org/czech-republic/
slide19
SUS
 • Stavovská unie studentů Západočeské univerzity v Plzni, založena jako sdružení občanů v roce 1990
 • původně studentská, dnes komerční organizace, ale stále úzce spolupracující se ZČU
 • pořádá kulturní a sportovní akce, a to nejen pro studenty univerzity – např. Reprezentační ples ZČU, Veletrh pracovních příležitostí, provoz VŠ klubů (Bastila, Pivoňka, Ucho), nebo pochod na Radyni
 • nabízí inzerci mimokolejního ubytování pro studenty
 • http://www.sus.zcu.cz/
prostor pro va e dotazy
PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY

DĚKUJEME ZA POZORNOST

PŘÍŠTÍ TÉMATA: zápočty a zkoušky

předzápis předmětů z VS

SHKV

ad