Download
j jur i tele ja pe enka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
J. Jurčič: TELEČJA PEČENKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
J. Jurčič: TELEČJA PEČENKA

J. Jurčič: TELEČJA PEČENKA

679 Views Download Presentation
Download Presentation

J. Jurčič: TELEČJA PEČENKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. J. Jurčič: TELEČJA PEČENKA Bitič

  2. motiv snov lik čudaka, ki zaradi nepremagljivega hrepenenja po užitkih ob meščanski jedi doživi popolno razočaranje, ki ga pogubi • - iz meščanskega življenja zgled Levstikov literarni program ideja Človek, ki se vedno ravna po starih navadah, se v novih okoliščinah ne znajde.

  3. psiholo-ška novela • = kratka pripoved, • središču je pripovedna oseba s posebnim, čudaškim ali patološkim značajem • dogajanje se zaplete in razplete okoli usode te osebe • besedilo je po navadi realistično > objektivni realistični opisi osebe in dejanj • glavna oseba ni nič neobičajnega, ne počne nič izjemnega

  4. Zvrst novela • osredotočenost na eno osebo • kratek dogajalni čas • dramatska napetost • avtorja ne zanima preteklost, v ospredju je junakov značaj obraz značajevka

  5. zgradba slogovni postopek opisovanje(podrobno, objektivno) s humornimi komentarji 5 kratkih poglavij preteklik + dramatični sedanjik čas

  6. Začetki slovenske novele • Jurčičeve in Jenkove značajevke pomenijo v 2. polovici 19. stol. začetek novelistike na Slovenskem. • Prve krajše pripovedne zvrsti so se razvile sredi 19. stoletja: • povest, potopis, vaška zgodba, značajevka, novela, črtica