Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Agen ţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale PowerPoint Presentation
Download Presentation
Agen ţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

Agen ţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

161 Views Download Presentation
Download Presentation

Agen ţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale Centrul Naţional Europass

 2. Europass a fost infiintat prin Decizia nr. 2241/2004/EC a Parlamentului European si a Consiliului UE (15 decembrie 2004), care vizeaza crearea unui cadru de asigurare a transparentei calificarilor si competentelor in spatiul european. In Romania, Centrul National Europass (CNE) a fost infiintat prin HG 67 din 24 ianuarie 2007 privind participarea Romaniei la programele comunitare.

 3. Ce este Un portofoliu personal de documente pe care oricine le poate folosi pentru a-si face cunoscute calificarile si competentele in Europa, in vederea facilitarii accesului pe piata muncii si/sau la programe de educatie si formare. Europass nu este un instrument de validare sau recunoastere a competentelor si calificarilor, ci ofera o platforma comuna de prezentare a acestora, care facilizeaza recunoasterea, compararea si evaluarea lor la nivel european.

 4. De ce? Insuficienta transparenta si flexibilitate in recunoasterea rezultatelor invatarii (in contexte formale, nonformale si informale) Diferente la nivelul sistemelor nationale de evaluare si certificare a competentelor Mobilitatea beneficiarilor de educatie/formare si a fortei de munca Autonomie in organizarea propriului parcurs de invatare/formare Evaluarea rezultatelor invatarii in termenii competentelor dezvoltate

 5. Portalul european: europass.cedefop.europa.eu

 6. Site-ul national: europass-ro.ro

 7. Tarile participante Statele membre UE, Statele EEA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), Statele candidate – in functie de acordurile incheiate cu UE.

 8. Reteaua CNE • Sprijinirea activitatilor de mobilitate in Europa Mobilitatea persoanelor care invata si a angajatilor este esentiala pentru punerea in practica a principiului libertatii de miscare in spatiul UE • Dezvoltarea si eficientizarea instrumentelor Europass Posibila introducere a unor noi instrumente, imbunatatirea structurii celor existente sau a sistemelor de accesare si completare a lor • Oferirea unor servicii de calitate cetatenilor si organizatiilor (informare, asistenta, networking)

 9. Initiative relevante: European Qualifications Framework • Cadru european de referinta care vizeaza corelarea sistemelor nationale de calificari, facand posibila compararea nivelurilor de calificare din diferite tari, pe baza grilei de descriere EQF, care cuprinde opt niveluri de calificare/competenta definite pe baza rezultatelor invatarii. • EQF recomanda ca: • pana in anul 2010 toate tarile sa isi coreleze propriul sistem de calificari cu EQF; • Incepand cu 2012 toate certificatele de calificare sa contina o referire clara la nivelul EQF adecvat. • Se bazeaza pe o grila de opt niveluri de calificare - de la educatia primara (nivelul 1) pana la educatia post-universitara (nivelul opt: doctoratul sau echivalentul acestuia).

 10. Initiative relevante: ECVET (2009) • ECVET is a European system of accumulation (capitalisation) and transfer of credits designed for vocational education and training in Europe. It enables the attesting and recording of the learning achievement/learning outcomes of an individual engaged in a learning pathway leading to a qualification, a vocational diploma or certificate. • It enables the documentation, validation and recognition of achieved learning outcomes acquired abroad, in both formal VET or in non-formal contexts. It is centred on the individual, based on the validation and the accumulation of his/her learning outcomes, defined in terms of the knowledge, skills and competences necessary for achieving a qualification. ECVET is a system designed to operate at the European level, interfacing with national systems and arrangements for credit accumulation and transfer.

 11. Initiative relevante: cadrul comun al competentelor cheie • Dezvoltat ca parte a initiativei "Education & Training 2010“ -obiective strategice ale Comisiei Europene pentru educatie si formare. • Competentele cheie - un pachet transferabil si multifunctional de cunostinte, aptitudini si atitudini, necesar tuturor in vederea dezvoltarii personale si a incluziunii sociale si profesionale. • Ele ar trebui sa fie dobandite la sfarsitul invatamantului obligatoriu, pentru a functiona ca baza a activitatilor ulterioare de invatare/formare.

 12. Initiative relevante: cadrul comun al competentelor cheie • Learning to learn, • Comunicare in limba materna, • Comunicare intr-o limba straina, • Competente matematice si competente de baza in stiinta si tehnologie, • Competente IT, • Competente interpersonale si civice, • Spirit antreprenorial, • Expresie si manifestare culturala.

 13. ESCO (European Skills Competences Occupations) • Multi-lingual taxonomy/classification = European tool → common language between worlds of education & work → comparability between sectors, institutions & countries • Used to: • Develop more precise CV, job profiles, skills passports, qualification descriptions; • Facilitate job search & recruitment; • Support more accurate forecasting of skill needs & analysis of training needs; • Promote better informed guidance services; • Facilitate matching to learning opportunities.

 14. Rezultatele invatarii • cunostintele, abilitatile si competentele acumulate de o persoana dupa finalizarea unei perioade de invatare sau formare, in cadrul sistemului formal sau in afara sa Individ (diferite contexte de invatare) Sisteme de educatie si formare Input based (durata, institutie) Output oriented (ce stiu, inteleg si pot face)

 15. Portofoliul Europass Curriculum vitae Europass, Pasaportul lingvistic Europass, Suplimentul Europass la Certificatul profesional, Suplimentul Europass la Diploma, Documentul de mobilitate Europass.

 16. CV-ul Europass Prezentarea studiilor, calificarilor si competentelor, pe baza unui model standardizat la nivel european. Inlocuieste CV-ul european, lansat in 2002. CV-ul poate fi completat sau actualizat offline (descărcând formularul) sau online, lawww.europass-ro.ro.

 17. CV-ul Europass CV-ul poate fi completat in urmatoarele moduri: - Descarcati formularul de CV Europass si il completati ulterior. Formularul este disponibil in format Word sau PDF. De asemenea, puteti descarca instructiuni de completare si exemple de formulare completate. - Introduceti online datele dvs. personale, dupa care puteti genera CV-ul ca document Word, PDF sau XML. Interfata online ofera instructiuni de completare si exemple. Dupa completarea tuturor sectiunilor, puteti descarca CV-ul sau il puteti trimite la o adresa de email. - De asemenea, puteti modifica sau actualiza online CV-ul (in format XML sau PDF+XML). Dupa ce incarcati CV-ul dvs. pe portalul Europass, puteti modifica/actualiza orice sectiune a documentului.

 18. 8.5 milioane de CV-uri completate 2010 : 3 500 000 ? EuropassCV 2009: 2 690 000 2008: 2 020 000 2007: 1 410 000 2006: 720 000 2005: 120 000

 19. Pentru viitor • Sectiune de auto-evaluare a competentelor IT (inclusa in EU2020 flagship initiative digital agenda) – pana in 2012, • Sectiune de auto-evaluare a aptitudinilor, • Versiune scurta / extinsa a cv-ului, • Conectarea cu EURES,

 20. Pasaportul lingvistic Pasaportul lingvistic Europass ofera posibilitatea descrierii detaliate a competentelor lingvistice, in vederea facilitarii accesului la educatie/formare sau pe piata muncii. Platforma standardizata de autoevaluare si prezentare a competentelor lingvistice. Este parte a Portofoliului lingvistic european dezvoltat de Consiliul Europei (www.coe.int/portfolio) Pasaportul poate fi completat sau actualizat offline (descărcând formularul) sau online, la adresawww.europass-ro.ro.

 21. Pasaportul lingvistic Documentul poate fi completat in urmatoarele moduri:  - Descarcati formularul de Pasaport lingvistic Europass si il completati ulterior. Formularul este disponibil in format Word sau PDF. De asemenea, puteti descarca instructiuni de completare si exemple de formulare completate.      - Introduceti online datele dvs. personale, dupa care puteti genera Pasaportul lingvistic ca document Word, PDF sau XML. Interfata online ofera instructiuni de completare si exemple. Dupa completarea tuturor sectiunilor, puteti descarca documentul sau il puteti trimite la o adresa de email.       - De asemenea, puteti modifica sau actualiza online documentul, in format XML sau PDF+XML. Dupa ce incarcati Pasaportul lingvistic pe portalul Europass, puteti modifica/actualiza orice sectiune a documentului.

 22. CV-ul si Pasaportul lingvistic sunt completate individual, nu exista o autoritate emitenta sau de validare, • Este incurajata completarea sau actualizarea lor online – respectarea formatului standard, exemple si instructiuni de completare, • Portalul Europass va fi conectat la EURES si la alte servicii de ocupare a fortei de munca, consiliere si orientare profesionala, astfel incat cele doua documente sa poata fi trimise in baza de date a acestora direct din portalul Europass.

 23. Statistici CV si Pasaport lingvistic (februarie 2010)

 24. Suplimentul la Diploma Suplimentul Europass la Diploma poate fi solicitat de orice absolvent de invatamant superior care poseda o diploma de licenta eliberata de o universitate acreditata. Document care clarifica si face mai usor de inteles informatiile continute in diploma de licenta. Suplimentul nu reprezinta un substitut al diplomei originale sau un sistem paralel de recunoastere sau validare a cunostintelor si competentelor. Include informatii cu privire la beneficiar, institutia emitenta, calificarea obtinuta, programul de studii urmat si rezultatele obtinute, o descriere succinta a sistemului de notare si a sistemului national de invatamant. Legea 288/2004 cu privire la organizarea studiilor universitare: “Incepând cu anul universitar 2005 - 2006, universităţile eliberează gratuit, inclusiv într-o limbă de largă circulaţie, fiecărui absolvent, Suplimentul la Diplomă, al cărui conţinut este în conformitate cu normele europene.”

 25. Suplimentul la Diploma • Suplimentul este eliberat de catre institutia de invatamant superior care a eliberat diploma, • Universitatile care participa la programul Erasmus sunt obligate, conform clauzelor contractuale, sa informeze studentii cu privire la Supliment si sa-l emita daca exista solicitari, • Documentul trebuie semnat de reprezentantul legal al institutiei.

 26. Suplimentul la Certificatul profesional Suplimentul Europass la Certificatul profesional poate fi obtinut de orice persoana care poseda o diploma sau un certificat de competenta profesionala, emise de organizatii acreditate. Document care clarifica si face mai usor de inteles informatiile continute in certificat/diploma. Suplimentul nu reprezinta un substitut al documentului original sau un sistem de recunoastere sau validare a competentelor profesionale. Include informatii cu privire la aptitudinile si competentele dobandite, categoriile de ocupatii la care ofera acces, institutia emitenta si institutia care asigura acreditarea sau recunoasterea certificatului, conditi de admitere, grila de notare etc.

 27. Suplimentul la Certificatul profesional • Suplimentul poate fi eliberat de catre institutia care a emis certificatul sau diploma initiala, pe baza modelului pus la dispozitie de CNE. • Documentul trebuie semnat de reprezentantul legal al institutiei.

 28. Documentul de mobilitate Europass Document standardizat care serveste inregistrarii tuturor perioadelor de mobilitate transnationala derulate in scopul invatarii sau formarii profesionale, indiferent de varsta, nivel educational sau tip de ocupatie. Include informatii cu privire la beneficiar, institutia de origine, institutia gazda, persoanele de referinta/mentorii din cele doua institutii, descrierea perioadei de mobilitate, programul/actiunea in cadrul caruia se desfasoara, descrierea competentelor dobandite, inregistrarea cursurilor urmate si a rezultatelor obtinute.

 29. Documentul este completat de doua sau mai multe institutii partenere, implicate in derularea activitatilor de mobilitate. • Completarea si emiterea se fac in cadrul sistemului de administrare electronica instalat la nivelul CNE (www.europass-ro.ro, sectiunea “Administrare mobilitati”). • Documentul este generat in format .pdf, cu semnatura electronica a organizatiilor partenere.

 30. Criterii Documentul de mobilitate poate fi emis numai daca: • experienta de mobilitate are loc in cadrul unui program comunitar (Invatare pe tot parcursul vietii, Tineret in actiune etc.); sau • respecta urmatoarele conditii: • Este initiata de catre o institutie (organizatie) din tara de origine a beneficiarului si vizeaza activitati de invatare/formare, • Intre institutia initiatoare si cea gazda se incheie un acord scris in care sunt precizate continutul, obiectivele, durata stagiului, modul de evaluare, mentorul/persoana de referinta in institutia de origine si in institutia gazda.

 31. Statistici Europass (februarie 2010)

 32. Pentru viitor • Europass qualifications supplement – corelare cu NQF/EQF. • Europass ‘experience’ (legata sau nu de o mobilitate transnationala) – competente, credite (ECVET), corelare cu cadrul calificarilor Utilizarea doc de mobilitate pentru experiente domestice – proiect–pilot in desfasurare • Un limbaj comun, bazat pe competente, care sa acopere contextele de invatare si/sau ocupare (ESCO)

 33. Organizatii partenere • La nivel european: • CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) • Eurodesk • Euroguidance • EURES (European Employment Services network), • ENIC (European Network of National Information Centres on Academic Recognition) • In Romania: • CNFPA (Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor) • CNDIPT (Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic) • ACPART (Agentia Nationala Pentru Calificarile din Invatamantul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social) • ANOFM (Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca) • CNRED (Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor)

 34. Contact http://www.europass-ro.ro http://europass.cedefop.europa.eu/ Tel: (021)2010716, (021)2010767 Email: europass@anpcdefp.ro