Metabolismus iii
Download
1 / 14

Metabolismus III. - PowerPoint PPT Presentation


  • 140 Views
  • Uploaded on

Metabolismus III. CH- 4 Chemické reakce a děje , DUM č. 16. Mgr. Radovan Sloup. čtvrtý ročník čtyřletého studia. Gymnázium Sušice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II. Metabolismus II.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metabolismus III.' - farrell-foyle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Metabolismus iii

Metabolismus III.

CH- 4 Chemické reakce a děje , DUM č. 16

Mgr. Radovan Sloup

čtvrtý ročník čtyřletého studia

Gymnázium Sušice

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II


Metabolismus iii

Metabolismus II.

Metabolické reakce jsou složité, většinou vícestupňové a podmíněné přítomností enzymů – biokatalyzátorů.Řada z nich probíhá kontinuálně (v kruhu), produkty jedné reakce se stávají reaktanty reakce následné.

Základními metabolickými dráhami jsou:

  • Krebsův cyklus

  • Glykolýsa

  • β-oxidace

  • proteosyntéza


Metabolismus iii

Metabolismus II.

β-oxidace - proces, při němž dochází k postupné oxidaci

mastných kyselin(řetězec delší než 8 uhlíků) až na

acetyl-CoA, který dále postupuje do Citrátového cyklu.

Je zdrojem energie (u savců především pro srdce a játra).

Jejím opakem je syntéza mastných kyselin, která se

používá k ukládání energie. Má šest kroků.

napiš strukturní vzorec kyseliny palmitové: C15H31COOH


Metabolismus iii

obr. 1

β-oxidace

koenzym A

acylkoenzym A

OH

~

mastná karb. kyselina ATP AMP + PP

oxidace

2H

dehydroacylkoenzym A

~

H2O

hydratace

OH

hydroxyacylkoenzym A

~

oxidace

2H

O

oxoacylkoenzym A

acylkoenzym A

~

koenzym A

~

acetylkoenzym A


Metabolismus iii

krok 1

β-oxidace

Mastná kyselina se změní acyl-CoA-synthetasou na acyl-CoA

(substituce hydroxylové skupiny za ~S-CoA).V cytosolu.

Tato sloučenina vstupuje do β-oxidace. Tato substituce vyžaduje

energii v podobě ATP.

zpět na schéma


Metabolismus iii

krok 2

β-oxidace

L-karnitin přenese aktivovanou mastnou kyselinu z cytosolu

do mitochondrií, kde je oxidována (tzv. beta-oxidace)

obr. 1

obr. 2

zpět na schéma


Metabolismus iii

krok 3

β-oxidace

Dehydrogenace sloučeniny v poloze β - mezi druhým a třetím

uhlíkem vznikne dvojná vazba, přičemž dojde k hydrogenaci

(redukci) molekuly FAD na FADH2.

dehydroacylkoenzym A

zpět na schéma


Metabolismus iii

krok 4

β-oxidace

Následuje adice vody na nově vzniklou dvojnou vazbu.

zpět na schéma


Metabolismus iii

krok 5

β-oxidace

Dehydrogenace nově navázané hydroxylové skupiny (redukce molekuly NAD+ na NADH).

zpět na schéma


Metabolismus iii

krok 6

β-oxidace

Za účasti koenzymu A se od sloučeniny odštěpí acetyl-CoA a nově vzniklá oxosloučenina acyl-CoA (s o dva uhlíky kratším zbytkem) postupuje zpět (dokud se všechny uhlíky řetězce mastné kyseliny takto neodštěpí).

koenzym A

~

zpět na schéma


Metabolismus iii

cvičení:

β-oxidace

R

Napiš vzorcem acetylkoenzymA a acylkoenzymA, vysvětli,

jaký je mezi nimi rozdíl.

zbytek kyseliny octové

zbytkem je obecný zbytek kyseliny

zpět na schéma


Metabolismus iii

cvičení:

β-oxidace

Jak může proběhnout oxidace v biochemii? K vysvětlení

využij některou z fází β – oxidace.

odnímání vodíku, v některých případech postupné

vnášení kyslíku do substrátu

zpět na schéma


Metabolismus iii

METABOLISMUS III.

Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II

Autor: Mgr. Radovan Sloup, Gymnázium Sušice

Předmět: Chemie (Chemické reakce a děje)

Třída: čtvrtý ročník čtyřletého studia

Označení: VY_32_INOVACE_Ch-4_16

Datum vytvoření: září 2013

Anotace a metodické poznámky

β – oxidace je jednou ze základních biochemických drah. Má šest základních kroků. V jejím průběhu dochází k řadě reakcí, které jsou umožněny účinky specifických katalyzátorů – enzymů. Z toho důvodu je v úvodu celkové schéma procesu. Pokud najedete do oblasti šipky dílčí reakce, posunete se na konkrétní slide. Na něm je zmíněn její základní mechanismus a charakteristika včetně vzorců látek. Tato prezentace poskytuje přehled o β – oxidaci. Během a v závěru prezentace jsou jednoduché cvičení k orientaci v problematice metabolismu.

Použité materiály:

Honza, J.; Mareček, A.; Chemie pro čtyřletá gymnázia (3.díl). Olomouc: DaTaPrint, 2000;ISBN 80-7182-057-1

Čársky, J. a kol.; Chemie pro 3. ročník gymnázií. Praha: SPN, 1986

Obr.1: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Animal_mitochondrion_diagram_cs.svg staženo21.9.2013

Obr.2: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mitochondria,_mammalian_lung_-_TEM_(2).jpg staženo 21.9.2013

Ostatní obrázky a schémata jsou dílem autora prezentace.

Vše je vytvořeno pomocí nástrojů Power Point 2003, ChemSketch 11, Gimp 2, Malování

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol

a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.