UNITAT 2 - PowerPoint PPT Presentation

unitat 2 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UNITAT 2 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 11
UNITAT 2
192 Views
Download Presentation
farica
Download Presentation

UNITAT 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UNITAT 2 ACTIVITAT FÍSICA I ENTRENAMENT

 2. ÍNDEX Unitat 2. Activitat física i entrenament • BENEFICIS DE L’ACTIVITAT FÍSICA • CONCEPTES BÀSICS DE L’ENTRENAMENT DE LA CONDICIÓ FÍSICA • EL RENDIMENT: ADAPTACIÓ DE L’ORGANISME • CARACTERÍSTIQUES DELS TESTS DE VALORACIÓ DE LA CONDICIÓ FÍSICA • PLANIFICACIÓ DE L’ENTRENAMENT A LLARG TERMINI • PLANIFICACIÓ DE L’ENTRENAMENT • PERIODITZACIÓ DE L’ENTRENAMENT • ENLLAÇOS

 3. Unitat 2. Activitat física i entrenament BENEFICIS DE L’ACTIVITAT FÍSICA • Ens ajuda a mantenir la salut. • Amplia les relacions socials. • Augmenta l’eficiència motriu. • Millora l’estètica personal. • Fomenta la relació amb l’entorn. • Ens distreu i diverteix.

 4. CONCEPTES BÀSICS DE L’ENTRENAMENT DE LA CONDICIÓ FÍSICA Unitat 2. Activitat física i entrenament entrenament de les capacitats motrius bàsiques capacitats condicionals capacitats coordinatives força resistència velocitat flexibilitat recuperació o descans fatiga càrrega = volum × intensitat rendiment o sobrecompensació

 5. Unitat 2. Activitat física i entrenament EL RENDIMENT: ADAPTACIÓ DE L’ORGANISME síndrome general d’adaptació Llei de Selye o del SGA Llei de Schultz o del llindar • Principis de l’entrenament: • Unitat • Generalitat i especialitat • Relació • Oportunitat • Intensitat • Progressió i continuïtat • Proporció • Individualització • Motivació

 6. CARACTERÍSTIQUES DELS TESTS DE VALORACIÓ DE LA CONDICIÓ FÍSICA Unitat 2. Activitat física i entrenament

 7. PLANIFICACIÓ DE L’ENTRENAMENT A LLARG TERMINI Unitat 2. Activitat física i entrenament

 8. Unitat 2. Activitat física i entrenament PLANIFICACIÓ DE L’ENTRENAMENT cicles de l’entrenament preparació del treball a realitzar macrocicle mesocicle microcicle sessió d’entrenament • una temporada • un cicle conjunt de sessions de dos a catorze dies períodes d’entrenament de dos a quatre mesos • escalfament • part principal • part final

 9. Unitat 2. Activitat física i entrenament PLANIFICACIÓ I PERIODITZACIÓ DE L’ENTRENAMENT Períodes d’entrenament: divideix la temporada en tres fases molt característiques per aconseguir el millor rendiment. general 1. Període preparatori específic 2. Període competitiu màxim rendiment períodes descans total 3. Període de transició descans actiu

 10. ENLLAÇOS Unitat 2. Activitat física i entrenament • Beneficis de l’activitat física • Principis de l’entrenament

 11. CRÈDITS Unitat 2. Activitat física i entrenament Direcció editorial Dolors Rius Coordinació d’àrea Antoni Romeu Coordinació i continguts multimèdia Oriol de Bolós Elena Vinent Guions de les unitats digitals Manuel Castells Carme Estarellas Helena Santamaría Montserrat Trullén Fotografies Arxiu Hermes Hermes Editora General, S. A. Castellnou Edicions, 2008. Castellnou Edicions Pau Claris, 184 08037 Barcelona http://www.castellnoudigital.com Telèfon d’atenció al professorat: 902 90 36 46