slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mentenanţa, securitatea şi sănătatea la locul de muncă

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Mentenanţa, securitatea şi sănătatea la locul de muncă - PowerPoint PPT Presentation


 • 496 Views
 • Uploaded on

Mentenanţa, securitatea şi sănătatea la locul de muncă . Campania pentru locuri de muncă sănătoase 2010 - 2011. Bucure şti, 23-24 septembrie 2010 . http://hw.osha.europa.eu. De ce este mentenanţa importantă pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mentenanţa, securitatea şi sănătatea la locul de muncă' - farica


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Mentenanţa, securitatea şi sănătatea la locul de muncă

Campania pentru locuri de muncă sănătoase 2010 - 2011

Bucureşti, 23-24 septembrie 2010

http://hw.osha.europa.eu

de ce este mentenan a important pentru asigurarea securit ii i s n t ii n munc
De ce este mentenanţa importantă pentru asigurarea securităţii şi sănătăţiiîn muncă?
 • Mentenanţa periodică este esenţială pentru a menţine echipamentele de muncă şi mediul de muncă fiabile şi sigure, precum şi pentru eliminarea pericolelor de la locurile de muncă
 • Lipsamentenanţei sau o mentenanţănecorespunzătoare poate genera situaţii periculoase, accidente şi afectarea sănătăţii
 • Mentenanţa este o activitate cu risc ridicat
prevenirea accidentelor prin intermediul mentenan ei
Prevenirea accidentelor prin intermediul mentenanţei
 • Mentenanţa suprafeţelor de lucru, a pardoselilor şi a căilor de acces este esenţială pentru prevenirea accidentelor cauzate prin:
  • Alunecări, împiedicări, căderi, accidente implicând mijloace de transport intern (ex. motostivuitoare)
 • Neverificarea şi neasigurarea operaţiilor de mentenanţă periodică pot genera accidentele la echipamente de ridicare:
  • Lanţurile de ridicare se pot murdări/coroda şi deteriora, provocând căderea unor sarcini grele
prevenirea accidentelor prin intermediul mentenan ei1
Prevenirea accidentelor prin intermediul mentenanţei
 • Accidentele la locul de muncă generate de contactulcu electricitatea cauzează un număr semnificativ de decese
 • Instalaţiile electrice defecte (cabluri, fişe, echipamente) pot provoca şocuri şi arsuri, incendii şi chiar explozii
mentenan a este o activitate cu risc ridicat
Mentenanţa – este o activitate cu risc ridicat
 • Riscurile specifice mentenanţei:
  • Efectuarea de sarcini neobişnuite în condiţii speciale de muncă (intrarea în spaţii închise)
  • Schimbarea sarcinilor şi a mediului de muncă
  • Lucrul în contact direct cu utilajele, lucrul la un proces în desfăşurare
  • Lucrul sub presiunea timpului
 • Mentenanţa se desfăşoară în toate sectoarele şi

la toate locurile de muncă şi este asociată

cu o varietate largă de pericole

pericole riscuri i efecte asupra s n t ii 1
Pericole, riscuri şi efecte asupra sănătăţii (1)
 • Pericole fizice
  • zgomot, vibraţii
  • căldură şi frig în exces
  • radiaţii (radiaţii ultraviolete, raze X, câmpuri electromagnetice)
  • volum de muncă fizică ridicat, efort fizic intens, lucrul în spaţii închise
 • Efecte: probleme de auz generate de zgomot, afecţiuni musculo-scheletice
riscuri i efecte asupra s n t ii 2
Riscuri şi efecte asupra sănătăţii (2)
 • Riscuri chimice
  • Inhalare fibre de azbest, fibrede sticlă
  • Inhalare vapori, gaze, praf (de exemplu, vapori de asfalt, gaze de eşapament, siliciu cristalin)
  • Lucrul cu solvenţi
 • Efecte: Afecţiuni respiratorii, astm bronşic profesional, alergii, azbestoză, cancer

Sursă: B. Floret/INRS

riscuri i efecte asupra s n t ii 3
Riscuri şi efecte asupra sănătăţii (3)
 • Riscuri biologice
  • Bacterii (de exemplu, legionella, salmonella)
  • Mucegai şi ciuperci
 • Efecte: Simptome respiratorii, astm bronşic, alergii, boala legionarilor
riscuri i efecte asupra s n t ii 4
Riscuri şi efecte asupra sănătăţii (4)
 • Riscuri psihosociale
  • Lucrul sub presiunea timpului
  • Lucrul în ture, în week-end, lucrul de noapte, gărzi şi programul de lucru variabil
  • Lucrul împreună cu personalul contractanţilor/mai mulţi contractanţi – probleme de comunicare
 • Efecte: Stres asociat muncii, extenuare, risc de accidente ridicat
riscuri i efecte asupra s n t ii 5
Riscuri şi efecte asupra sănătăţii (5)
 • Risc ridicat de producere a tuturor tipurilor de accidente
  • Multe accidente sunt generate de echipamentul de muncă şi modul de întreţinere a acestuia, de exemplu, riscul de strivire de către utilajele sau părţi ale utilajelor aflate în mişcare, pornirea bruscă a acestora
  • Căderi de la înălţime sau accidente în care sunt implicate obiecte în cădere
  • Electrocutări, şocuri electrice, arsuri
  • Spaţii închise, asfixiere
  • Explozii, incendii
subcontract a re
Subcontractare
 • Un factor agravant în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea – numeroase accidente şi incidente sunt cauzate de subcontractarea lucrărilor de mentenanţă
 • Lucrul în afara locului de muncă obişnuit (angajaţii care lucrează la sediul clientului) şi necesitatea adaptării la condiţiile de muncă respective
 • Schimbări frecvente ale mediilor de muncă
 • Mai mulţi subcontractanţi îşi desfăşoară simultan activitatea pe acelaşi amplasament – probleme de comunicare
raportul eu osha i fi a informativ despre mentenan i ssm
Raportul EU OSHA şi fişa informativă despre “Mentenanţă şi SSM”
 • “Mentenanţă şi SSM – o imagine statistică”
 • Prezentarea generală a activităţii de mentenanţă în Europa:
  • specificitatea populaţiei
  • expunerea la pericole şi riscuri majore
  • probleme de sănătate şi accidente
  • o serie de indicaţii pentru a dobândi deprinderi de prevenire
cifre i statistici 1
Cifre şi statistici (1)
 • Rate ridicate de accidente
  • Datele EUROSTAT arată că
   • aproximativ 15-20% (în funcţie de ţară) din numărul total de accidente şi
   • 10-15% din numărul total de accidente mortale sunt legate de operaţiile de mentenanţă
  • Aproximativ 38% din accidentele implicând substanţe chimice sunt cauzate de degajarea unor materiale periculoase în timpul efectuării mentenanţei (Koehorst, 1989)
  • Majoritatea accidentelor se produc pe parcursul mentenanţei corective
cifre i statistici 2
Cifre şi statistici (2)
 • Expuneri profesionale
  • Datele indică faptul că lucrătorii din domeniulmentenanţă sunt mai expuşi la substanţe periculoase faţă de alţi lucrători
  • Grad ridicat de expunere la sarcini fizice grele
  • Grad mai ridicat de expunere la zgomot, vibraţii şi radiaţii
  • Lucrătorii din domeniul mentenanţeisunt, de asemenea, mai expuşi la căldură pe perioada verii, precum şi la atmosfere foarte umede şi foarte uscate
cifre i statistici 3
Cifre şi statistici (3)
 • Studiile arată că lucrătorii industriali din domeniul mentenanţei ar putea fi expuşi unui risc deosebit de ridicat de a dezvolta boli profesionale
  • Conform unui studiu francez, în cazul angajaţilor din industrie care se ocupă de lucrări de mentenanţă se înregistrează o rată de apariţie a unei boli profesionale de 8 până la 10 ori mai ridicată decât în cazul populaţiei medii
  • Un procent ridicat din cazurile raportate de afecţiuni musculo-scheletice se înregistrează la lucrătorii de mentenanţă – mecanici, electricieni
  • Creşterea morbidităţii şi/sau a ratei mortalităţii asociate expunerii la azbest poate fi remarcată în cazul lucrătorilor care se ocupă de mentenanţa clădirilor şi al inginerilor din domeniul mentenanţei maritime
legisla ia
Legislaţia
 • Începând cu 1989, au fost adoptate mai multe directive europene care stabilesc un cadru general de cerinţe minime privind protecţia lucrătorilor.
 • Aceste directive se aplică şi în cazul activităţilor de mentenanţă, în primul rând directiva-cadru, care obligă angajatorii să desfăşoare o evaluare a riscurilor la locul de muncă.
slide17
Directiva nr. 89/391 a Consiliului – “Directiva-cadru” transpusă prin Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319 din 2006
 • Stabileşte principiile generale privind prevenirea şi protecţia lucrătorilor împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale
 • Prevede obligaţiile angajatorilor în ceea ce priveşte evaluarea riscurilor, eliminarea riscurilor şi a factorilorcare conduc la producerea accidentelor
 • Cuprinde prevederi privind informarea, consultarea şi participarea în egală măsură, precum şi instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora.
orient ri privind evaluarea riscurilor
Orientări privind evaluarea riscurilor
 • Comisia Europeană a elaborat o serie de Orientări privind evaluarea riscurilor la locul de muncă pentru a ajuta angajatorii şi angajaţii să pună în aplicare cerinţele legate de evaluarea riscurilor din Directiva-cadru
 • Pe plan naţional au fost dezvoltate metode de evaluare a riscurilor; informatii suplimentare la adresa:http://www.protectiamuncii.ro/fop/romania/ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtml
 • Lucrătorii din domeniul mentenanţei au fost identificaţi ca fiind “lucrători care pot fi expuşi unui risc ridicat”
 • S-a identificat necesitatea efectuării unei evaluări separate a riscurilor pentru activităţile de mentenanţă (http://osha.europa.eu/en/topics/riskassessment/guidance.pdf )
campania european privind securitatea lucr rilor de mentenan 2010 11
Campania Europeană privind securitatea lucrărilor de mentenanţă 2010–11

Obiectivele campaniei sunt creşterea gradului de conştientizare asupra:

 • importanţei mentenanţei pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor
 • cunoaşterea riscurilor asociate mentenanţei
 • obligaţiilor legale şi morale ale angajatorilor de a analiza aspecte legate de SSM în cadrul mentenanţei şi asupra argumentelor în favoarea efectuării acesteia

Şi promovarea unei abordări structurate a managementului SSM şi a managementuluimentenanţei, pe baza unei evaluări adecvate a riscurilor

obiectivul campaniei
Obiectivul campaniei
 • Securitatea lucrărilor de mentenanţă – vizează securitatea şi sănătatea lucrătorilor care desfăşoară lucrări de mentenanţă
 • Mentenanţa în condiţii de securitate şi sănătate evidenţiază importanţei efectuării operaţiilor de mentenanţă pentru eliminarea pericolelor şi asigurarea unor condiţii de muncă mai sigure şi mai sănătoase pentru toţi lucrătorii la locurile de muncă.
principiile comune ale securit ii lucr rilor de mentenan
Principiile comune ale securităţii lucrărilor de mentenanţă

Integrarea managementului mentenanţei în managementul general al SSM

O abordare structurată bazată pe evaluarea riscurilor

Stabilirea de roluri şi responsabilităţi precise

Asigurarea unor sisteme de lucru sigure şi planuri clare de respectat

Asigurarea formării şi a echipamentelor de muncă corespunzătoare

Implicarea lucrătorilor în evaluarea riscurilor şi procesul de management al mentenanţei

cinci reguli de baz pentru securitatea lucr rilor de mentenan
Cinci reguli de bază pentru securitatea lucrărilor de mentenanţă
 • Planificare
 • Asigurarea securităţii zonei de lucru
 • Utilizarea echipamentului corespunzător
 • Lucrul conform planului
 • Verificarea finală
mai multe despre campanie
Mai multe despre campanie
 • Vizitaţi situl internet al campanieihttp://hw.osha.europa.eu
slide24
O CAMPANIE EUROPEANĂ PRIVIND SECURITATEA

LUCRĂRILOR DE MENTENANŢĂ

MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE

LOCURI DE MUNCĂ SIGURE ŞI SĂNĂTOASE

BINE PENTRU TINE. BINE PENTRU AFACERE

Locuri de muncă sigure si sănătoase

http://hw.osha.europa.eu

ad