czynniki zmian l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Czynniki zmian PowerPoint Presentation
Download Presentation
Czynniki zmian

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Czynniki zmian - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Czynniki zmian. czyli, co od czego zależy . Co wpływa na wyniki spzoz? 1/2. Czynniki ekonomiczne Czynniki polityczne, prawne i fiskalne Czynniki świadomościowe i społeczne Czynniki związane z nadmiarem bazy i kooperacyjne Czynniki technologiczne. Co wpływa na wyniki spzoz? 2/2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Czynniki zmian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
czynniki zmian

Czynniki zmian

czyli, co od czego zależy

co wp ywa na wyniki spzoz 1 2
Co wpływa na wyniki spzoz?1/2
 • Czynniki ekonomiczne
 • Czynniki polityczne, prawne i fiskalne
 • Czynniki świadomościowe i społeczne
 • Czynniki związane z nadmiarem bazy i kooperacyjne
 • Czynniki technologiczne
co wp ywa na wyniki spzoz 2 2
Co wpływa na wyniki spzoz?2/2
 • Dekapitalizacja infrastruktury
 • Nie dopłacanie pracy personelu
 • Wady zarządzania
 • Wtórny obrót wierzytelnościami jednostek ochrony zdrowia
1 czynniki ekonomiczne
1. Czynniki ekonomiczne
 • Sytuacja makroekonomiczna
 • Dochód na mieszkańca
 • Finansowanie publiczne czy w ramach składki na NFZ?
 • Wzrost wydatków prywatnych bez możliwości odliczenia od dochodu
2 polityka prawo i fiskalizm
2. Polityka, prawo i fiskalizm
 • Polityczny wybór systemu ochrony zdrowia
 • Polityka państwa i samorządów
 • Prawo ubezpieczeń zdrowotnych
 • Prawo organizacji i funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej
 • Fiskalizm wobec spzoz
3 wiadomo i czynniki spo eczne
3. Świadomość i czynniki społeczne
 • Zdrowie – kategoria ekonomiczna?
 • Spzoz – jednostka deficytowa?
 • Bezrobocie a skłonność do zmian
 • Funkcje społeczne szpitali
4 nadmiar bazy i kooperacja
4. Nadmiar bazy i kooperacja
 • Nieprawidłowa struktura łóżek
 • Lokalizacja terytorialna
 • Efektywność wykorzystania łóżek
 • Racjonalność restrukturyzacji
 • Dezintegracja zoz
 • Rozdrobnienie świadczeniodawców
5 czynniki technologiczne
5. Czynniki technologiczne
 • Dynamika postępu technicznego
 • Konkurencyjność – inwestycje
 • Standardy – inwestycje
6 dekapitalizacja infrastruktury
6. Dekapitalizacja infrastruktury
 • Brak finansowania infrastruktury
 • Dekapitalizacja – koszty utrzymania
 • Racjonalizm w utrzymaniu i wymianie
 • Odpisy amortyzacyjne – źródło finansowania odtworzenia bazy?
7 nie dop acanie personelu
7. Nie dopłacanie personelu
 • Niski poziom wynagrodzeń
 • Zobowiązania wobec pracowników
 • Terminowość wypłat wynagrodzeń
  • Wieloetatowość
  • Zachowania korupcyjne
  • Jakość usług medycznych
8 wady zarz dzania
8. Wady zarządzania
 • Poziom płatnika- brak informacji o kosztach- brak systemu ewidencji
 • Poziom świadczeniodawcy- brak wzorcowego rachunku kosztów- niski poziom świadomości ewidencji kosztów- kwalifikacje kadry zarządzającej
9 wt rny obr t wierzytelno ciami
9. Wtórny obrót wierzytelnościami

Brak płynności finansowej

Konieczność sprzedaży długów

Skup wierzytelności i handel nimi

Dodatkowe koszty finansowe

Zmniejszenie finansowania usług