slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informatieavond CTO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informatieavond CTO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Informatieavond CTO - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

Informatieavond CTO. Agenda CTO onderwijsstructuur. Uitgangspunten en verwachtingen Begeleiders Werkwijze en regels Stoplicht methode Contact met ouders.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Informatieavond CTO


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
agenda cto onderwijsstructuur
Agenda CTO onderwijsstructuur
 • Uitgangspunten en verwachtingen
 • Begeleiders
 • Werkwijze en regels
 • Stoplicht methode
 • Contact met ouders
slide3

‘The reason most people never reach their goals is that they don't define them, or ever seriously consider them as believable or achievable.

 • Winners can tell you where they are going, what they plan to do along the way, and who will be sharing the adventure with them.’
 • - Dennis Waitley -
uitgangspunten verwachtingen
Uitgangspunten/verwachtingen
 • Sportdiscipline = onderwijsdiscipline
 • Integrale benadering
 • Aanleren van vaardigheden die de leerling nodig heeft als topsporter (plannen, management, initiatief, communicatie, e.d.)
 • Cultuur in studielokaal
 • Het nakomen van afspraken
begeleiders
Begeleiders:
 • Studiecoaches:
 • havo 4: Mark Dirne
 • havo 5: Anneke van der Velden
 • vwo 4 t/m 6: MeityFeher/Gerald de Brouwer
 • Coördinator: Paulien Senssen
 • Vakdocenten
 • Teamleider: dhr. Van Son (vwo)
 • dhr. Broeksteeg (havo)
 • Directeur bovenbouw: mevr. Michon
werkwijze
Werkwijze
 • Schooltijden en onderwijstijd
 • Begeleiding studiecoach
 • Begeleiding vakdocenten
 • Toetsing
 • Regels in het lokaal
 • Individueel- en samenwerken
 • “Stoplicht” methode
schooltijden en onderwijstijd
Schooltijden en onderwijstijd
 • Schooltijden zijn bepaald door studiecoaches en Paulien a.d.h.v. trainingstijden
 • “In en uit-tijden”
 • “Tijd voor tijd”:
    • Indirect LOOT verlof (fysio, mentale begeleiding, voedingsdeskundige, e.d.)
    • Te laat komingen
    • Verlof algemeen (tandarts, dokter, e.d.)
 • Geen “tijd voor tijd”:
    • Trainingstijden, trainingsstages, wedstrijden, e.d.
    • Familie omstandigheden
    • Voorbeeld onderwijstijd
begeleiding studiecoaches
Begeleiding studiecoaches
 • Individueel plan van aanpak
 • Aanleren/verbeteren van verschillende vaardigheden (leren plannen, zelfregulatie, doelstellingen)
 • Aanleren/verbeteren van specifieke studievaardigheden (studie aanpak, leerstijlen, tekstverklaring, e.d.)
 • Reader “topsport en leren”
 • Ondersteuning bij periode- en weekplanningen maken (planning maken is op 1e dag van de week!)
 • Controlerende taken
vakdocenten begeleiding toetsing
Vakdocenten, begeleiding, toetsing
 • Per vak is één docent verantwoordelijk
 • Wekelijks contact in CTO lokaal
 • Invullen van Z uren
 • Contact via ELO/mail
 • Studieplanners en evt. aanvullend materiaal in N@tschool
 • CTO PTA, gebaseerd op kerncurriculum/eindtermen
 • Toetsing: DT, VT en ET. Géén so’s!
 • Toetsen op dinsdag t/m vrijdag les 4-5
individueel werken en samenwerken
Individueel werken en samenwerken
 • In principe werkt iedereen individueel aan eigen taken
 • Volgens een vaste klassenplattegrond
 • “Schotjes”, waardoor individuele werkplekken ontstaan. Deze schotjes kunnen wel omhoog
 • Samenwerken kan, maar alleen met toestemming van de studiecoach
afspraken in het lokaal
Afspraken in het lokaal
 • Telefoons bij binnenkomst in het mandje leggen.
 • Tafels en postvakjes leegmaken
 • Geen jassen en sporttassen in het lokaal
 • Geen spullen lenen van een ander
 • Geen social media tijdens lestijd
 • Geen petten/hoedjes
 • Alleen het lokaal verlaten bij leswissel
 • Eten mag net vóór of net na een training. Geen snoep! Studiecoach is hierin bepalend.
 • Drinken: alleen water of sportdrank
 • Geen kauwgom in het lokaal
stoplicht methode
“Stoplicht methode”
 • Doel:
 • Snelle signalering bij problemen
 • Duidelijk stappenplan
 • Eigen verantwoordelijkheid
 • Betere communicatie met de coaches en CTO
slide14

De leerling houdt zich niet aan de afspraken en krijgt een “melding”.

 • Actie:
 • Contact met de Studiecoach
 • Melding in Magister en Athletic Logic
slide15

Er zijn diverse “meldingen” geweest, óf

 • Het incident is van zwaardere aard, óf
 • Inzet- en motivatieproblemen
 • Actie:
 • Contact met Paulien
 • Melding bij teamleider en mevr. Michon
 • Melding bij trainer/CTO, evt. maatregelen volgen
 • Contact met de ouders
slide16

Er zijn géén verbeteringen, óf

 • Excessief gedrag
 • Actie:
 • Maatregelen in overleg met teamleider en mevrouw Michon
 • Maatregelen in overleg met trainer/CTO
 • Gesprek met ouders
studievoortgang en contact met ouders
Studievoortgang en contact met ouders
 • Voortgang wordt wekelijks besproken tussen studiecoach en coördinator
 • Cijfers in Magister
 • Rapportvergadering na elke periode
 • Contact over dagelijkse gang van zaken tussen studiecoach en ouders (mentorfunctie)
 • Bij problemen contact tussen coördinator-ouders
 • Na elke periode contact tussen coördinator, studiecoach en ouders/leerling