uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uit hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uit hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Uit hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

Uit hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Romeinen 11:36. Efeze 3:10. 10 opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, ……. ROUTE. 2 OPTIES :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Uit hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
efeze 3 10
Efeze 3:10
 • 10 opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, …….
route
ROUTE
 • 2 OPTIES :
 • Onze werken (der wet) leidt tot –tijdelijke- gedragsverandering(onthouden hoe het hoort en zo proberen te doen) m.a.w. :ik ga het doen,
 • Zijn werken ons (door Genade) leidt tot –blijvende- hartsverandering. (gezien hebben hoe God het bedoelt en aansluitend niet anders willen. M.a.w. Hij gaat het doen.
efeze 3 16
Efeze 3:16
 • 16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat Christus kan gaan wonen in uw hart, door uw geloof, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
slide5
18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte,de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.
2 cor 3
2 Cor 3
 • 18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. (Gr. Metamorphoo)
lucas 24
Lucas 24
 • 27 En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.
 • 31 En hun ogen werden geopend en zij herkenden Hem; en Hij verdween uit hun midden. 32 En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende?
rom 11 36
Rom 11:36
 • 36 Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. ( nbv
 • Ef 3: 16 Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest,
slide9
EF 3 :
 • 20 Aan Hem die door de kracht die in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen,
 • 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.