politick syst m r krajsk a obecn samospr va n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Alena Pekařová.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva' - faith-levine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
politick syst m r krajsk a obecn samospr va

Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva

Střední odborná škola Otrokovice

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Alena Pekařová.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

www.zlinskedumy.cz

politick syst m r krajsk a obecn samospr va1
Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva
 • Orgány státní správy
 • Obec / město
 • Krajská správa a samospráva
politick syst m r krajsk a obecn samospr va2
Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva
 • Orgány státní správy jsou:
 • Ústřední – vykonávají správu na celém území státu (ministerstva)
 • Územní – spravují záležitosti určitého územního celku (kraje)
 • Podoba územní samosprávy je zakotvena v Ústavě ČR.
politick syst m r krajsk a obecn samospr va3

Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva

 • Samosprávy – přibližují politickou sféru k občanovi a zvyšují míru občanské odpovědnosti.
 • ČR se člení na:
 • obce – základní územní samosprávné celky
 • kraje – vyšší územní samosprávné celky
politick syst m r obecn samospr va

Politický systém ČR – obecní samospráva

 • Obec je územním společenstvím občanů, má právo na samosprávu. Je základní jednotkou veřejné správy v ČR.
 • Území obce má:
 • Vnitřní část – obytná a průmyslová zástavba
 • Vnější část – pole, louky, lesy, cesty, rybníky atd.
 • Občanem obce je český státní občan, který je hlášen k trvalému pobytu.
 • Občan obce:
 • Může volit a být volen do zastupitelstva obce
 • Hlasovat v místním referendu
 • Navštěvovat schůze zastupitelstva
 • Musí dodržovat právní předpisy vydané obcí (poplatky – odpad, psi, atd.)
 • Musí dodržovat veřejný pořádek a noční klid
politick syst m r obecn samospr va1

Politický systém ČR – obecní samospráva

Samostatná správa obecních záležitostí (samospráva) je zákonem označena jako samostatná působnost obce (zajišťuje bydlení, dopravu, chrání veřejný pořádek, rozvoj vzdělání, výchovy, kultury).

Obec hospodaří s vlastním majetkem podle vlastního rozpočtu.

Výkon státní správy je označován jako přenesená působnost.

Obce rozhodují o právech a povinnostech občanů a právnických osob podle zákonů.

K informovanosti občanů zřizuje obecní úřad úřední desku, je většinou na budově úřadu přístupná 24hod.

politick syst m r obecn samospr va2

Politický systém ČR – obecní samospráva

 • Zastupitelstvo obce/města:
 • voleno občany v komunálních volbách
 • podle velikosti 5 – 55 členů
 • zastupitelé rozhodují hlasováním o nejdůležitějších záležitostech
 • Rada obce/města:
 • výkonný orgán obce
 • starosta, místostarosta, zastupitelé (radní) – 5 až 13 členů
 • Starosta (primátor):
 • zastupuje obec navenek
 • volí ho zastupitelstvo
 • Obecní/městský úřad (magistrát):
 • starosta (primátor) a místostarostové (náměstci)
 • zaměstnanci
 • pro jednotlivé oblasti činnosti je možné zřídit odbory a oddělení (služby, správa majetku, financí atd.)
 • odbory řídí tajemník
politick syst m r krajsk samospr va
Politický systém ČR – krajská samospráva

Kraj je širší územní společenství občanů s právem na samosprávu, kterou vykonává v souladu s potřebami kraje a svých občanů.

Obr. 1

politick syst m r krajsk samospr va1

Politický systém ČR – krajská samospráva

Obr. 2

Kraje i obce mají svůj znak a prapor, které jim na vlastní návrh uděluje předseda Poslanecké sněmovny.

politick syst m r krajsk samospr va2

Kraj vykonává na svém území správu ve věcech, které stanoví zákon (přenesená působnost kraje). Dozor nad činností krajů vykonávají ministerstva.

 • Zastupitelstvo kraje:
 • Předkládá návrhy zákonů Poslanecké sněmovně
 • Předkládá Ústavnímu soudu návrhy na zrušení právních předpisů
 • Volí a odvolává hejtmana a radu kraje
 • Schvaluje rozpočet kraje
 • Koordinuje rozvoj kraje
 • Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
 • Rada kraje:
 • Výkonný orgán složený z hejtmana, zástupce hejtmana, členů rady (radní)
 • Hejtman:
 • Zastupuje kraj navenek
 • Je volen zastupitelstvem
 • Krajský úřad:
 • Plní úkoly, které mu uloží zastupitelstvo
 • Člení se na odbory, oddělení, sekretariát ředitele a sekretariát hejtmana

Politický systém ČR– krajská samospráva

kontroln ot zky
Kontrolní otázky

Charakterizuj činnost obce/města.

Jaká jsou práva a povinnosti občana obce/města?

Kdo patří do zastupitelstva obce/města?

Kolik máme krajů?

seznam obr zk
Seznam obrázků:
 • Obr. 1: Čechy Morava kraje [vid. 1. 4. 2013] dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CZ_Cechy_Morava_kraje.gif
 • Obr. 2: Znaky současných krajů ČR [vid. 1. 4. 2013] dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CoA_CZ_regions.png
seznam pou it literatury
Seznam použité literatury:
 • EMMERT, František. Odmaturuj! ze společenských věd. Vyd. 1. aktualiz. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 8086285685.
 • MUELLER, Oldřich; VALENTA, Milan. Občanská nauka pro střední odborná učiliště. Svazek 2. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002, 139 s. ISBN 807235180X.
 • www.wikipedie.cz