slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Warszawa, 20.11.2010. Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej. INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE. Plan wykładów (1). Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO. Energia – charakterystyka ogólna

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej' - faith-bradford


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Warszawa, 20.11.2010

Michał Ćwil

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

plan wyk ad w 1
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEPlan wykładów (1)

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Energia – charakterystyka ogólna
  • Związek między pracą, mocą i energią. Produkcja energii i jej zużycie
  • Formy, rodzaje i postaci energii
  • Zasada zachowania energii
  • Pomiar energii; jednostki
  • System energetyczny
  • Sektory energii (elektroenergetyka, ciepło i chłód, transport)
  • Źródła odnawialne, nośniki energii; co tak na prawdę się odnawia i w jakim cyklu?
 • Przetwarzanie i konwersja energii
  • Energia pierwotna i końcowa
  • Wartość energii netto i brutto
  • Ciepło spalania a wartość opałowa
  • Konwersja energii – sprawność, straty, bilans
plan wyk ad w 2
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEPlan wykładów (2)

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Przesył i dystrybucja energii
  • Rodzaje sieci elektroenergetycznych, przesył energii elektrycznej
  • Sieć ciepłownicza a lokalne zagospodarowanie energii cieplnej
  • Rodzaje sieci gazowych; przesył biogazu
 • Odnawialne źródła energii w bilansie energetycznym kraju
  • Bilans energii pierwotnej
  • Bilans energii końcowej
  • Bilanse z podziałem na sektory, źródła i technologie
  • Udziały energii ze źródeł odnawialnych w strukturze zużycia
   • Metodologia obliczeń stosowana w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie tzw. zielonych certyfikatów
   • Metodologia obliczeń stosowana w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. (2009/28/WE)
praca moc energia model uproszczony
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEPraca, moc, energia – model uproszczony

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Praca (w = F * r) mierzona w dżulach (J)

Iloczyn siły i przesunięcia. Jeden dżul to praca wykonana przez siłę (F) o wartości 1 niutonu

(N) na drodze 1 metra (m). 1N = 1kg * m/(1s2).

1J = 1 N * 1 m = (1 kg * m2) / (1s2)

 • Moc (P = w/t) mierzona w watach (W)

Jest to szybkość wykonanej pracy.

Stosunek wykonanej pracy (w) do czasu jej wykonania (t).

Jeden wat (W) to moc takiego urządzenia, które wykonuje pracę 1dżula (J) w ciągu

1 sekundy (s). 1 W = 1J/1s

 • Energia (E) mierzona w dżulach (J)

Zdolność ciała do wykonania pracy. 1J = 1W * 1 s

formy rodzaje energii
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEFormy / rodzaje energii

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

Energia (E)

kinetycznaposiadają ciała w ruchu

potencjalnaw polu grawitacyjnym (na wysokości)

Ep = m*g*h

m*v2

Ek =

Ek ciała w ruchu = pracy,

jaką może wykonać to ciało, zanim się zatrzyma.

2

m – masa (kg)

g – przyspieszenie ziemskie (m/s2)

h – wysokość (m)

v – prędkość (m/s)

Są inne rodzaje energii stanowią różnorodną składową formę energii potencjalnej i kinetycznej

energia kinetyczna na przyk adzie wiaru
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEEnergia kinetyczna na przykładzie wiaru

źródło zdjęć: wikipedia

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

prędkość wiatru

v = 10 m/s

promień łopaty R = 60 m

gęstość powietrza

q = 1,2 kg/m3

wiatr

masa przepływająca w czasie 1 s to:

m = q*V (gęstość x objętość)

V = S * v*t

m = q * S*v*t

m*v2

Ek=

powierzchnia zakreślona skrzydłami wirnika

S = πR2 = 11 304 m2

2

= 0,5 * (q * S*v*t) * v2 = 0,5*(q*S*v3*t)

kg*m2

Ek = 0,5*(1,2*11304*1000*1)

= 6 782 400 J

s2

Ek - energia pierwotna w czasie 1 s

inne formy energii
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEInne formy energii

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Cieplna
 • Chemiczna
 • Elektryczna
 • Radiacyjna (radiacje elektromagnetyczne)
 • Jądrowa
 • Magnetyczna
 • Sprężystości
 • Dźwiękowa
 • Mechaniczna = Ep + Ek
zmiana formy energii
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEZmiana formy energii

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

Przy czym:

wysoka sprawność może być zapewniona jeśli przekształceniu nie poddaje się energii

cieplnej. Z II zasady termodynamiki wynika, że ciepło nie może samorzutnie

przepływać od ciała o temperaturze niższej do ciała o temperaturze wyższej

(entropia nie maleje). Dlatego też w przypadku konwersji energii cieplnej występują

ograniczenia sprawności procesu.

Może być także tak, że energi cieplna charakteryzować będzie się takimi

parametrami, że nie będzie możliwa przemiana jej w inną formę.

Każdy rodzaj energii może być przekształcony w inną formę energii

zasada zachowania energii
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEZasada Zachowania energii

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

Energia całkowita, czyli suma energii kinetycznej, potencjalnej,

cieplnej i wszystkich innych rodzajów energii nie zmienia się.

Energia całkowita jest wielkością stałą. We wszystkich procesach

przemiany całkowita ilość energii pozostaje stała.

„Rzeczy nie mogą powstać z niczego, a gdy zostały stworzone, nie mogą zmienić się w nicość”

- Lukrecjusz

zasada zachowania energii1
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEZasada Zachowania energii

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

Energia nie może być sama z siebie stworzona, ani zniszczona.

energia

odnawialna

Energia się nie odnawia !

Odnawia się źródło, stąd:

odnawialne źródła energii (OZE).

rodzaje energii pierwotna wt rna
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZERodzaje energii: pierwotna - wtórna

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Energia pierwotna

Energia zawarta w pierwotnych nośnikach energii, która nie była poddana żadnym

przemianom (konwersjom). Nośniki energii pierwotnej pozyskiwane bezpośrednio z natury to:

  • Biomasa
  • Energia słoneczna
  • Energia wiatru
  • Energia wody
  • Energia geotermalna
 • Energia wtórna

Energia otrzymana z przetworzenia energii pierwotnej (lub przetworzenia energii wtórnej) –

wytwarzanie energii lub paliw z innych (zwykle pierwotnych) paliw lub energii.

rodzaje energii energia finalna i u yteczna
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZERodzaje energii: energia finalna i użyteczna

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Energia finalna (końcowa)

Energia przystosowana do użycia (np. energia elektryczna, ciepło, gaz)

 • Energia użyteczna

Energia po przemianach w odbiornikach (takich jak: urządzenia gospodarstwa domowego,

urządzenia przemysłowe, lampy, grzejniki, samochody, ...)

Rodzaje energii użytecznej:

świetlna, mechaniczna, cieplna

rodzaje energii przemiana energii
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZERodzaje energii: przemiana energii

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

przemiana

(konwersja)

energii

przemiana

(konwersja)

energii

energia

wtórna

energia

finalna

energia

pierwotna

przemiana energii pierwotnej na wt rn
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEPrzemiana energii pierwotnej na wtórną

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

biomasa

energia

słoneczna

energia

wiatru

energia

wody

energia

geoterm.

energia

pierwotna

biopaliwa, w tym biogaz

elektro-ciepłownie

CHP

elektrownie

(także

cieplne)

ciepłownie

elektrownie

wiatrowe

elektrownie

wodne

energia

wtórna

energia elektryczna i/lub cieplna odpowiednio

rodzaje energii wt rna ko cowa
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZERodzaje energii: wtórna - końcowa

źródło zdjęć: własne lub wikipedia

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

przemiana

(konwersja)

energii

np. konwersja

fotowoltaiczna

energia

wtórna

energia

końcowa

energia

elektryczna

energia

pierwotna

np.

słoneczna

rodzaje energii energia wt rna ko cowa
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZERodzaje energii: energia wtórna - końcowa

źródło zdjęć: własne, GE lub wikipedia

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

przemiana

(konwersja)

energii

np. fermentacja

przemiana

(konwersja)

energii

np.

spalanie w silniku gazowym

energia

wtórna

np. biogaz

energia

końcowa

(finalna)

np. energia elektryczna i ciepło

energia

pierwotna

np.

kukurydza

rodzaje energii brutto netto
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZERodzaje energii: brutto - netto

źródło zdjęć: wikipedia oraz GE

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

energia

pierwotna

konwersja

energii

energia finalna

brutto

netto

nośnik/źródło

energii

własne

zużycie

energetyki

wytwórczej

generator

(sprawność)

(straty)

przesył

i dystrybucja

(straty)

odbiorca

końcowy

rodzaje energii brutto netto1
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZERodzaje energii: brutto - netto

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Energia finalna brutto EFB > Energia finalna netto EFN

własne

zużycie

energetyki

energia finalna

brutto

energia finalna

netto

straty

na

przesyle

konwersja a transformacja energii przyk ad
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEKonwersja a transformacja energii – przykład

źródło zdjęć: wikipedia

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

transformacja

energii

konwersja energii

energia

finalna

(elektr.)

kocioł

turbina

generator

transformator

źródło

energii

pierwotnej

straty

pob r energii a wytwarzanie uproszczony model
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEPobór energii a wytwarzanie – uproszczony model

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Urządzenie odbiorcze o mocy 1000 wat (np. odkurzacz) pracując pełną mocą przez 1 godzinę (1h) zużyje (1000 W x 1 h) = 1000 watogodzin energii
 • Jednostka wytwórcza o mocy zainstalowanej 1000 wat (np. elektrownia na biomasę) pracując pełną mocą przez 1 godzinę wyprodukuje 1000 watogodzin energii

W energetyce dla rozróżnienia stosuje się następujące jednostki mocy:

  • MWel – jednostka określająca moc elektryczną (megawat mocy elektrycznej)
  • MWth - jednostka określająca moc cieplną (megawat mocy cieplnej)
moc wytw rcza charakterystyka jednostki wytw rczej
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEMoc wytwórcza – charakterystyka jednostki wytwórczej

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Moc zainstalowana – łączna moc znamionowa generatorów elektrowni, ciepłowni, czy elektrociepłowni. Zwykle określa się oddzielnie moc zainstalowaną elektryczną i cieplną (przy kogeneracji)
 • Moc znamionowa – jest to wartość znamionowa mocy, przy której urządzenie pracuje prawidłowo i zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Wartość ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce znamionowej na obudowie urządzenia
 • Moc osiągalna – maksymalna moc jednostki wytwórczej do wytwarzania energii w sposób ciągły w określonym czasie
 • Moc dyspozycyjna - jest to moc osiągalna pomniejszona o ubytki na remonty planowe, ubytki okresowe, eksploatacyjne i losowe.
moc wytw rcza charakterystyka jednostki wytw rczej1
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEMoc wytwórcza – charakterystyka jednostki wytwórczej

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Dla biogazowni nie zintegrowanej z układem do wytwarzania energii elektrycznej/cieplnej, za moc wytwórczą uważa się produkcję biogazu w określonym czasie (np. m3/rok) lub ilość ekwiwalentnej energii elektrycznej obliczanej na podstawie wartości opałowej biogazu oraz referencyjnej wartości sprawności elektrycznej.
 • Dla biopaliw, moc wytwórcza może być określona w tonach/rok
 • W fotowoltaice (PV), nominalną moc modułu fotowoltaicznego określa się przez pomiar prądu i napięcia (P = U * I) podczas zmiany oporu przy określonym oświetleniu. Oświetlenie ma miejsce w tzw. warunkach standardowych – airmass 1,5 (natężenie światła 1000W/m2), temperatura ogniwa 25° C. W wyniku otrzymuje się tzw. moc w jednostkach MWpeak (MWp)
sprawno konwersji
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZESprawność konwersji, η (%)

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

konwersja

energii

SPRAWNOŚĆ

η (%)

E WE

E WY

E WY (output)

η =

* 100%

E WE(input)

sprawno konwersji przyk ad biogaz chp
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZESprawność konwersji, przykład biogaz CHP

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

E WY =

816 MWh (2938 GJ)

biogaz

η (%)

Ilość: 190 tys. m3

Wartość opałowa: 19 MJ/m3

2938 GJ

η =

* 100% = 81,4%

190 000 * 19*0,001 GJ

pomiar energii jednostki
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEPomiar energii - jednostki

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

Jednostką energii w układzie SI jest:

Dżul (ozn. J)

Układ SI – Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar. Jest stworzony w oparciu o metryczny system miar.

W Polsce układ SI obowiązuje od 1966 r. Został przyjęty przez wszystkie kraje świata z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, Liberii i Birmy.

pomiar energii inne stosowane jednostki
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEPomiar energii – inne stosowane jednostki

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Watogodzina (Wh) – “moc” * “czas”

1 Wh = 1 W * 1 h = 1W * 3600 s = 3600 Ws = 3600 J = 3,6 kJ (kilodżuli)

 • Elektronowolt (eV)

1 eV = 1 e · 1 V ≈ 1,602 × 10-19 J = 16020 fJ (femptodżuli)

 • Tona oleju ekwiwalentnego (toe) – tona ropy naftowej

1 toe = 41,868 × 10+9 J = 41,868 GJ

 • Tona paliwa umownego (tpu) - tona węgla kamiennego

1 tpu = 29,3 × 10+9 J = 29,3 GJ (gigadżuli)

 • kaloria (cal)

1 cal = 4,1868 J

jednostki przyk ady moc zainstalowana
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEJednostki – przykłady (moc zainstalowana)

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

1000 W = 1 kW (kilowat)

1000 kW = 1 MW (megawat)

1000 MW = 1 GW (gigawat)

1000 GW = 1 TW (terawat)

1 TW = 1000 GW = 1000 000 MW = 1000 000 000 kW = 1 x 1012 W

0,001 W = 1 mW (miliwat)

0,001 kW = 1 W (wat)

0,001 MW = 1 kW (kilowat)

jednostki przyk ady energia
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEJednostki – przykłady (energia)

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

1 kWh = 1*1000*W*60*60*s

= 3 600 000 Ws

= 3 600 000 J

= 3,6 MJ

= 0,0036 GJ

1 MWh = 3 600 000 000 J

= 3,6 GJ

1 GWh = 3 600 GJ

1 ktoe = 11,63 GWh

system energetyczny
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZESystem energetyczny

źródło zdjęć: wikipedia

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

odbiorca

jedn. wytwórcza

 • sieć energetyczna:
  • elektroenergetyczna
  • ciepłownicza
  • gazowa

może być także wytwarzanie energii „wyspowe”

rodzaje sieci elektroenergetycznych
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZERodzaje sieci elektroenergetycznych

źródło zdjęć: wikipedia, bociany.pl

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Sieć przesyłowa
  • wysokiego napięcia WN (110kV, 220 kV)
  • najwyższego napięcia NN ≥ 400 kV
 • Sieć dystrybucyjna (rozdzielcza)
  • średniego napięcia SN (1 – 60 kV)
  • sieć niskiego napięcia (<1 kV)
charakterystyka parametr w sieci
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZECharakterystyka parametrów sieci

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Prąd przesyłany w sieci elektroenergetycznej to zwykle prąd przemienny, gdyż daje się łatwo transformować.
 • Moc w układzie można opisać jako:
  • P = U* I* cos (φ);

U- wartość napięcia, I – natężenie prądu, φ- przesunięcie fazowe prądu przemiennego

  • Im wyższe napięcie sieci, tym mniejszy prąd i mniejsze straty w przesyle (mniejsze straty mocy na rezystancji przewodów).
  • Można tej samej wartości moc “przesłać” na tym samym napięciu. Jednakże do sieci o danym napięciu znamionowym przyłącza się źródła o określonej wartości - tzw. kryterium zwarciowe (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej/Dystrybucyjnej):

PEL * 20 ≤ PZW

PEL – moc znamionowa jednostki przyłączanej

PZW - moc zwarciowa (systemowa) w przewidywanym punkcie przyłączenia

W sieci 110 kV występują następujące prądy zwarcia: 20, 25, 40 kA.

sieci przesy owe w polsce
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZESieci przesyłowe w Polsce

źródło zdjęć: PSE

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

750 kV

400 kV

220 kV

110 kV

sie ciep ownicza
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZESieć ciepłownicza

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Sieć ciepłownicza – sieć do transportu rurociągowego energii cieplnej od jednostki wytwórczej (np. ciepłownia na biomasę) do odbiorców, za pośrednictwem czynnika termodynamicznego (nośnika ciepła, zwykle woda, para).
 • W przypadku źródeł odnawialnych ciepło w większości przypadków wykorzystane będzie lokalnie bez wprowadzania do sieci.
sie gazowa wt aczanie biogazu
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZESieć gazowa (wtłaczanie biogazu)

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Od 11 marca 2010 r. biogaz rolniczy uznany został w prawie energetycznym jako paliwo gazowe, co umożliwia jego wtłaczanie do sieci gazowej (od 1.01.2011). Niestety inne biogazy (wysypiskowy, komunalny, z osadów ścikowych) nie mają takiej możliwości.
 • Biogaz rolniczy może zostać wtłoczony do danej sieci z grupy E lub podgrupy Lw, Ls, Ln, Lm po oczyszczeniu do parametrów gazu transportowanego daną siecią.
 • Ciepło spalania wtłaczanego biogazu nie może być mniejsza niż:
  • E 34 MJ/m3
  • Lw 30 MJ/m3
  • Ls 26 MJ/m3
  • Ln 22 MJ/m3
  • Lm 18 MJ/m3
ciep o spalania i warto opa owa
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZECiepło spalania i wartość opałowa

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Przydatność energetyczna paliwa (biogazu, biomasy) może wystarczająco być opisana przez:
  • ciepło spalania (mierzona w MJ / kg lub MJ / m3)
  • wartość opałową (mierzona w MJ/kg lub MJ / m3)
 • Wartość tych wielkości zależy przede wszytskim od składu chemicznego paliwa i zależy od jego wilgotności i innych właściwości fizycznych.

Ciepło spalania:

ilość ciepła, jaka powstaje przy spalaniu całkowitym i zupełnym jednostki masy lub jednostki objętości analizowanej substancji w stałej objętości, przy czym produkty spalania oziębiają się do temperatury początkowej, a para wodna zawarta w spalinach skrapla się zupełnie.

Wartość opołowa

ilość ciepła wydzielana przy spalaniu jednostki masy lub jednostki objętości paliwa przy jego całkowitym i zupełnym spalaniu, przy założeniu, że para wodna zawarta w spalinach nie ulega skropleniu, pomimo że spaliny osiągną temperaturę początkową paliwa.

ciep o spalania i warto opa owa1
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZECiepło spalania i wartość opałowa

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

Wartość opałowa jest mniejsza od ciepła spalania

o wartość ciepła parowania wody

wydzielającej się z paliwa podczas jego spalania.

Woda opuszcza palenisko w postaci pary, więc wartość opałowa określa to ciepło, które wydziela się przy spalaniu paliwa (może być wykorzystane użytecznie).

odnawialne r d a energii oze no niki energii
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEOdnawialne źródła energii (OZE) – nośniki energii

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

zgodnie z

ROZPORZĄDZENIEM

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1099/2008

z dnia 22 października 2008 r.

w sprawie statystyki energii

oze energia wodna
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEOZE – energia wodna

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Energia potencjalna i kinetyczna spadku wód przekształcana w energię elektryczną przez hydroelektrownię, z uwzględnieniem elektrowni szczytowo-pompowych.
oze energia geotermalna
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEOZE – energia geotermalna

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Energia dostępna w postaci energii cieplnej ze skorupy ziemskiej, zwykle w formie wody lub pary. Wytwarzana energia równa się różnicy entalpii płynu z odwiertu i płynu, który jest następnie rozprowadzany. Wykorzystuje się ją w dogodnych miejscach:
  • do wytwarzania energii elektrycznej przy użyciu pary suchej lub też solanki o wysokiej entalpii po odparowaniu rzutowym,
  • bezpośrednio jako ciepło używane w centralnym ogrzewaniu, do celów rolnictwa itp.
oze energia fal i p yw w oceanicznych
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEOZE – energia fal i pływów oceanicznych

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Energia mechaniczna pływów morskich, ruchu fal lub prądów oceanicznych wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej.
oze energia wiatrowa
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEOZE – energia wiatrowa

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Energia kinetyczna wiatru wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej w turbinach wiatrowych.
oze odapady komunalne
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEOZE – odapady komunalne

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Część odpadów komunalnych o pochodzeniu biologicznym.

Odpady komunalne - odpady pochodzące z gospodarstw domowych, szpitali i placówek sektora usług, spalane przy użyciu specjalnych instalacji,

rozliczane na podstawie wartości opałowej.

oze biomasa sta a
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEOZE – biomasa stała

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Obejmuje organiczne, niekopalne substancje o pochodzeniu biologicznym, które mogą być wykorzystane w charakterze paliwa do produkcji energii cieplnej lub wytwarzania energii elektrycznej, w tym drewno, uprawy, odapdy stałe biodegradowalne, i in.
oze biogaz
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEOZE – biogaz

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • Gaz składający się w przeważającej części z metanu i dwutlenku węgla, powstały w wyniku beztlenowej fermentacji biomasy:
  • Biogaz powstały w wyniku procesów gnilnych odpadów na wysypisku.
  • Biogaz powstały w wyniku procesów fermentacji beztlenowej osadów ściekowych.
  • Biogaz powstały w wyniku procesów fermentacji beztlenowej gnojowicy zwierzęcej oraz odpadów w rzeźniach, browarach i innych zakładach przemysłu rolnospożywczego.
oze biopaliwa p ynne 1
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEOZE – biopaliwa płynne (1)

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • biobenzyna
  • bioetanol (etanol produkowany z biomasy lub z podatnej na
  • rozkład biologiczny frakcji odpadów),
  • biometanol (metanol produkowany z biomasy lub z podatnej na rozkład biologiczny frakcji odpadów),
  • bio-ETBE (eter etylo-tertbutylowy na bazie bioetanolu; w którym procent objętości bio-ETBE, liczonego jako biopaliwo, wynosi 47 %);
  • bio-MTBE (eter metylo-tert-butylowy produkowany na bazie biometanolu, gdzie procent objętości bio-MTBE, liczonego jako biopaliwo, wynosi 36 %).
oze biopaliwa p ynne 2
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZEOZE – biopaliwa płynne (2)

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

 • biodiesle
  • biodiesel (tj. ester metylowy produkowany z oleju roślinnego lub zwierzęcego, o jakości oleju napędowego),
  • biodimetyloeter (eter (di)metylowy produkowany z biomasy),
  • Fischer-Tropsch (mieszanka Fischera-Tropscha produkowana z biomasy),
  • bio-oleje ekstrahowane na zimno (olej produkowany z nasion oleistych przez wyłącznie mechaniczną obróbkę)
  • wszelkie inne płynne biopaliwa będące dodatkiem lub domieszką do oleju napędowego wysokoprężnych silników transportowych lub wykorzystywane bezpośrednio jako tego rodzaju olej.
 • Płynne biopaliwa wykorzystywane bezpośrednio w charakterze paliwa, nieobjęte kategoriami „biobenzyna” i „biodiesel”.
slide49
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE

Dziękuję za uwagę

Warszawa, 20.11.2010, Michał Ćwil, PIGEO

Michał Ćwil

Polska Izba Gospoadarcza Energii Odnawialnej

[email protected]

Literatura

podana będzie

podczas wykładu

PIGEO

ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa

Tel. +48 22 548 49 99, Fax +48 22 548 49 00

[email protected] www.pigeo.org.pl

ad