de ervaringen van studenten met collaboratief werken via authentieke leeropdrachten n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
De ervaringen van studenten met collaboratief werken via authentieke leeropdrachten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

De ervaringen van studenten met collaboratief werken via authentieke leeropdrachten - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

De ervaringen van studenten met collaboratief werken via authentieke leeropdrachten. Katrien Struyven, Filip Dochy & Steven Janssens Centrum voor Opleidingsdidactiek KULeuven. Overzicht. Inleiding Onderzoeksvraag Onderzoeksopzet Resultaten Onverwachte resultaten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De ervaringen van studenten met collaboratief werken via authentieke leeropdrachten' - fai


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de ervaringen van studenten met collaboratief werken via authentieke leeropdrachten

De ervaringen van studenten met collaboratief werken via authentieke leeropdrachten

Katrien Struyven, Filip Dochy & Steven Janssens

Centrum voor Opleidingsdidactiek

KULeuven

overzicht
Overzicht
 • Inleiding
 • Onderzoeksvraag
 • Onderzoeksopzet
 • Resultaten
  • Onverwachte resultaten
  • Op zoek naar een verklaring
  • Intermediaire rol van ‘voor-tegen’ werkvorm
 • Implicaties en conclusies
uitgangspositie
Uitgangspositie
 • Nieuwe theorieën over leren:
 • passieve lerende  actieve lerende
 • individueel  samenwerken/in groep
 • theorie  praktijk/relevantie
 • Nieuwe werk- en evaluatievormen:
 • leerkrachtsturing  student-activerend werk
 • klassieke toetsing  assessments
student activering
Student-activering?

= Praktijkgerelateerde, complexe(re) opdrachten en taken die studenten uitdagen om zelf informatie op te zoeken en toe te passen op beroepsrelevante problemen of ‘gevallen’

 • Bvb. groepswerken, probleemtaken, contract-werk, hoekenwerk, casussen/gevalsstudie, rollenspelen, educatieve spelvormen, enz.
 • Bvb. portfolio, peer assessment, simulaties, gevalsstudie (casus), enz.
onderzoeksvragen
Onderzoeksvragen
 • Percepties van studenten omtrent (1) leren, (2) instructie en (3) evaluatie?
 • Leerprestaties van studenten?
 • Lesgeefbenadering van studenten?

Student-activerende werkvormen

Assessments

onderzoeksgroep
Onderzoeksgroep
 • 958 eerstejaarsstudenten
 • 8 lerarenopleidingen
 • Opleiding tot leraar lager onderwijs
 • Cursus ontwikkelingspsychologie
onderzoeksopzet cursus ontwikkelingspsychologie
Instructie:

10 lessen

hoorcolleges

activerende werkvormen

Evaluatie:

examen

meerkeuzetoets

casusexamen

peer assessment

portfolio

OnderzoeksopzetCursus Ontwikkelingspsychologie

1

2

3

4

5

course experience questionnaire
Course experience Questionnaire
 • Hypotheses
  • De ervaringen van studenten met student-activerende werkvormen zullen positiever zijn dan ervaringen met hoorcolleges (variatie, motivatie, praktijk, actief denken, etc.)
  • Studenten zullen gevoel krijgen dat ze ‘andere dingen’ hebben bijgeleerd via activerende instructie (bvb. samenwerken, kritisch denken, etc.)
students course experiences
Students’ course experiences

Activerende ervaringen negatiever dan hoorcolleges <> hypothese, bovendien geen verschillen naar criteria (bvb. zelfstandigheid, etc.)

Let op! Sign. grote(re) standaarddeviaties bij AW – meningen zijn verdeeld!

--> Werkvormen = verklaring, oorzaak van verdeeldheid?

argumenten
Argumenten
 • Percepties van activerende studenten zijn verdeeld
 • –> Welke argumenten geven studenten om de score te verantwoorden?
 • * Argumenten PRO: zelfontdekkend leren, samenwerken, actief bezig zijn, reële situaties, leuk/tof, variatie van werkvormen, etc. -> Beklemtonen activerende/uitdagende karakter, variatie aan werkvormen en plezier van samenwerken
 • * Argumenten CONTRA: te moeilijk, hoge werkdruk, saai (enkel groepswerk), groepsleden die niet meewerken/ aanwezig zijn, geen structuur of feedback (‘zijn we goed bezig?’), overzicht kwijt (bos door de bomen niet zien), etc. -> Beklemtonen intense werkdruk, hogere complexiteit en protesteren tegen het uitsluitend gebruik van collaboratieve werkvormen
intermediaire rol
Intermediaire rol?
 • Tweewegs-ANOVA:
  • Afhankelijke Variabele:
   • Ervaringen van studenten (schalen CEQ, continu)
  • Onafhankelijke Variabelen:
   • Beoordeling van ervaren didactische werkvorm

(Ordinaal, ++ -> -- ; 5 categorieën)

   • Conditie: combinatie van instructie en evaluatie

(Nominaal, Le, Mc, Ca, Pe, Po; 5 cat.)

resultaten hoofdeffect van perceptie in model
Resultaten: hoofdeffect van perceptie in model

POSITIEF LINEAIR EFFECT

2 uitzonderingen: geschikte evaluatie en gepaste werkdruk

conclusies
Conclusies
 • De perceptie van studenten ten aanzien van de werkvorm heeft een significant intermediair effect op de cursuservaringen
  • 30% verklaarde variantie door C en T in model
  • Effect is werkzaam voor verschillende criteria en algemeen, ongeacht de karakteristieken van de leeromgeving
  • Twee uitzonderingen:
   • Evaluatie: perceptie t.a.v. werkvorm heeft geen effect op de beoordeling van studenten t.a.v. evaluatiemethode -> ‘constructive alignment’-principe (Biggs, 1999) = ?
   • Werkdruk: dip bij extreme voorstanders (++); deze vinden vermoedelijk dat werkdruk beter (lager) kan
implicaties
Implicaties

Hoe beter studenten de werkvormen beoordelen, hoe beter de setting ervaren wordt en hoe hoger de gerapporteerde leerwinsten en omgekeerd!

En dit: ongeacht de criteria die gescoord worden

Leeromgevingen krijgen voordelen toegeschreven die ze niet expliciet nastreven (cfr. hoorcolleges) of vice versa: bepaalde doelstellingen worden niet erkend (cfr. activerende werkvormen)

Het leren van studenten in de negatieve perceptie-groepen is bedreigd!

Maar ook de onderwijseffectiviteit van de leerkracht wordt in vraag gesteld

algemene conclusie
Algemene conclusie
 • Leidt de student-activerende leeromgeving tot positievere ervaringen dan een traditionele leeromgeving?
 • Algemeen: neen
 • Maar: mogelijk differentiërende effecten
  • (bvb. voor- vs tegenstanders, hoge werkdruk vs lage werkdruk, etc.)
 • Verder onderzoek is nodig!
contact
Contact
 • Vragen, bemerkingen, suggesties: Nu of later…
  • Katrien.struyven@ped.kuleuven.be
 • Verdere informatie
  • Struyven, K. (2005). The effects of student-activating versus lecture based teaching/learning environments on students’ perceptions, student performance and preservice teachers’ teaching [Online-gepubliceerde doctoraatsverhandeling], o.l.v. Prof. Dr. Filip Dochy en Prof. Dr. Steven Janssens. KULeuven, Centrum voor Opleidingsdidactiek (COD). Http://hdl.handle.net/1979/48
ad