SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA
Download
1 / 12

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA Grupy Roboczej PPE ADCO - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA Grupy Roboczej PPE ADCO. w dniu 5 listopada 2008 r. w Brukseli. Ewa Garstka – Ministerstwo Gospodarki Jarosław Nyzio – PIP Adam Pościk – CIOP-PIB. Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie. Renotyfikacja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA Grupy Roboczej PPE ADCO' - fagan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA

Grupy Roboczej PPE ADCO

w dniu 5 listopada 2008 r. w Brukseli

Ewa Garstka – Ministerstwo Gospodarki

Jarosław Nyzio – PIP

Adam Pościk – CIOP-PIB

Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie


Renotyfikacja

Komisja Europejska wyraża zaniepokojenie problemami z renotyfikacją JN i deklaruje zapewnienie pomocy w tym zakresie.

Żadna z polskich jednostek nie renotyfikowała się do tej pory

Termin renotyfikacji jednostek upływa z końcem 2008 r.

„pod koniec roku mogą nastąpić trudności w nawiązaniu łączności z bazą NANDO oraz wynikających stąd kłopoty z terminowym złożeniem niezbędnych do renotyfikacji danych”

Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie


Aktualizacja Dyrektyw Nowego Podejścia

 • W grudniu 2008 r. planowane jest rozpoczęcie prac dotyczących aktualizacji dyrektywy .

 • Następnie partnerzy zostaną zaproszeni do przesłania propozycji w zakresie zmian do dyrektywy. do końca 01.2009.

 • Do końca 03.2009, zostanie utworzona grupa zajmująca się edycją nowego dokumentu.

 • Wyniki tych prac zostaną przygotowane na następne spotkanie PPE WG, w maju lub czerwcu 2009 r.

 • Wstępny projekt dokumentu zostanie przygotowany do końca 2010 r.

 • Pierwszy projekt zmienionej dyrektywy zostanie opracowany do końca 2011 r.

 • Na początku 2012 planowane jest rozpoczęcie dyskusji w Parlamencie Europejskim.

Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie


Aktualizacja załącznika do Dyrektywy Medycznej (93/42/EWG)

W związku z aktualizację załącznika do dyrektywy medycznej zmianie ulegnie kategoryzacja środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego.

Zgodnie ze znowelizowaną dyrektywą wyroby te zostaną zakwalifikowane do wyrobów medycznych kategorii I.

Konsekwencją tej zmiany będzie wprowadzenie na rynek UE wyrobów nie spełniających wymagań dyrektywy PPE w zakresie bezpieczeństwa.

W przypadku braku informacji o konsekwencjach wprowadzonych zmian do dyrektywy możliwe jest zatwierdzenie załącznika do dyrektywy medycznej do 03.2010 r., w obecnej formie.

Konieczne jest nawiązanie współpracy z ekspertami zajmującymi się aktualizacją dyrektywy medycznej.

Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie


Kategoryzacja środków ochrony indywidualnej

Naklejki odblaskowe

Naklejki odblaskowe spełniające wymagania normy EN 13356 zostały zakwalifikowane do kategorii 2

Odzież chroniąca przed UV

Odzież może zostać zakwalifikowana do kategorii 1

Wyposażenie stosowane podczas paralotniarstwa, chroniące pilota przed uderzeniem o powierzchnię ziemi podczas startów i lądowań.

Proponowane jest zakwalifikowanie tych urządzeń do środków ochrony indywidualnej kategorii 2.

Poduszki powietrzne stosowane w odzieży dla motocyklistów

Proponowane jest zakwalifikowanie tych wyrobów do środków ochrony indywidualnej 2 kategorii

Sprzęt stosowany podczas gry w Paintball

Kategoria 2 Ochraniacz twarzy (maska), ochraniacz karku, kamizelka

Kategoria 1 Obuwie i rękawice

Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie


Granica między dyrektywami dotyczącymi środków ochrony indywidualnej i zabawek (88/378/EEC)

Produkt nie może być jednocześnie zabawką i środkiem ochrony indywidualnej, z uwagi na różne przeznaczenie.

Istnieje potrzeba sprecyzowania zapisów w przewodniku kategoryzacji środków ochrony indywidualnej w tym zakresie.

Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie


Koordynacja jednostek notyfikowanych indywidualnej i zabawek (88/378/EEC)

Nadzór nad wyrobami 3 kategorii

Zalecenia dotyczące zasad prowadzenia auditów w zakresie nadzoru nad wyrobami zakwalifikowanymi do kategorii 3, u producentów mających wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2000 są dostępne na stronach portalu EUROPA.

Okres ważności certyfikatów

Omawianie sprawy dotyczącej okresu ważności wydanych certyfikatów zostało przełożone na następne spotkanie.

KE poprosi o pisemne przesłanie stanowiska w tej sprawie.

Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie


Przegląd norm zharmonizowanych indywidualnej i zabawek (88/378/EEC)

KE uważa że eksperci CEN są najbardziej kompetentni do określenia czy wprowadzona zamian do normy ma charakter zasadniczy, i wymaga przeprowadzenie dodatkowych badań.

Przykład dobrych praktyk - projekt przewodnika dotyczącego dyrektywy ATEX.

CEN natomiast uważa , że odpowiedzialność za produkt spoczywa na producencie, a CEN nie posiada takich kompetencji.

W grudniu 2008 r. powstanie opinia KE w sprawie kompetencji CEN dotyczących decyzji odnoszących się do ustalania „zmian zasadniczych norm zharmonizowanych”.

Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie


Zaktualizowana wersja przewodnika, zawierająca ostatnio wprowadzone zmiany została opublikowana na stronach KE (EUROPA asap.)

Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie


Sekretariat CEN indywidualnej i zabawek (88/378/EEC)

CEN szuka obecnie organizacji, która poprowadzi sekretariat CEN, w zakresie dyrektywy 89/686/EWG.

Planowany jest wybór nowego sprawozdawcy CEN.

Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie


Podsumowanie indywidualnej i zabawek (88/378/EEC)

 • Rekomendacje WG PPE dotyczące kategoryzacji środków ochrony indywidualnej:

 • Naklejki odblaskowe – 2 kategoria

 • Odzież chroniąca przed UV – a kategoria (przykłady odzieży)

 • Wyposażenie stosowane podczas paralotniarstwa – 2 kategoria

 • Poduszki powietrzne stosowane w odzieży dla motocyklistów - 2 kategoria

 • Sprzęt stosowany podczas gry w Paintball – 2 kategoria (maski, odzież, ochraniacz karku) 1 kategoria (rękawice, buty).

 • Najważniejsze sprawy omawiane podczas spotkania grupy WG PPE:

 • propozycja zmian do dyrektywy 89/686/EWG;

 • planowane zmian do dyrektywy medycznej;

 • okres ważności wydanych certyfikatów.

Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie


Dziękuję za uwagę indywidualnej i zabawek (88/378/EEC)

Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie


ad