verplicht vrijwilligerswerk spanningen omtrent activering dr carmen mathijssen cera les kuleuven n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
22 mei 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
22 mei 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

22 mei 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Verplicht vrijwilligerswerk & spanningen omtrent activering Dr. Carmen Mathijssen (Cera & LES KULeuven). 22 mei 2014. Structuur van deze workshop? (85’). Inleiding over activering en vrijwilligerswerk (30’) Q & A (10’)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '22 mei 2014' - fadey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
verplicht vrijwilligerswerk spanningen omtrent activering dr carmen mathijssen cera les kuleuven

Verplicht vrijwilligerswerk & spanningen omtrent activeringDr. Carmen Mathijssen (Cera & LES KULeuven)

22 mei 2014

structuur van deze workshop 85
Structuur van deze workshop? (85’)
 • Inleiding over activering en vrijwilligerswerk (30’)
 • Q & A (10’)
 • Werkvorm ‘rechtbank’ = rollenspel met voorstanders, tegenstanders én rechters (40’)
 • Kritische nabeschouwing (5’)
vrijwilligerswerk en activering
Vrijwilligerswerk en activering
 • Nood aan reflectie en dialoog rond ‘activering’ en de mogelijke rol van vrijwilligerswerk hierbij
  • Wie is actief, en wie is ‘passief’?
  • Wie beslist wat erkend wordt als ‘actief’?
 • Vrijwilligerswerk als instrument voor deelname aan samenleving (en dus niet enkel voor deelname aan arbeidsmarkt)
veranderingen in europees activeringsdiscours
Veranderingen in Europees activeringsdiscours
 • Van rechten… naar kansen
 • Van bescherming tegen risico’s… naar de capaciteit om zich aan te passen aan verandering
 • Van een tekort aan jobs naar… een tekort aan inzetbaarheid
activering neutraal discours
Activering = Neutraal discours?!?
 • Focus op individuele tekorten eerder dan op structurele problemen en onrecht
 • Transfer van de verantwoordelijkheid om inzetbaar te blijven naar het individu, die op eigen kracht de structurele barrières niet kan overwinnen
 • Blaming the victim?
 • Vervormt complexe economische vraagstukken tot korte-termijn educatieve of tewerkstellingsprojecten
nadenken over de grenzen van dit activeringsdiscours
Nadenken over de grenzen van dit activeringsdiscours
 • Tewerkstelling en economische activering zijn belangrijk, maar niet alle jobs zijn een hefboom uit armoede
  • Het hebben van een job zorgt niet automatisch tot sociale mobiliteit
  • Er is een structureel tekort aan een bepaald soort jobs met een hoge kwaliteit van arbeid voor laaggeschoolden
  • Meer jobs in ongunstige condities voor mensen in armoede
 • Niet alle armen zijn werkloos!
 • Niet alle werklozen zijn arm!
succesfactoren bij kwetsbare vrijwilligers in netwerk tegen armoede
Succesfactoren bij (kwetsbare) vrijwilligers in Netwerk Tegen Armoede
 • Vrijwilligerswerk op maat (tijdsinvestering, draagkracht)
 • Zinvolle taakinvulling, aansluitend bij interesses
 • Groeimogelijkheden & competenties versterken
 • Inspraak (eigen taken & organisatie)
 • Ondersteuning
 • Erkenning en waardering
 • Sociaal contact
 • Vrijwillig = Mogelijkheid in- en uitstappen
vrijwilligerswerk als voortraject naar betaalde arbeid of toch niet
Vrijwilligerswerk als voortraject naar betaalde arbeid (of toch niet)?
 • Vrijwillig of verplicht? Vrijwilligerswerk als gedwongen activeringsinstrument?
  • Vanuit tekortkomingen of krachtgericht?
  • Bevestiging geen controle, geleid worden?
 • Verkleinen afstand tot arbeidsmarkt is een positief neveneffect van vrijwilligerswerk
 • Doel is sociale inclusie (en dus niet louter ‘inzetbaarheid’)
watervalsysteem
Watervalsysteem
 • Betaalde arbeid als meest ‘complete’ vorm van participatie aan samenleving
 • Niet actief op arbeidsmarkt = passieve tweederangsburger?
 • Andere vormen van arbeid gezien als noodgedwongen tweede keus?
 • Vrijwilligerswerk gereduceerd tot opstapje naar tewerkstelling, als een instrument voor arbeidsmarkttoeleiding
doorstroom
Doorstroom
 • Recht of plicht? Mag het of moet het?
 • Zinvolle bijdrage aan samenleving > participeren aan formele arbeidsmarkt
  • Wie kiest? Welk (vrijwilligers)werk? Eigen gekozen engagement opgeven voor ander dat meer kans geeft op ‘doorstroom’?
  • Doorstroom naar welke jobs? Duurzame doorstroom?
  • Niet louter individuele verantwoordelijkheid!
 • Vrije keuze is essentieel !
werkvorm rechtbank
Werkvorm ‘Rechtbank’
 • Drie groepen: voorstanders van ‘verplicht vrijwilligerswerk’, tegenstanders én rechters
 • Voor- en tegenstanders denken na over argumenten om te verdedigen of om te verwerpen
 • Rechters denken na welke de belangrijkste criteria zijn voor de beoordeling
 • !!! U krijgt een rol toebedeeld !!!
stap voor stap
Stap voor stap
 • 1. Elke groep bereidt zich voor & duidt woordvoerder aan (‘10)
 • 2. Eerste zitting rechtbank waar voor- en tegenstanders hun zaak beurtelings uit de doeken doen (‘10)
 • 3. Beraad in de drie groepen: Argumenten of criteria verfijnen/bijsturen/… ? (‘5)
 • 4. Tweede zitting met slotpleidooien en uitspraak door rechters (‘15)