slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORGANIZATORI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORGANIZATORI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

ORGANIZATORI - PowerPoint PPT Presentation


  • 148 Views
  • Uploaded on

ORGANIZATORI. PROLJETNO SAVJETOVANJE IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA Ra ču nalni programi za po ž arnu analizu konstrukcija. Dr. Peter Skuber u.d.i.g., Skuber d.o.o. ZAGREB 27.03.2013. R odpornost konstrukcije med požarom. Zahteva pri požarno odpornem projektiranju.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ORGANIZATORI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ORGANIZATORI

PROLJETNO SAVJETOVANJE IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARARačunalni programi za požarnu analizu konstrukcija

Dr. Peter Skuber u.d.i.g., Skuber d.o.o.

ZAGREB

27.03.2013.

r odpornost konstrukcije med po arom
Rodpornost konstrukcije med požarom

Zahteva pri požarno odpornem projektiranju

Rreqpožarna odpornost konstrukcije, ki zagotavlja varnost

slide3

Loads

Steel

columns

time

1: Vžig

2: Vplivi požara

3: Mehanski vplivi

R

time

4: Toplotni odziv

5: Mehanski odziv

6: Možna porušitev

R

Veriga dogodkov med požarom

Metodologija izračuna - Evrokodi

r req

Rrequired: Kriterij je zadovoljen, kadar se funkcija konstrukcije prenašanja obtežb ohranja med zahtevanim časom izpostavljenosti požaru.

Pristop s predpisi: nacionalni standardi za požar

Pristop z določitvijo zahtevane odpornosti:

Požarno odporno projektiranje

Rreq

Kriterij varnosti

programska oprema za po arno odporno projektiranje klasifikacija

Termični požarni modeli

  • Model za odpornost proti požaru

R

Rreq (načrtovana nosilnost)

  • Evakuacijski modeli
  • Modeli odziva detektorjev
  • Drugi modeli
Programska oprema za požarno odporno projektiranjeKLASIFIKACIJA

Običajna klasifikacija zajema 5 kategorij:

conski modeli
Conski modeli
  • Dva tipa conskih modelov:
  • Dvo conski modeli: požarni sektor je razdeljen na dva dela (hladno, vroče) s homogenimi lastnostmi
  • Eno conski modeli: požarni sektor se obravnava kot peč.

Conski modeli lahko zajemajo enega ali več požarnih sektorjev, ki se priključujejo eden k drugemu.

Gostota mreže za opis z enačbami:

- Ravnovesje mas

- Ravnovesje energij

ozone izhodni podatki
Ozone – Izhodni podatki

Preklop med 2 in 1 cono:

120”

(prevladujoč vpliv na širitev ognja - ventilacija)

podro ni modeli cfd

Požarni model

Področni modeli

+

CFD Koda

Splošen opis fenomena požara.

Opis fizikalnih spremenljivk.

Specifične CFD

fizikalni modeli za opise požara:

SOFIE, FDS...

Splošni CFD

Tipi CFD kod

Bolj fizikalni modeli in materialne karakteristike, uporabniška prilagoditev na določen model: Fluent, CFX,PHOENIX..

Področni modeli (CFD)
fluent vhodni podatki
Fluent – Vhodni podatki

Potreba po definiciji materialov, fizikalnih modelov in robnih pogojev.

slide16

Fluent- Izhodni podatki

Radiation values

Uporabniku prijazno postprocesiranje.

Potrebno podrobno znanje o požarnem inženirstvu in CFD modelih.

Smoke control: CO concentration

Predicted steel temperatures

elefir vhodni podatki
Elefir – vhodni podatki

Vnos sile

Požarna zaščita

slide24

vhodni podatki
Vhodni podatki

Panel control

Reinforced steel

izhodni podatki
Izhodni podatki

Write report

Results

Drawing detail

afcb vhodni podatki
AFCB – vhodni podatki

Panel control.

Reinforced steel

afcb izhodni podatki
AFCB – izhodni podatki

Write report

Results

Drawing detail

napredne metode izra una
Napredne metode izračuna

Napredne metode izračuna vsebujejo 3 faze:

Definicija modela konstrukcije ( končni elementi)

Definicija materialov (lnearni, nelinearni)

Definicija mehanskih in termičnih vplivov ter robnih pogojev..

Predprocesiranje

Procesiranje – faza izračunov

Postprocesiranje – izhodni podatki

safir ansys abaqus primer
SAFIR/ANSYS/ABAQUS - Primer

Scenarij požara: požar v industrijski hali

Projektni požar: ISO krivulja

Namen: Določitev požarne odpornosti celotne konstrukcije in vpliv prizadetega dela na celotno konstrukcijo.

slide36

SAFIR/ANSYS/ABAQUS - Primer

2D

Deformirana oblika (static mode)

Deformirana oblika(dynamic mode)

Porušitev levega stebra navznoter.

Osna sila – Vpliv ni večji kot vpliv vetra v mejnem stanju uporabnosti

safir ansys abaqus primer1

Deformed shape(x10) - The purlins support the frame submitted to fire

Deformed shape without amplification

Axial load

SAFIR/ANSYS/ABAQUS - Primer

3D - With more than one frame without hot purlins

3D - With more than one frame with hot purlins

safir ansys abaqus primer2
SAFIR/ANSYS/ABAQUS - Primer

3D - With more than one frame with hot purlins (Dynamic)

A dynamic analysis allow us to predict the collapse phase

model evakuacije exodus1
Model evakuacije - EXODUS

Simulacijauporabniku omogoča oceno nivoja varnosti med evakuacijo.

model evakuacije exodus2
Model evakuacije - EXODUS

Rezultati:

Simulacijo je mogoče predstaviti z orodjemza grafični prikaz VR-EXODUS.

jet glavni meni

Sektor

Lastnosti sprinkler sistema

Prezračevalni jaški

Projektni požar

Parametri

Jet – glavni meni