slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Školství a vzdělávání dospělých. Ing. Eva Bartoňová, náměstkyně ministra, skupina finanční, právní a správy úřadu, MŠMT. Krajská konference UNIV 2 KRAJE – Liberecký kraj 10. a 11. LISTOPAD 2011 Grandhotel Zlatý Lev Liberec. Celoživotní učení.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ezra-perry


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Školství a vzdělávání dospělých

Ing. Eva Bartoňová,

náměstkyně ministra, skupina finanční, právní a správy úřadu, MŠMT

Krajská konference UNIV 2 KRAJE – Liberecký kraj

10. a 11. LISTOPAD 2011

Grandhotel Zlatý Lev Liberec

slide2

Celoživotní učení

v ideálním je pojetí považováno za nepřetržitý proces, ve skutečnosti jde spíše o neustálou připravenost člověka učit se než o neustálé studium

počáteční vzdělávání (základní, střední, terciální)

další vzdělávání (formální vzdělávání, neformální vzdělávání, informální učení)

slide3

Strategie celoživotního učení ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha 2007

slide4

Vize pro celoživotní učení v ČR

Poskytnout všem skupinám populace v průběhu celého života příležitosti k získávání a uznávání kvalifikací použitelných na trhu práce a ke zdokonalování klíčových kompetencí potřebných pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě.

CZU se proto soustřeďuje na podporu:

a| osobního rozvoje

b| sociální soudržnosti a aktivního občanství

c| zaměstnatelnosti

slide6

Jak naplnit sedm strategických směrů na krajské úrovni?

 • 1. Uznávání, prostupnost
 • reálné naplňování zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzděláván (UNIV 2)
 • školy jako centra celoživotního učení
 • propojování počátečního a dalšího vzdělávání
 • vytváření modulárního systému postaveném na dílčích a úplných kvalifikacích
slide7

Jak naplnit sedm strategických směrů na krajské úrovni?

 • 2. Rovnost příležitostí
 • dostupnost k příležitostem dalšího vzdělávání (rozšíření a rozmanitost v celém spektru celoživotního učení)
 • vzdělávání „pod jednou střechou“
 • podpora inkluzívních škol
 • podpora vzdělávání znevýhodněných skupin populace
 • šanci představuje vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků
slide8

Jak naplnit sedm strategických směrů na krajské úrovni?

 • 3. Rozvoj funkční gramotnosti
 • důsledné prosazování kurikulární reformy
 • rozvoj klíčových kompetencí dospělých (metodologické kompetence - řešení problémů, používání informačních a komunikačních technologií, komunikativní kompetence, cizí jazyky, písemné a ústní vyjadřování, osobnostní kompetence, kritické myšlení, schopnost týmové práce, schopnost učit se, sebeřízení, sebekontrola, environmentální kompetence, schopnost reagovat na výzvy a hrozby , které přicházejí finanční gramotnost)
 • vzdělávání učitelů v inovativních pedagogických přístupech
slide9

Jak naplnit sedm strategických směrů na krajské úrovni?

 • 4. Sociální partnerství
 • soulad nabídky vzdělávacích příležitostí s potřebami
 • zastřešující role Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů
 • partnerství škol a podniků
 • partnerství škol a nevládních a neziskových organizací
 • systém včasné identifikace a předvídání kvalifikačních potřeb
slide10

Jak naplnit sedm strategických směrů na krajské úrovni?

 • 5. Stimulace poptávky po celoživotním učení
 • podpora sociálně slabších žáků a studentů
 • kombinace výuky ve třídě s výukou na pracovišti (OPVK, Opatření 1.5 EU peníze středním školám, šablony 5/I, 5/III)
 • prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
slide11

Jak naplnit sedm strategických směrů na krajské úrovni?

 • 6. Kvalita vzdělávacích příležitostí
 • kontrola kvality poskytovatelů, vzdělávacích programů a vzdělavatelů
 • monitorování celého systému dalšího vzdělávání na úrovni kraje
 • Sebehodnocení, důsledné používání na úrovni škol a jiných poskytovatelů vzdělávání
slide12

Jak naplnit sedm strategických směrů na krajské úrovni?

 • 7. Rozvoj informačních poradenských služeb
 • propojení poradenských a vzdělávacích činností ve školách
 • rozvoj poradenských a informačních služeb o vzdělávání a zaměstnání pro dospělé dostupný pro všechny
 • podpora službami s využitím moderních technologií
 • kvalitní příprava kvalifikovaných kariérových poradců na školách
slide13

Role projektu UNIV 2

O co usiluje projekt UNIV 2 KRAJE

Projekt se snaží zvýšit zapojení středních odborných škol do poskytování dalšího vzdělávání, a tak přispět k řešení jejich obtížné situace v době populačního poklesu, zároveň podpořit účast dospělých na dalším vzdělávání…

slide14

Děkuji vám za pozornost

Eva Bartoňová

MŠMT ČR

ad