slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
U R Z ? D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E wolsztyn.pl

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

U R Z ? D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E wolsztyn.pl - PowerPoint PPT Presentation


  • 131 Views
  • Uploaded on

X X V SESJA RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE 2 9 PAŹDZIERNIKA 2 0 0 8. U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Wolsztyna w okresie międzysesyjnym PAŹDZIERNIK 2 0 0 8.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'U R Z ? D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E wolsztyn.pl' - ezhno


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

X X V SESJA

RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

2 9 PAŹDZIERNIKA 2 0 0 8

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide2

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Wolsztyna

w okresie międzysesyjnym

PAŹDZIERNIK 2 0 0 8

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide3

Organizatorzy oraz rodzice dzieci uczestniczących w II Turnieju Piłkarskim "Powitanie Jesieni", który odbył się 13 września na stadionie OsiR w Wolsztynie, przesłali na ręce Burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiego podziękowania za pomoc i osobiste zaangażowanie w działania na rzecz tej imprezy.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide5

W dniu 25 września br. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu została podpisana umowa o dofinansowanie budowy krytej pływalni w Wolsztynie. Wartość dofinansowania wynosi 2 000 000,00 zł, w tym w 2008 roku 1 500 000,00 i 500 000,00 w 2009 roku.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide6

W dniach 26 – 29. 09.2008 roku   Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wolsztynie gościła  big-band i zespół perkusyjny  wraz z nauczycielami ze Szkoły Muzycznej z Uelzen. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Wolsztynie od 4 lat prowadzi współpracę z tą jednostką, realizując wspólnie projekt "wspólnego muzykowania". Dnia 29.09.200 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie odbyło się uroczyste pożegnanie grupy z zaprzyjaźnionej szkoły w Uelzen przez Burmistrza. Podczas spotkania odbył się pokaz multimedialny o gminie i mieście Wolsztyn, przygotowany przez pana Wojciecha Lisa. Dyrektor Krzysztof  Strieder zaprosił uczniów naszej szkoły muzycznej do realizacji w przyszłym roku kolejnego etapu współpracy szkół w Budapeszcie. Obecna na spotkaniu pani dyrektor Agnieszka Pilarek-Szumska podziękowała za zaproszenie i możliwość kontynuacji współpracy, która nie tylko jest wymianą doświadczeń, radością wspólnego muzykowania, ale również okazją do zacieśnienia wspólnych przyjaźni i więzi między młodzieżą.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide8

W niedzielę 28 września na Skansenie Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski w Wolsztynie odbył się już IV Jesienny Festyn Samorządowy. Podczas festynu mieszkańcy m.in. mogli się spotkać z Radnymi Miejskimi oraz Burmistrzem Wolsztyna na specjalne zorganizowanym stoisku samorządowym. Mogli też wnosić pisemne wnioski do budżetu gminy na następne lata na ustawionych do tego celu tablicach.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide10

W dniu 1 października 2008 roku Gmina Wolsztyn nabyła w drodze zamiany działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 148/5 o pow. 0,2198 ha, położoną w obrębie wsi Karpicko. W/w nieruchomość przeznaczona jest pod drogę dojazdową do terenów zabudowy mieszkaniowej w Nowych Tłokach. W wyniku umowy zamiany grunt oznaczony numerem geodezyjnym 147/13 o pow. 0,2199 ha, położony w obrębie wsi Karpicko stał się własnością Pana Szymona Patalasa, zam. w Nowych Tłokach. Zamiana gruntów nastąpiła bez dopłat.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide11

Do dnia 2 października przygotowano wniosek o umorzenie części kwoty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej w grudniu 2004r. na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Adamowo, Stary Widzim, Komorowo, Tłoki”. Wnioskowana kwota umorzenia stanowi 50% zaciągniętej pożyczki i wynosi 1 236 335,00 zł.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide12

W dniu 8 października 2008r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Instytucji

Pośredniczącej w realizacji Priorytetu III Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

złożony został komplet dokumentów niezbędnych do podpisania

umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn.

„Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego

służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn.

Kwota dofinansowanie wynosi 276 810,56 zł, co stanowi 70%

wartości całego projektu.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide13

W dniu 8 października rozpisano postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Żwirowej w Wolsztynie”

W dniu 4 listopada 2008r. mija termin składania ofert dla przedmiotowego Postępowania.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej grub. 8cm . Odcinek objęty przebudową to 245 m. Odwodnienie wykonywanego odcinka jezdni przyjęto jako powierzchniowe z odprowadzeniem wody poprzez istniejące i projektowane wpusty uliczne do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Żwirowej.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide14

W dniu 9 października w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze odbyło się spotkanie z ojcem Rektorem dotyczące realizacji na terenie Gminy Wolsztyn projektu "Południowo - Zachodni Szlak Cystersów". W ramach projektu przy obiektach klasztoru wybudowany zostanie parking dla autobusów i samochodów osobowych o powierzchni ca 3200 m2, sanitariaty, infokiosk oraz punkt informacji turystycznej. Dodatkowo zostaną oznakowane na terenie gminy i województwa drogi dojazdowe do klasztoru. Gmina Wolsztyn wraz z WSD w Obrze są partnerami projektu, który na terenie Wielkopolski koordynowany jest przez Wielkopolską Organizację Turystyczną oraz Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide15

W dniu 13 października Gmina Wolsztyn złożyła stosowny wniosek, a w dniu 24 października 2008 r. na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu opublikowano wyniki konkursu na regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” w wyniku którego szkoły gminy Wolsztyn otrzymały dofinansowanie na realizację zajęć pozalekcyjnych w kwocie 92.687,00 zł do wykorzystania jeszcze w roku bieżącym.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide16

W dniu 10 października minął termin składania ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Wolsztyn Adamowo – odcinek 3”

Przedmiot zamówienia :

Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Wolsztyn - Adamowo na odcinku od 0+621,00 – do km 0+ 818,77 . Budowa ciągu pieszo- rowerowego uwzględnia wykonanie robót przygotowawczych i robót ziemnych, wykonanie elementów odwodnienia ciągu pieszo-rowerowego, wykonanie podbudowy oraz ułożenie nawierzchni z kostki betonowej .

W przedmiotowym terminie wpłynęły 3 oferty . Po przeprowadzonym badaniu i ocenie ofert wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe

„SOLFATER” Bernard Jaźwik,

ul. Zdrojowa 7,

62-065 Grodzisk Wlkp.

Cena wybranej oferty: 144.104,86zł brutto

W dniu 24 października podpisano umowę z wybranym wykonawcą.

Termin realizacji zamówienia: 03.12.2008r

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide17

Dnia 12 października na  stawach   Okręgowej   Spółdzielni   Mleczarskiej  w  Wolsztynie odbyła  się   IV  edycja   Zakładowych   Zawodów   Wędkarskich   oPuchar   Burmistrza  Wolsztyna. W   zawodach   uczestniczyły   31 drużyn  3-osobowych. Końcowa   klasyfikacja zespołowa  przedstawia   się  następująco :

  • I miejsce zajęła Wolsztyńska  Fabryka  Okuć  „ WOLMET ” Sp. z o.o. Wolsztyn,
  • II miejsce: Zakład  Produkcji  Materiałów  Instalacyjnych  Jan  Gorgiel,
  • III  miejsce:   Komenda  Powiatowa  Policji  Wolsztyn. W  czasie  zawodów  złowiono  łącznie  218,92  kg  ryby.  Średnio  na  osobę  przypadło  2,354  kg  ryby.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide19

Dnia 14 października 2008 roku w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Obrze odbyły się gminne obchodny Dnia Edukacji Narodowej. Zostały również przyznane nagrody finansowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Burmistrz Wolsztyna postanowił przyznać zaś nagrodę specjalną Dyrektorowi Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wolsztynie – Pani Agnieszce Pilarek-Szumskiej, w uznaniu zasług na rzecz rozwoju lokalnej kultury i promowania naszej gminy poprzez działalność prowadzonej przez siebie placówki.

Z inicjatywy Burmistrza Wolsztyna zapoczątkowany został nowy program polegający na wyposażeniu szkół prowadzonych przez Gminą Wolsztyn w tablice interaktywne.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide21

W dniu 15 października 2008r. rozpisano postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w obr. geod. Komorowo - tereny aktywizacji gospodarczej”

W dniu 6 listopada mija termin składania ofert dla przedmiotowego postępowania.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej wraz z budową zjazdu. Wykonanie przedmiotu zamówienia podzielono na dwa zadania, z których zad. Nr 2, czyli budowę zjazdu finansuje właściciel działki pod aktywizację gospodarczą-OSM Wolsztyn.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide22

W czwartek 16 października br. odbył się odbiór techniczny zadania:

budowa ulicy Garbarskiej w Wolsztynie.

Budowa drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+101. Zadanie

obejmowało roboty przygotowawcze i roboty ziemne, ustawienie

krawężników, wykonanie  podbudowy oraz ułożenie nawierzchni z

masy bitumicznej oraz budowę miejsc postojowych z kostki betonowej.

Wykonawcą  robót, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego,

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.

Termin  realizacji inwestycji zostały przez Wykonawcę dotrzymany.

Koszt zadania  to  ok.  180.000 zł

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide24

W dniu 16 października 2008r. rozpisano postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego”

W dniu 12 listopada 2008r. mija termin składania ofert dla przedmiotowego postępowania

Przedmiot zamówienia stanowi budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego jako szlaku służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn. W ramach zadania zostaną wzmocnione nawierzchnie gruntowe ścieżek gruntowych, odbudowane przepusty na rowach melioracyjnych oraz umocniony odcinek brzegu jeziora.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide25

W czwartek, 16 października Burmistrz Andrzej Rogozinski, spotkał się z Ryszardem Zawadowskim – Prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Pamięć Jana Pawła II”. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy wolsztyńskich placówek kultury – WDK, Biblioteki, Muzeum Regionalnego, a także Barbara Matuszczak z Urzędu Miejskiego i Włodzimierz J. Chrzanowski – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej, przewodniczący Wolsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide27

W dniach 16 – 18 października Urząd Miejski w Wolsztynie i spółka PKP Cargo kolejny już raz prezentowały się na Targach Turystycznych Tour Salon w Poznaniu. Jak co roku główną naszą atrakcją był parowóz pod parą oraz zabytkowy wagon retro, ustawione pod „iglicą” na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Podczas tegorocznych targów na teren MTP wjechał jeden z najstarszych wolsztyńskich parowozów Tr5-65 zbudowany w 1921 roku w zakładach Orenstein&Koppel,  który jest obecnie jedynym czynnym egzemplarzem tej serii na świecie.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide29

Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota w wydaniu nr 41/891 z 11 października 2008 opublikowało  ranking miast w zakresie „Inwestycji w infrastrukturę techniczną” . W kategorii miast powiatowych, na 268 sklasyfikowanych miejscowości Wolsztyn zajął 49 miejsce w Polsce, osiągając tym samym drugi wynik w Wielkopolsce. Przeliczając sumę wydanych środków, bez dotacji inwestycyjnych, na jednego mieszkańca w gminie w latach 2005 – 2007, w Gminie Wolsztyn wydatkowano na infrastrukturę techniczną sumę 344,28 zł na osobę. Warto dodać, iż w porównaniu z okresem za lata 2004 – 2006 Wolsztyn poprawił swój wynik i awansował z pozycji 70 na miejsce 49 w kraju.  Przypomnijmy, iż Gmina Wolsztyn w rankingu Wspólnoty dotyczącym bieżących wydatków na administrację w miesiącu czerwcu br. zajęła 22 miejsce (w 2006 roku – 27) przy wydatkach 158,38 zł na jednego mieszkańca, gdzie gmina zwycięska Hajnówka, wydatkuje 122,88 zł, a jedna z najbogatszych gmin w Polsce Polkowice przeznacza na ten cel 740,34 zł.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide30

W dniu 20 października 2008r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 poinformowała, iż kolejny nasz wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn – etap II” przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Kwota dofinansowanie wynosi 278 012,66zł, co stanowi 70% wartości całego projektu.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide31

20 października przygotowano zgłoszenie do konkursu „Innowator” dla projektów samorządowych w kategorii „Najlepszy Projekt Urbanistyczno – Rewitalizacyjny. Zgłoszenie obejmowało realizację projektu pn. „Rewitalizacja byłego targowiska w centrum Wolsztyna – stworzenie stylowego centrum usługowo – rekreacyjnegopn. Plac Partnerstwa Miast”. Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu – połowa listopada b.r.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide32

Unieważniono drugi przetarg nieograniczony na zadanie pn.Budowa drogi gminnej Wolsztyn – Tłoki –przedłużenie ul. Powstańców Wlkp. w Wolsztynie.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty znacząco przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide33

W dniu 24 października br. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu została podpisana umowa o dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią sztuczną przy ul. Ogrodowej w Wolsztynie. W chwili obecnej trwają już prace przy budowie boiska o wymiarach 45 x 24 metry. Wartość dofinansowania wynosi 200 000,00 zł.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide34

W dniu 24 października zostały przeprowadzone przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Koszalina dla pełnoletnich mieszkańców miasta i gminy Wolsztyn bezpłatne badania rentgenowskie połączone z badaniem spirometrycznym.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide35

W dniach 25-26 października odbył się I Rajd Rowerowy Śladami Cystersów po Powiecie Wolsztyńskim. Rajd miał na celu promocja walorów turystyczno – krajoznawczych powiatu wolsztyńskiego, inauguracja nowo oznaczonego rowerowego szlaku cysterskiego na terenie powiatu wolsztyńskiego,, stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku rekreacji.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide37

W dniu 22 października podczas Gali Finałowej, która odbyła się w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale Urząd Miejski w Wolsztynie oraz Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski otrzymali wyróżnienie w Konkursie „Budowniczy Polskiego Sportu” w kategorii inwestor obiektów sportowych i rekreacyjnych za wyjątkowe zaangażowanie w rozwój lokalnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, a także za działalność na rzecz rozwoju budownictwa sportowego i rekreacyjnego w Polsce, a tym samym na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide39

Z okazji jubileuszu 100-lecia urodzin Pani Elżbiety Laskowskiej Burmistrz Wolsztyna i Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Tuchocka w dniu 27 października złożyli Jubilatce serdeczne życzenia i gratulacje.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide41

W dniu 27.10 roku nastąpiło otwarcie ofert na montaż i demontaż świetlnych dekoracji świątecznych na terenie miasta Wolsztyna, wpłynęły 2 oferty Zakład Elektroinstalacyjny Mariusz Młynkowiak Wolsztyna na kwotę 34.367,40 brutto i Zakład Usług Elektrycznych Bogusław Gałęzowski za kwotę 32.305,60 zł brutto. Wybrano ofertę najniższą, tj Zakładu Usług Elektrycznych Bogusław Gałęzowskiego.

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl

slide42

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE

PROJEKT I REALIZACJA

GMINNE CENTRUM INFORMACJIW WOLSZTYNIE

U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E

www.wolsztyn.pl