standardne situacije u sistemu 1 4 4 2 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2“

play fullscreen
1 / 26

„Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2“

389 Views Download Presentation
Download Presentation

„Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2“ Dragan Mišković

 2. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2 Glavne komponente fudbalske igre i njihova međusobna povezanost: • Tehnička priprema; • Taktička priprema; • Fizička priprema; • Psihološka priprema.

 3. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2 • Pod taktikomu fudbalupodrazumeva se unapred pripremljen, osmišljen i organizovan plan igre kojim se na najcelishodniji način koriste sve individualne, grupne i kolektivne vrednosti svoje i sve individualne, grupne i kolektivne mane i nedostaci protivničke ekipe.

 4. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2 Taktiku u fudbalu možemo podeliti na: • Taktiku u odbrani i • Taktiku u napadu. Podela taktike u zavisnosti od toga koliko igrača učestvuje u određenim akcijama, bilo defanzivnim ili ofanzivnim: • Individualnoj taktici; • Grupnoj taktici; • Timskoj ( kolektivnoj ) taktici.

 5. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2 S I S T E M I G R E • Sistempredstavlja početni, trenutni raspored igrača na terenu, koji svakom igraču određuje mesto na terenu i opšte zadatke, odnosno sistem je okvir u kojem, prema određenom rasporedu i zadacima, dejstvuju igrači.

 6. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2 Karakteristike sistema igre: • Sistem mora biti jednostavan, razumljiv, praktički lako primenljiv i za uvežbavanje lako dostupan; • Sistem mora u odgovarajućoj meri biti uravnotežen, mora biti od pomoći i napadu i odbrani; • Sistem mora biti elastičan i upotrebljiv protiv svakog protivnika čak i kada se moraju izvršiti manje promjene, a da igrači ne promjene određene i uvežbane navike; • Mora izvršiti pravilnu raspodelu snaga na terenu - ravnomernu podelu zadataka na sve igrače; • Mora omogućiti stvaranje težišta na onim delovima terena gde se u pojedinim fazama igre zato ukaže najveća potreba; • Mora izvršiti podelu zadataka tako da dođe do izražaja odgovornost prema ekipi što je osnov pravilne podele rada koja služi zajedničkom interesu.

 7. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2 FAKTORI KOJI UTIČU NA IZBOR SISTEMA IGRE: • Karakteristike sopstvenih igrača • Karakteristike protivničkih igrača • Sistem igre, odnosno raspored igrača protivničke ekipe • Odigravanje utakmice na domaćem terenu • Odigravanje utakmice na gostovanju • Unapred određen konačan cilj • Namera protivnika • Period igre i kretanje rezultata • Promjena situacije na terenu tokom igre • Spoljašnji faktori

 8. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2 FAZA NAPADA FAZA ODBRANE FAZA PRIPREME NAPADA

 9. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2 Uvidevši značaj kontrole sredine terena, gde se nekako istovremeno započinju i odbrambene i napadačke akcije modernog fudbala, stratezi su iz sistema 1 - 4 - 3 - 3 povukli jednog napadača u liniju manevra i tako došli do novog sistema igre 1 - „1 - 4 - 4 - 2“.

 10. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2

 11. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2 Prednosti sistema 1-4-4-2: • Mogućnost formiranja 5 linija tima; • Brojčana nadmoć na sredini terena, i u odbrani i u napadu; • U centralnom delu terena imamo višak igrača; • Dinamičan raspored igrača sredine terena omogućava dobru kontrolu utakmice; • Veliki broj trouglova; • Veći broj opcija u napadu; • Laka transformacija iz faze odbrane u fazu napada; • Dobar sistem za presing igru; • Odličan sistem za zonsku odbranu uz korekciju; • Dobra korekcija veznog reda.

 12. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2 Nedostaci: • Manji broj igrača po bočnim pozicijama • Protiv sistema koji imaju tipične bočne vezne igrače možemo imati ozbiljne probleme u defanzivi po boku • Potrebni su nam univerzalni bočni vezni igrači koji znaju da igraju u oba pravca • Mnogi igrači na poziciji centralnog veznog igrača ("romb" formacija) su defanzivno neodgovorni

 13. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2 NEOPHODNE KARAKTERISTIKE IGRAČA ZA IGRU U SISTEMU 1 – 4 – 4 – 2 Golman • Korektor zadnje linije tima • Mora da vlada svim elementima tehnike • predaja mora biti na zavidnom nivou sa obe noge • Mora se odlikovati visokim nivoom sportske inteligencije, hrabrošću, odlučnošću i dobrom koncentracijom.

 14. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2 Spoljni igrači zadnje linije • Glavni zadaci ovih igrača su prevashodno defanzivne prirode, dok u fazi napada kroz transformaciju iz zadnje linije moraju da se ubacuju u zonu napada i sa bočnih pozicija ugrožavaju protivnika. • Pored odličnih anaerobnih i brzinskih sposobnosti,moraju da imaju razvijene i aerobne sposobnosti i da su tehnički odlično obučeni

 15. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2 Centralni bekovi u sistemu • Osnovni zadatak im je da kvalitetno obezbede svoj gol • Dobrom komunikacijom drže sve linije tima • Brzim i tačnim pasovima menjaju težište igre i upošljavaju svoje vezne igrače • Neophodne dobre brzinske sposobnosti, odlična skok igra i snažna duel igra • Moraju posedovati visok nivo taktičke odgovornosti

 16. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2 Zadnji igrač manevarskog reda • Krase ih dobra igra u defanzivi kao i dobra organizacija igre u fazi napada • Mora da zna da igra i kao centralni bek i kao ofanzivni vezni igrač, • Da se odlikuje dobrom duel igrom • Ove igrače nazivamo polivalentnim igračima, jer mogu da odgovore na više uloga u timu.

 17. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2 Bočni igrači veznog reda • Univerzalni igrači koji podjednako dobro igraju i fazu odbrane i fazu napada • Koji su fizički besprekorno spremni • Odlikuje ih dobra i aerobna i anaerobna sposobnost • Sa visokom kreacijom u organizaciji igre • Moraju da poseduju kvalitet za igru u samoj završnici • Ovi igrači su okosnica ovog sistema

 18. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2 Centralni napadači • Moraju da imaju dobar smisao za saradnju • Da u fazi napada drže što dublje zadnju liniju protivničke ekipe • Potrebno je da imaju sposobnost da znaju da sačuvaju loptu u svom posedu kada su okrenuti leđima protivničkom golu • Da pravovremeno odigraju kvalitetan pas svojim saigračima • Pravovremeni ulazak u određeni napadački prostor

 19. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2 Sredstva odbrambene taktike u fudbalu su: • Pokrivanje igrača i prostora; • Preuzimanje igrača; • Oduzimanje lopte; • "Presecanje" lopte; • Pravljenje ofsajda; • Pravljenje "živog zida".

 20. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2 Odbranasačetiribeka: • Širinaodbrambenelinije; • Dubinaodbrambenelinije; • Rastojanjeizmedjulinija; • Kretanjeodbrane (nazadilinapred). Definicijapozicijeodbrambenogigrača u odnosunapozicijusaigrača, protivnikailopte: • Pozicijaprotivničkogigrača u sredini i na strani; • Preuzimanjekada se protivničkiigračikrećuhorizontalno; • Pokrivanjeprotivničkogigračakadausprintava u prostor; • Pokrivanjeprotivničkogigračakada se krećepremalopti.

 21. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2 Postavljanje: • Kontrola protivnika, zone i saigrača; • Igra 2:2 po centralnom delu; • Integracija bočnih igrača 3:2; • Visoka odbrana 2:2, ofsajd. Obezbeđenje: • Lopta na boku 1:1, obezbeđenje štopera; • Pomeranje drugog štopera i bočnog sa druge strane; • Opasnost od “dummy” (eng. – lažan) akcija.

 22. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2 Preuzimanjenapadačakodpromenemestaispredodbrane: • Preuzimanje; • Zone odgovornosti; • Komunikacija. Pokrivanjeprotivničkognapadačakojipravikretanje u dubinuinapdačakojipravikretanjekalopti: • Kretanje u dubinu i ostavljanje; • Praćenje napadača i ostavljanje. Kretanje u odbrani u situaciji sa igračemmanje u odredjenojzoniterena i generalno: • Pomeranje (rotacija); • Ofsajd zamke.

 23. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2 Zaostvarenjenapadačkihakcijaigračikoristesredstvataktike u napadu. To su: • Vodjenje lopte; • Otkrivanje; • Promena mesta; • Dribling; • Dodavanje; • Udarac na gol.

 24. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2 Principi faze organizacijenapada: • Centralni bekovi treba da su postavljeni široko; • Bočni bekovi, pored širine, treba da se postave i u dubinu; • Centralniigračimanevra se stalnonude na saradnju; • Centralniigračimanevra se sinhronizovanokreću (pune i prazneprostor) i vršerotacijeradislobodnijegprijemalopte; • Izbegavatiprijemloptepodpritiskom, okrenutleđimaprotivničkomgolu; • Brza, tečna i tačnacirkulacijalopte, jednostavneakcije (malo dodira sa loptom, poželjnaigraizprvogilidrugogdodira); • Korišćenje dijagonalnih i dubinskih pasova; • Izbegavati paralelni pas, jedino u potpuno čistoj situaciji (bez pritiska protivnika, najčešće pas između centralnih bekova); • Igrači zadnje linije moraju da budu smireni i odlučni; • Napadzapočinjatisajednestraneterenasatendencijomnastavkaigreiodigravanjalopte u zonupripremezavršnicenadrugojstrani

 25. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2 Principifazezavršnicenapada • U završnicinapada, predupućivanjecentaršuta sa boka, igračinapadajućeekipetreba da popuneprostorispredprve i drugestative, zatimprostor u kojem se očekujepovratni pas iliodbijenalopta, kao i prostor u centralnomdelukaznenogprostora; • Ukolikonabačenaloptapredgolpreletinapadača, napadačtrebabrzo da se okrenepremaprostoru u koji je loptaodletela; • Poslecentaršuta sa boka, u završnicinapadaakcijatreba da se okončaudarcemglavomizblizine u pravculinijegola; • Pre izvođenjazavršnogudarcaneophodna je orijentacija u odnosu na gol i položajgolmana; • U završnici, priizvođenjuudarcaiskosa, šutira se u suprotanugaogola; • Pre izvođenjaudarcatrebavidetipoložajprotivničkihigrača u odnosu na sopstvene; • Završnicanapada u kaznenomprostorutreba da budebrza, precizna i iznenadaizvedena; • Posleudarca na gol, igračtreba da nastavikretanje ka golu (uvekpostojimogućnost da se loptaodbijepremaprostoru u kojiutrčava); • U završniciigračtreba da sakrijenameru, treba da je lucidan i uvek da razmišljakako da izvedeneočekivanipotez.

 26. Standardne situacije u sistemu 1 – 4 – 4 – 2 Sistem 1 – 4 – 4 – 2 sa odgovarajućim igračima pruža veoma velike mogućnosti za dobru defanzivnu i ofanzivnu igru sa brzom transformacijom, kvalitetnim posedom lopte i brzim napadima sa više igrača. Ako procenimo da imamo uslova da ekipu pripremimo za ovaj sistem i na tome istrajemo, budemo uporni i dosledni, dobar rezultat i dobra igra su ono na šta možemo računati.