1 / 17

ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA

ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Rozmnožovací soustava muže. ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA MUŽE. 1 – žalud 2 – předkožka 3 – penis

eydie
Download Presentation

ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 2. Rozmnožovací soustava muže ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA MUŽE 1 – žalud 2 – předkožka 3 – penis 4 – topořivé těleso 5 – močová trubice 6 – prostata 7 – močový měchýř 8 – chámovod 9 – varle 10 – nadvarle 11 – konečník 12 – tlusté střevo 13 – šourek Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 3. VARLATA • mužská pohlavní žláza • tvorba spermií • tvorba mužského pohlavního hormonu testosteronu • semenotvorné kanálky (1) – v jejich stěnách probíhá tvorba spermií • nadvarlata (2) – shromažďují zralé spermie • chámovod (3) – trubice vedoucí z nadvarlete do močové trubice přes prostatu • šourek (4) – kryje varlata 4 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 4. SPERMIE • mužská pohlavní buňka • v jádře (1) přenáší otcovu dědičnou informaci • hlavička (2) – obsahuje jádro • krček (3) - obsahuje mitochondrii, která je „motorem“ • pohybuje se pomocí bičíku (4) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 5. PROSTATA • vytváří tekutinu důležitou pro výživu spermií • u starších mužů často zbytnělá – problémy s erekcí a s močením • prostata (1) • chámovod (2) • močová trubice (3) • močový měchýř (4) • semenné váčky (5) 4 2 1 5 3 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 6. PENIS ŽALUD (1) • dráždivá část penisu PŘEDKOŽKA (2) • chrání žalud před poškozením TOPOŘIVÁ TĚLESA (4) • při sexuálním vzrušení se plní krví – erekce Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 7. EJAKULACE • „vyvrcholení“ po určité době dráždění • ejakulát 3-5 ml • 100 - 200 miliónů spermií + výměšky přídatných žláz Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 8. ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA ŽENY 1 – vaječníky 2 – vejcovod 3 – děloha 4 – děložní čípek 5 – pochva 6 – konečník 7 – malé stydké pysky 8 – velké stydké pysky 9 – klitoris 10 – močová trubice 11 – močový měchýř 12 – konečník Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 9. VNĚJŠÍ POHLAVNÍ ORGÁNY ŽENY POŠŤĚVÁČEK (3) – malý orgán, drážditelný VELKÉ STYDKÉ PYSKY (1) – kryjí všechny pohlavní orgány MALÉ STYDKÉ PYSKY (2) – jen kolem ústí močové trubice (4) a pochvy (5) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 10. VAJEČNÍKY • ženská pohlavní žláza • párový orgán, ležící po obou stranách dělohy • produkují ženské pohlavní hormony (estrogeny) • produkují vajíčka • při narození vytvořeno 700 tis. – 2 mil zárodečných buněk • v dospělosti jejich počet klesne na 300 – 400 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 11. VAJÍČKO • ženská pohlavní buňka • mateřská dědičná informace • největší buňka lidského těla • 1. dozrává mezi 12. – 13. rokem života dívky • každý měsíc dozraje jedno vajíčko • za život žena vyprodukuje přibližně 400 vajíček • zralé vajíčko je vyplaveno do vejcovodu • pokud není oplozeno spermií – zaniká 1 – jádro vajíčka 2 – vajíčko 3 – podpůrná buňka 4 – vaječný obal Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 12. VEJCOVODY • 10 – 15 cm dlouhé • vedou z vaječníků do dělohy • putují jimi vajíčka a dochází zde k oplození Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 13. DĚLOHA • dutý svalový orgán • zajišťuje vývin, růst a porod plodu • pravidelné změny – menstruační cyklus 1 – děložní čípek 2 – tělo dělohy 3 – vejcovod Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 14. MENSTRUAČNÍ CYKLUS Předmenstruační obd. Menstruace Pomenstruační obd. Vrcholí nárůst sliznice – vajíčko prochází vejcovodem a dostává se do dělohy V případě, že nedojde k oplození vajíčka spermií – sliznice se odlupuje a odchází ven z těla Vajíčko začíná zrát, příprava na jeho příchod vajíčka, postupný nárůst sliznice dělohy 23 – 25 dnů 3 – 5 dnů Celý cyklus = 28 dnů Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 15. PRŮBĚH OPLOZENÍ • ovulace – vajíčko se uvolní z vaječníku • neoplozené vajíčko putuje vejcovodem • oplození • rýhování vajíčka • rozdělení na zárodek a placentu • vajíčko se uhnízdí ve stěně dělohy 4 4 4 5 3 2 1 6 6 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 16. RŮST A VÝVIN JEDINCE • po oplození se začíná vajíčko rýhovat a začíná se zvyšovat počet buněk • vajíčko se rozdělí na: • výživový orgán – placentu (1) , která zaroste do dělohy a • vlastní zárodek (2), který se dále vyvíjí • do 2 měsíců je podobný zárodkům jiných obratlovců • od 2 měsíce jej nazýváme plodem • těhotenství trvá 9 měsíců 1 2 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 17. ZDROJE Obrazový materiál snímek 2 (mužská pohlavní soustava): autor obrázku Jan Kubát Obrazový materiál snímek 3 (varle): autor obrázku Jan Kubát Obrazový materiál snímek 1, 4 (spermie): autor obrázku Jan Kubát Obrazový materiál snímek 5 (prostata): autor obrázku Jan Kubát Obrazový materiál snímek 6 (penis): autor obrázku Jan Kubát Obrazový materiál snímek 8 (ženská pohlavní soustava): autor obrázku Jan Kubát Obrazový materiál snímek 9 (vnější pohlavní orgány ženy): autor obrázku Jan Kubát Obrazový materiál snímek 10 (vaječníky): autor obrázku Jan Kubát Obrazový materiál snímek 1, 11 (vajíčko): autor obrázku Jan Kubát Obrazový materiál snímek 12 (vejcovod): autor obrázku Jan Kubát Obrazový materiál snímek 13 (děloha): autor obrázku Jan Kubát Obrazový materiál snímek 14 (menstruační cyklus): autor obrázku Jan Kubát Obrazový materiál snímek 15 (průběh oplození): autor obrázku Jan Kubát Obrazový materiál snímek 16 (rýhování vajíčka): autor obrázku Jan Kubát Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

More Related