nowy system zarz dzania ryzykiem rozliczeniowym w kdpw
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nowy System Zarządzania Ryzykiem Rozliczeniowym w KDPW

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

Nowy System Zarządzania Ryzykiem Rozliczeniowym w KDPW - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Nowy System Zarządzania Ryzykiem Rozliczeniowym w KDPW. 29 -10 - 2009. Co chcemy zrobić?. III kwartał 2010 – wdrożenie Nowego Systemu Zarządzania Ryzykiem Rozliczeniowym w KDPW

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nowy System Zarządzania Ryzykiem Rozliczeniowym w KDPW' - eydie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
co chcemy zrobi
Co chcemy zrobić?
 • III kwartał 2010 – wdrożenie Nowego Systemu Zarządzania Ryzykiem Rozliczeniowym w KDPW
 • System zarządzania ryzkiem– zbiór powiązanych ze sobą elementów, służących ocenie, predykcji i aktywnemu zarządzaniu ryzykiem rozliczeniowym
  • - metodologia sytemu gwarantowania
   • dwustopniowy system (depozyty +fundusz)
   • metodologia SPAN®
  • - oprogramowanie własne
  • - aplikacja SPAN-RM-Clearing
  • - procedury
nowy system zarz dzania ryzykiem dlaczego
Nowy System Zarządzania Ryzykiem– dlaczego?
 • Podnosimy dokładność pomiaru ryzyka
 • Ujednolicamy strukturę systemu gwarantowania
 • Wdrażamy globalny standard SPAN®
 • Spełniamy postulat transparentności wykorzystywanych metod
 • Zapewniamy elastyczne rozwiązanie
 • Wskazujemy gotowe produkty IT dla inwestorów i biur maklerskich wspierające metodologię
struktura systemu gwarantowania
Struktura systemu gwarantowania

Depozyt UR

Depozyt

konto podmiotowe „123”

Kompleks „B”

Kompleks „A”

Rynek kasowy

Rynek terminowy

Rynek kasowy

Depozyt zabezpieczający

Depozyt zabezpieczający

Depozyt zabezpieczający

Wyrównanie do rynku

Wyrównanie do rynku

CRR

Fundusz rozliczeniowy „A”

Fundusz rozliczeniowy „B”

depozyty zabezpieczaj ce
Depozyty zabezpieczające
 • Depozyty zabezpieczające
  • Funkcja: zabezpieczają ryzyko zmiany wartości portfela w określonym horyzoncie czasu
  • Zastosowanie: otwarte pozycje z rynku terminowego i transakcje w cyklu rozliczeniowym z rynku kasowego
  • Wymagane przez KDPW i zwalniane po zamknięciu pozycji/rozliczeniu transakcji w KDPW
  • Wnoszone indywidualnie przez UR na pokrycie własnego ryzyka
  • Parametry ryzyka szacowane dla warunków normalnych ze znaczącą wartością współczynnika ufności

Słownik:

Pozycje nierozliczone – otwarte pozycje w derywatach i transakcje w instrumentach rynku kasowego w cyklu rozliczeniowym

Portfel - zbiór pozycji zarejestrowanych na danym koncie podmiotowym

wyr wnanie do rynku crr
Wyrównanie do rynku/CRR
 • Wyrównanie do rynku / CRR
  • Zapobiegają kumulowaniu się rozrachunków
  • Redukują ryzyko do zadanego horyzontu czasowego (1-dniowego)
  • Obliczane na portfel
 • CRR/PREMIA
  • Instrumenty rynku terminowego
  • Podlegają rozliczaniu pomiędzy uczestnikami za pośrednictwem KDPW
 • Wyrównanie do rynku
  • Instrumenty rynku kasowego
  • Wymagane przez KDPW i zatrzymywane do czasu rozliczenia transakcji (są częścią depozytu zabezpieczającego)
fundusz rozliczeniowy koncepcja
Fundusz rozliczeniowy- koncepcja
 • Fundusz Rozliczeniowy
  • Zasada 1 kompleks – 1 fundusz rozliczeniowy (aktualnie w 1 kompleksie giełdowym znajdą się transakcje z rynku regulowanego GPW rynek terminowy i kasowy, BondSpot rynek kasowy)
  • Fundusz wzajemnego gwarantowania
  • Zabezpiecza środki na pokrycie ryzyka niepokrytego depozytami zabezpieczającymi
  • Ryzyko niepokryte = DZS –DZN
   • DZN – depozyty zabezpieczające obliczone dla warunków normalnych
   • DZS – depozyty zabezpieczające dla warunków stress-testowych (mogących wystąpić z mniejszym prawdopodobieństwem)
okre lanie warto ci funduszu rozliczeniowego
Określanie wartości funduszu rozliczeniowego

DZ Normal

DZ Normal

DZ Normal

DZ Stress

DZ Stress

DZ Stress

UR 1

UR 2

UR 3

RN 1

RN 2

RN 3

FR=RN2

fundusz rozliczeniowy aktualizacja
Fundusz rozliczeniowy- aktualizacja
 • Duża aktualizacja wpłaty 1 raz na miesiąc
  • Podstawa obliczeń: ryzyko niepokryte w ostatnich 60 dniach
  • Dodatkowy czas na regulację
  • Wartość funduszu: największe ryzyko niepokryte w okresie.
 • Ograniczenie wahań funduszu o wartości FMIN i FMAX
 • Dodatkowy depozyt dla uczestników, których wartość ryzyka niepokrytego przekracza wartość funduszu

DZ Stress

DZ Normal

Dodatkowy

depozyt UR „A”

UR „A”

FR

depozyty na rynku terminowym co nowego
Depozyty na rynku terminowymCo nowego?
 • Wzrost precyzji oszacowania ryzyka poprzez wdrożenie metodologii SPAN®:
  • depozyt za spread wewnątrz klasy,
  • kredyt za spread pomiędzy klasami,
  • depozyt minimalny dla portfeli zawierających krótkie pozycje w opcjach,
  • depozyt dostawy
 • Zmienność implikowana na poziomie pojedynczej serii opcjina bazie arkusza zleceń
 • Pełne uwzględnianie kompensacji ryzyka przez długie pozycje opcyjne (poprawa efektywności strategii)
metodologia span
Metodologia SPAN®
 • Metodologia SPAN® szacuje całkowite ryzyko portfela obejmującego pozycje w opcjach i futures
 • Uwzględnia największą utratę wartości portfela obliczoną z uwzględnieniem zestawu 16 przeciwstawnych scenariuszy zmian sytuacji rynkowej
 • Scenariusze ryzyka wykorzystywane przez SPAN® uwzględniają:
  • Zmianę ceny instrumentu bazowego,
  • Zmianę zmienności instrumentu bazowego
  • Wpływ upływu czasu na wartość opcji.
 • Scenariusze ryzyka uwzględniają 7 możliwych zmian cen
  • brak zmiany ceny
  • Wzrost lub spadek ceny o 1/3 zakresu
  • Wzrost lub spadek ceny o 2/3 zakresu
  • Wzrost lub spadek ceny o 3/3 zakresu
 • Każdemu scenariuszowi odpowiada zmiana zmienności (volatility) w górę lub w dół
 • Scenariusz zmiany ceny 2x zakres uwzględniany tylko w ułamkowej części
metodologia span1
Metodologia SPAN®
 • Delta (composite delta)

SPAN® wykorzystuje informacje o delcie obliczonej dla poszczególnych opcji do określenia pozycji netto wyrażonej w delcie. Pozycja netto w delcie jest „pozycją ekwiwalentną w delcie” i służy do formowania spreadów (spready wewnątrzklasowe i międzyklasowe).

Composite delta – SPAN® oblicza cd jako ważoną prawdopodobieństwem średnią z delt, z których każdą obliczono przy założeniu, że warunki rynkowe uległy określonej zmianie w założonym horyzoncie czasu.

Cd wahają się od 0 do 1 dla opcji call i 0 do -1 dla opcji put. SPAN® zakłada deltę dla kontraktów futures równą 1

depozyty na rynku terminowym
Depozyty na rynku terminowym
 • Depozyt za ryzyko scenariusza
  • 16 scenariuszy zmiany ceny i zmienności
 • Depozyt za spread wewnątrz klasy
  • Poprawka na brak korelacji w klasie (np. spread FW20Z09/FW20H10)
 • Depozyt za dostawę
  • Pozycje spreadowe
  • Pozycje odkryte
 • Kredyt za spread pomiędzy klasami
  • Silna korelacja obniża depozyt (np, klasy W20 i W40)
 • Minimalny depozyt
  • Ryzyko pozycji krótkich w opcjach
 • Pozycja netto w opcjach
  • Różnica wartości pozycji długich i krótkich
obliczenie depozytu na rynku terminowym troch wzor w
Obliczenie depozytu na rynku terminowym(trochę wzorów)

drsc - depozyt za ryzyko scenariusza

dswk - depozyt za spread wewnątrz klasy

dd- depozyt za dostawę

cspk – kredyt za spread kalendarzowy

mdko – depozyt za pozycje krótkie w opcjach

p – indeks portfela

k – indeks klasy

PNO – wartość pozycji netto w opcjach

NOD – nadwyżka wartości pozycji długich w opcjach

DZP – wymagany depozyt na portfel

DZU – depozyt wymagany od UR

monitoring sesji
Monitoring sesji
 • W ramach NSZR planowane jest wdrożenie monitoringu sesji w oparciu o aktualizowane zbiory wsadowe:
  • zbiór parametrów ryzyka SPAN
  • zbiór pozycji
 • W procesie monitoringu dokonywane jest porównanie aktualnej ekspozycji uczestnika z wniesionym przez niego zabezpieczeniami, czy przyznanym limitem kredytowym
 • W początkowym okresie przewidujemy objęcie monitoringiem sesji jedynie rynku terminowego
wst pne depozyty zabezpieczaj ce
Wstępne depozyty zabezpieczające

Obliczanie DZ w relacji klient - biuro maklerskie

 • KDPW nie przewiduje regulacji dla relacji:

klient – biuro maklerskie

 • Regulowana będzie relacja:

KDPW – uczestnik rozliczający

wst pne depozyty zabezpieczaj ce warianty rozwi za dla uczestnik w
Wstępne depozyty zabezpieczające– warianty rozwiązań dla uczestników
 • Wykorzystanie aplikacji PC-SPAN,
  • Zakup licencji
  • Integracja z systemem wewn. biura
  • Wykorzystanie zbioru z parametrami ryzyka KDPW
 • Zbudowanie własnego oprogramowania w oparciu o metodologię SPAN® lub własną
 • Zachowanie status quo
dystrybucja informacji
Dystrybucja informacji
 • Plik z parametrami ryzyka (.txt, .xls., .pdf)
  • Specyfikacja wszystkich parametrów do modelu obliczeń depozytów metodologią SPAN,
 • Zbiór wsadowy SPAN® (xml)
  • Charakterystyki instrumentów
  • Parametry ryzyka
  • Ceny, zmienności
  • Scenariusze ryzyka

(zbiór kompatybilny z formatem aplikacji PC-SPAN)

 • komunikat colr.mrg.001.01
pc span
PC-SPAN
 • PC-SPAN to aplikacja PC umożliwiająca obliczanie wymagań depozytowych zgodnie z metodologią SPAN® KDPW
 • W celu wykonania obliczeń należy wczytać zbiór parametrów ryzyka (dystrybuowany przez KDPW) oraz zbiór z pozycjami (zbiór wygenerowany z systemu wewnętrznego biura)
 • Koszt aplikacji 1 stanowiskowej 500 USD, wersja aplikacji wzbogacona o funkcje obliczeń ryzyka 3000 USD
 • Aplikacja wyposażona jest w interfejs graficzny użytkownika (GUI) oraz real time component interface
rozw j systemu
Rozwój systemu
 • Cross-margining pomiędzy rynkiem kasowym i terminowym

Osiąganie efektu redukcji wymagań depozytowych dla pozycji zarejestrowanych na tym samym koncie podmiotowym

 • Obsługa pożyczek PW
 • Obsługa transakcji repo i reverse-repo
przyk ad oblicze span
Przykład obliczeń SPAN

Definicja scenariuszy ryzyka

Pary scenariuszy

przyk ad oblicze span c d
Przykład obliczeń SPAN® c.d.

Analizowany portfel

- 5 pozycji krótkich w kontrakcie FW20H6

- 6 pozycje długich w kontrakcie FW20M6

- 1 pozycje długa w kontrakcie FW20U6

- 4 pozycje długie w opcji kupna OW20C6290 (kurs wykonania 2900), premia 116

- 10 pozycji krótkich w opcji kupna OW20C6300 (kurs wykonania 3000), premia 63

- 1 pozycja krótka w kontrakcie FMIDM6

Obliczenie scenariuszy ryzyka dla pozycji w portfelu

przyk ad oblicze span c d1
Przykład obliczeń SPAN® c.d.

Obliczanie depozytu za ryzyko scenariusza dla portfela

przyk ad oblicze span c d2
Przykład obliczeń SPAN® c.d.

1 . Wartości delty dla poszczególnych instrumentów portfela

4. Delta w poziomach

2. Definicje poziomów dla klasy W20

3. Obliczenie delty dla poszczególnych miesięcy

przyk ad oblicze span c d3
Depozyt minimalny dla opcjiPrzykład obliczeń SPAN® c.d.

Delta w spreadzie

Definicje spreadów wewnątrz klasy

Depozyt minimalny dla opcji

Ostatecznie depozyt za spread wewnątrz klasy dla klasy W20 obliczymy:

50,0000 x 20 + 0,0000 x 25 + 0,0000 x 25 + 0,0000 x 25 + 0,0000 x 25 + 10,0000 x 25 + 8,3144 x 25 = 1.458 zł

przyk ad oblicze span c d4
Przykład obliczeń SPAN® c.d.

Definicja spreadu pomiędzy klasami

 • Liczba delt w spreadziemiędzyklasowym:

min (|1,6856|; |-10|) = 1,6856

 • Ryzyko scenariusza =

= ryzyko ceny + ryzyko volatility + ryzyko czasowe

Aby policzyć kredyt dla danej klasy musimy wyznaczyć jednostkowe ryzyko zmiany ceny.

przyk ad oblicze span c d5
Przykład obliczeń SPAN® c.d.

Definicja spreadu pomiędzy klasami

 • Ryzyko scenariusza skorygowane o ryzyko zmienności

= (ryzyko aktywnego scenariusza + ryzyko sparowanego scenariusza)/2

 • Ryzyko czasowe

= (ryzyko scenariusza nr 1 + ryzyko scenariusza nr 2)/2

 • Ryzyko ceny =

= ryzyko zmiany scenariusza skorygowane o ryzyko zmiany zmienności – ryzyko czasowe

 • Jednostkowe ryzyko zmiany ceny
 • = Ryzyko zmiany ceny / całkowita delta netto
 • Wartość kredytu
 • = Jednostkowe ryzyko zmiany ceny x delta w spreadzie x współczynnik skalujący delty x stopa kredytu
przyk ad oblicze span c d6
Przykład obliczeń SPAN® c.d.

Ryzyko scenariusza skorygowane o ryzyko zmienności =

(ryzyko aktywnego scenariusza + ryzyko sparowanego scenariusza) / 2

(3.038 + 3.038) / 2 = 3.038

Ryzyko czasowe = (ryzyko scenariusza nr 1 + ryzyko scenariusza nr 2) / 2

(1.158 + (-1.250)) / 2 = -46

Ryzyko zmiany ceny =

ryzyko zmiany scenariusza skorygowane o ryzyko zmiany zmienności – ryzyko czasowe

(3.038 - (-46)) = 3.084

Wartość delty netto w całej klasie W20 wynosi 1,6856 (suma wartości długich i krótkich pozycji wyrażonych w delcie)

Jednostkowe ryzyko zmiany ceny =

Ryzyko zmiany ceny / całkowita delta netto

(3.084/ 1,6856) = 1.829,62

Obliczenie wartości kredytu dla klasy W20

(1.829,62 x 1,6856 x 1 x 70%) = 2.159 zł

przyk ad oblicze span c d7
Przykład obliczeń SPAN® c.d.

Wymaganie z tytułu depozytu zabezpieczającego dla klasy W20 obliczymy zatem jako

max(3.038 + 1.458 – 2.159 ; 100) = 2.337

W kolejnym etapie należy uwzględnić wartość salda pozycji netto w opcjach. Wartość pozycji krótkich zostanie częściowo skompensowana wartością pozycji długich, zatem wartość salda pozycji netto w opcjach obliczymy:

4 x 10 x 116 + (-10 x 10 x 63) = -1.660

Zatem wartość wymaganego depozytu po uwzględnieniu wartości salda w opcjach wyniesie

Max(2.337 - (- 1.660);0) = 3.997

zadanie depozytu zabezpieczaj cego na rynku kasowym
Zadanie depozytu zabezpieczającego na rynku kasowym

Zabezpieczenie środków na pokrycie ewentualnej straty mogącej się pojawić przy rozliczaniu transakcji niewypłacalnego uczestnika

og lne zasady kalkulacji depozytu zabezpieczaj cego na rynku kasowym
Ogólne zasady kalkulacji depozytu zabezpieczającego na rynku kasowym

Depozyt liczony na poziomie portfela

Depozyt liczony przy uwzględnieniu wyłącznie transakcji gwarantowanych i znajdujących się w cyklu rozliczenia

sk adowe depozytu zabezpieczaj cego na rynku kasowym
Składowe depozytu zabezpieczającego na rynku kasowym

Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla akcji

Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla obligacji

Wyrównanie do rynku

depozyt zabezpieczaj cy liquidation risk dla akcji podzia papier w na klasy
Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla akcji. Podział papierów na klasy

Przypisanie akcji do klas płynności:

depozyt zabezpieczaj cy liquidation risk dla akcji wyznaczenie bazy oblicze
Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla akcji. Wyznaczenie bazy obliczeń.

1. Wyznaczenie pozycji netto kupna (PK) i pozycji netto sprzedaży (PS) w poszczególnych instrumentach i ostatecznie w każdej klasie płynności

depozyt zabezpieczaj cy liquidation risk dla akcji wyznaczenie bazy oblicze c d
Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla akcji. Wyznaczenie bazy obliczeń c.d.

2. Obliczenie całkowitej pozycji brutto (CPB) i całkowitej pozycji netto (CPN) dla poszczególnych klas

depozyt zabezpieczaj cy liquidation risk dla akcji wyodr bnione ryzyka
Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla akcji. Wyodrębnione ryzyka.
 • Ryzyko rynkowe – ryzyko związane ze zmiennością zdywersyfikowanego portfela papierów w danym segmencie rynku (klasie płynności),
 • Ryzyko specyficzne – ryzyko zmiany ceny danego papieru odbiegającej od ogólnej zmiany cen papierów z klasy, odmienne dla każdego z papierów, wynikające ze specyfiki papieru. Obecne przy niezdywersyfikowanych portfelach.
 • Spreadmiędzyklasowy – powiązanie różnych klas uwzględniające ich korelację w celu redukcji całkowitego ryzyka portfela
depozyt zabezpieczaj cy liquidation risk dla akcji ryzyko rynkowe i specyficzne
Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla akcji. Ryzyko rynkowe i specyficzne.

Parametry liquidation risk

Depozyt za ryzyko rynkowe i specyficzne

Obliczenia depozytu za ryzyko rynkowe i ryzyko specyficzne w oparciu o ustalone parametry ryzyka

depozyt zabezpieczaj cy liquidation risk dla akcji po redni liquidation risk
Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla akcji. Pośredni liquidation risk.

Obliczenia depozytu za pośredni liquidation risk

depozyt zabezpieczaj cy liquidation risk dla akcji kredyt za spread mi dzyklasowy
Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla akcji. Kredyt za spread międzyklasowy

Zasady obowiązujące przy kalkulacji kredytu za spread międzyklasowy:

Obliczenia dokonywane w oparciu o tabelę zdefiniowanych spreadów międzyklasowych

Kredyt wyznaczany tylko w przypadku przeciwnych pozycji netto w klasach

Wielkość kredytu określona przez mniejszą z pozycji netto klas ze spreadu.

Kredyt w danym spreadzie wyznaczany jednocześnie dla obu klas

depozyt zabezpieczaj cy liquidation risk dla akcji kredyt za spread mi dzyklasowy c d
Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla akcji. Kredyt za spread międzyklasowy c.d.

Tabela zdefiniowanych spreadów

Całkowite pozycje netto w klasach

depozyt zabezpieczaj cy liquidation risk dla akcji kredyt za spread mi dzyklasowy c d1
Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla akcji. Kredyt za spread międzyklasowy c.d.

Sposób przeprowadzania obliczeń kredytu międzyklasowego

depozyt zabezpieczaj cy liquidation risk dla akcji kredyt za spread mi dzyklasowy c d2
Depozyt zabezpieczający liquidation risk dla akcji. Kredyt za spread międzyklasowy c.d.

Podsumowanie kredytu za spread międzyklasowy

metodologia liquidation risk dla obligacji
Metodologia liquidationriskdla obligacji
 • Obliczanie ryzyka dla obligacji
  • Ryzyko na poziomie portfela
  • W każdym instrumencie może występować pozycja netto kupna lub pozycja netto sprzedaży
metodologia liquidation risk dla obligacji1
Metodologia liquidationriskdla obligacji
 • Przypisanie obligacji do klas duracji
  • Wartość wskaźnika modifiedduration i ratingu
  • Każdego dnia następuje przypisanie poszczególnych obligacji do klas duracji
  • KDPW ma prawo zmienić przypisanie obligacji biorąc pod uwagę charakterystykę ryzyka
metodologia liquidation risk dla obligacji3
Metodologia liquidationriskdla obligacji
 • Wycena pozycji netto wg instrumentów
  • W danej klasie duracji zarejestrowane są transakcje kupna i/lub transakcje sprzedaży określonej liczby instrumentów
  • Wartość pozycji w danym instrumencie jest iloczynem wartości nominalnej obligacji, ceny odniesienia i parametru modifiedduration
  • Wartość pozycji kupna i wartość pozycji sprzedaży jest sumą wycenionych pozycji w poszczególnych instrumentach w danej klasie
metodologia liquidation risk dla obligacji4
Metodologia liquidationriskdla obligacji
 • Całkowita pozycja netto i brutto w klasie duracji:
  • Całkowita pozycja netto jest wartością bezwzględną różnicy pomiędzy sumą wartości pozycji kupna a sumą wartości pozycji sprzedaży
  • Całkowita pozycja brutto jest sumą wartości pozycji kupna i sumą wartości pozycji sprzedaży
metodologia liquidation risk dla obligacji6
Metodologia liquidationriskdla obligacji
 • Obliczenie pośredniego liquidationrisk
  • Pośredni liquidationriskobliczany jest na podstawie wartości ryzyka rynkowego i specyficznego na poziomie poszczególnych klas duracji w portfelu.
  • Ryzyko rynkowe wyraża ryzyko równomiernego przesunięcia krzywej dochodowości w danej klasie duracji.
  • Ryzyko specyficzne uwzględnia ryzyko związane z możliwością odmiennej od założonej dla danej klasy duracji, zmienności danego instrumentu związanej z jego indywidualną charakterystyką.
  • W obliczeniach uwzględnia się tylko transakcje, których rozliczenie jest gwarantowane i które nie są rozliczone.
  • Pośrednie liquidationrisk: DPLRpk =DRRpk +DRSpk
metodologia liquidation risk dla obligacji8
Metodologia liquidationriskdla obligacji
 • Obliczanie ryzyka wewnątrz klasy
  • Zabezpieczenie ryzyka nierównomiernego przesunięcia krzywej dochodowości w danej klasie duracji
  • Depozyt jest obliczany w stosunku do obu pozycji tworzących spread w danej klasie
  • DSWKpk = depk × min{│PKpk │; │PSpk│}
metodologia liquidation risk dla obligacji10
Metodologialiquidationriskdla obligacji
 • Obliczenie ryzyka między klasami instrumentów
  • Uwzględnienie korelacji pomiędzy pozycjami w różnych klasach duracji
  • Kredyt może zostać przyznany wyłącznie w stosunku do całkowitych pozycji netto, które mają przeciwne strony
metodologia liquidation risk dla obligacji11
Metodologia liquidationriskdla obligacji
 • Obliczanie ostatecznego liquidationrisk
  • Depozyt za pośrednie liquidationriskdla klasy pomniejszony o kredyt dla danej klasy i powiększony o depozyt dla danej klasy
wyr wnanie do rynku
Wyrównanie do rynku

Odzwierciedla zyski i straty w portfelu przy bieżących cenach rynkowych

Redukuje ryzyko rynkowe portfela do ryzyka jednodniowego

wyr wnanie do rynku1
Wyrównanie do rynku
 • Obliczanie wyrównania do rynku:

Różnica między aktualną rynkową wartością papierów w cyklu rozliczenia a wartością rozliczenia (WROZ) wynikającą z transakcji

  • Dla papieru wartościowego:WRpi= WROZpi+ (Bpi- Spi)×ci
  • Dla portfela:
  • Dla uczestnika rozliczającego:
wyr wnanie do rynku spos b okre lania ceny referencyjnej
Wyrównanie do rynku. Sposób określania ceny referencyjnej.

cd1, cu1, cd2, cu2 – parametry podawane w komunikatach

ad