slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kierownik: dr hab. inż.Mieczyslaw A. Klopotek Wykonawcy:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Kierownik: dr hab. inż.Mieczyslaw A. Klopotek Wykonawcy: - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

projekt KBN 4 T11C 026 25 (okres realizacji XI.2003- XI.2005. Mapy i inteligentna nawigacja w sieci WWW z wykorzystaniem sieci bayesowskich i systemów immunologicznych. Kierownik: dr hab. inż.Mieczyslaw A. Klopotek Wykonawcy: prof. dr hab. inż. Slawomir T. Wierzchon ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kierownik: dr hab. inż.Mieczyslaw A. Klopotek Wykonawcy:' - eydie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
projekt KBN 4 T11C 026 25

(okres realizacji XI.2003- XI.2005

Mapy i inteligentna nawigacja w sieci WWW z wykorzystaniem sieci bayesowskich i systemów immunologicznych

Kierownik: dr hab. inż.Mieczyslaw A. Klopotek

Wykonawcy:

prof. dr hab. inż. Slawomir T. Wierzchon ,

mgr inż. Krzysztof Ciesielski

mgr inż. Michal Draminski,

Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa

mgr Mariusz Kujawiak

Instytut Informatyki Akademii Podlaskiej , Siedlce

dr inż. Marcin Sydow

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa

Research partially supported by the KBN research project 4 T11C 026 25 "Maps and intelligent navigation in WWW using Bayesian networks and artificial immune systems"

agenda
Agenda
 • Cel projektu
 • Pojęcie mapy dokumentu
 • Proces tworzenia mapy
 • Architektura systemu
 • Problematyka klasteryzacji w mapach dokumentów
 • Wyniki niektórych eksperymentów
 • Co przed nami ....
cel projektu
Cel projektu
 • Celem projektu jest stworzenie narzędzi do wspomagania zadania eksploracji pełnotekstowych baz dokumentów poprzezstworzenie nawigacyjnej mapy dokumentów, na której bliskość geometryczna na mapie odzwierciedlałaby bliskość koncepcyjną dokumentów, a trzeci wymiar byłby wykorzystywany do odzwierciedlenia gęstości dokumentów
koncepcja mapy dokument w
Koncepcja mapy dokumentów
 • Wizualizacja zbioru dokumentów na płaszczyźnie
 • Wiele podejść (inxight, internet cartographer, WEbSOM i warianty)
 • Idea WebSOM
  • bliskość na mapie = bliskość w przestrzeni dokumentów
  • Obszary mapy etykietowane informatywnie
  • Trzeci wymiar – odmienność w stosunku do otoczenia
 • Nasze podejście bazuje na idei WebSOM
  • Trzeci wymiar – gęstość dokumentów
slide5
Interfejs systemu BEATCA dostęp z http://www.ipipan.waw.pl/~klopotek /mak/current_research/KBN2003/KBN2003Translation.htm

Zapytanie

Wyntrana mapa

Lista map

Dokumenty z „komórek”

proces tworzenia mapy bez etykietowania
Proces tworzenia mapy(bez etykietowania)

Zbiór dokumentów

Mapa doklumentów

Grupy w przestrzeni dokumentów

Punkty w przestrzeni dokumentów

websom model przestrzeni dokument w
WebSOM – model przestrzeni dokumentów

My dog likes this food

dog

 • W tzw. Modelu wektorowym dokument jest punktem w przestrzeni rozpiętej przez termy – o współrzędnych odpowiadających częstosci tych termów

food

When walking, I take some food

walk

przestrze dokument w a zapytania w wyszukiwarce
Przestrzeń dokumentów a zapytania w wyszukiwarce

dog

 • Relewantność dokumentu do kwerendy mierzy się kosinusem kąta między kwerendą a dokumentem

food

Query: walk

walk

websom specyficzna klasteryzacja dokument w
WebSOM – specyficzna klasteryzacja dokumentów

Każda komórka mapy ma swój wektore ferencyjny

r

x

m

Mocna zmiana położenia (gruba strzałka)

Document space

2D map

Important difference to general clustering: not only clusters with similar documents, but also neighboring clusters similar

wady websom
Wady WebSOM
 • Wysoka złożoność obliczeniowa
 • Niestabilność (mapy różnią się dla tych samych dokumentów)
nasza modyfikacja
Nasza modyfikacja
 • Reprezentacja w postaci kompaktowych wektorów referencyjnych
 • Inicjalizacja ogólnymi tematami
 • Łączona metoda szukania zwycięzcy
 • Mapy wielopozuiomowe
 • Wielofazowa klasteryzacja
  • Początkowa klasteryzacja – identyfikacja głównych tematów
  • Wstępne grupowanie dokumentów
  • WEBSOM dla grup dokumentów
  • Rozmyte grupowanie komórek WebSOM i etykietowanie
reprezentacja w postaci kompaktowych wektor w referencyjnych
Reprezentacja w postaci kompaktowych wektorów referencyjnych
 • Wektory referencyjne komórek mapy są rzadkie
 • Podczas uczenia stają się jeszcze rzadsze
 • Reprezenntowane przez zrównoważone drzewa „red-black tree”
 • Zadano próg tolerancji
 • Termy (wymiary) poniżej progu są usuwane
 • Zdecydowanie zmniejszono złozoność bez pogorszenia jakości
inicjalizacja tematyczna wektor w referencyjnych
Inicjalizacja tematyczna wektorów referencyjnych
 • Zamiast WebSOMowej losowej
 • Identyfikacja K głównych tematów (i ich opisów)
  • Użycie LSI, lub
  • Naiwnej sieci bayesowskiej lub
  • PLSA – niestety nie rekomendujemy
 • Wybór K punktów na mapie jako tyzw. „punktów fiksowych poszczególnych tematów
 • Inicjalizacja punktów fiksowych tematami głównymi
 • Pozostałe komórki inicjalizujemy wektorami „pośrednimi”
klasteryzacja wst pna dokument w
Klasteryzacja wstępna dokumentów
 • Metoda
  • gazu neuronowego lub
  • gazu neuronowego z funkcją użyteczności lub
  • sieci immunologicznej (przyszłe badania)
  • sieci bayesowskiej (przyszłe badania)
czone poszukiwanie zwyci zcy na mapie typu websom
Łączone poszukiwanie zwycięzcy na mapie typu WebSOM
 • Globalne poszukiwanie – dokładne, lecz wolne
 • Lokalne przeszukiwanie – szybsze, lecz może być niedokładne dla szybkich zmian rozkładu
 • Start – jedna faza poszukiwań globalnych
 • Ruchy dokumentów coraz płynniejsze – lokalne poszukiwanie wystarcza
 • Nawrót globalnego przeszukiwania w wypadku nagłych przemieszczeń (outliery, zmnmiejszenie promienia otoczenia)
mapy hierarchiczne
Mapy hierarchiczne
 • Bottom-up approach
 • Feasible (with joint winner search method)
 • Start with most detailed map
 • Compute weighted centroids of map areas
 • Use them as seeds for coarser map
 • Top-down approach is possible but requires fixpoints
klasteryzacja grup dokument w kom rek do obszar w
Klasteryzacja grup dokumentów (komórek do obszarów)
 • Tradycyjne metody zawodne:
  • Skrajnie rozmyta struktura tematyczna SOM
  • Podobieństwo w oryginalnej przestrzeni i na mapie koniecznie zachowane
  • Problemy outrlierów
  • Brak estymacji liczby grup apriori
 • Zastosowano Fuzzy C-MEANS na kracie komórek
 • Połączenie rozmytego grupowania z podejściem grafowym (MST gęstości i odległości)
 • Sjklastrowane dokumenty etykietowane ważonymi centroidami wektorów referencyjnych komórek skalowanymi entropią międzygrupową
eksperymenty ze zbie no ci map
Eksperymenty ze zbieżnością map
 • Badano zbieżność do stabilnego stanu mapy w zależności od
  • Typu funkcji alpha (tempo redukcji promienia poszukiwań)
  • Typu metody szukankia zwycięzcy
eksperymenty z czasem wykonania
Eksperymenty z czasem wykonania
 • Czynniki badane
  • Rozmiar mapy (całkowita liczba komórek)
  • Metoda optymalizacji słownika
   • dictionary optimization
   • reference vector representation
dalsze badania
Dalsze badania
 • Implementacja kolejnych metod klasteryzacji
 • Implementacja koncepcji przyrostowego konstruowania map
 • Budowa efektywnego pająka
 • Badania porównawcze szybkości i jakości generowanych na różnych ścieżkach
slide28
Dziękuję.

Czy są pytania?

ad