slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
IZBOR RE ŽIMA DEVIZNOG KURSA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

IZBOR RE ŽIMA DEVIZNOG KURSA - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

IZBOR RE ŽIMA DEVIZNOG KURSA. Aran ž mani deviznog kursa i sidra monetarne politike. Re ž imi deviznih kurseva zemalja u tranziciji CIE u maju 2001. godine. * Targetiranje inflacije. ** Euro je neformalna referentna valuta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IZBOR RE ŽIMA DEVIZNOG KURSA' - eyal


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Režimideviznihkursevazemalja u tranziciji CIE u maju 2001. godine

* Targetiranje inflacije.

** Euro je neformalna referentna valuta.

*** Litvanija je planirala da pređe na vezivanje za euro početkom 2002. godine.

slide4

Režimi deviznog kursa u 33 zemlje sa tržištem u nastajanju

Udeo pojedinih grupa zemalja kao procenat posmatranih zemalja1

U %

Napomene: 1 Obuhvaćene su 33 zemlje sa tržištem u nastajanju i to iz Afrike (Maroko, Nigerija i Južna Afrika),

iz Azije (Kina, Indija, Indonezija, Koreja, Malezija, Pakistan, Filipini, Šri Lanka, Tajvan (Kina) i Tajland),

iz Evrope (Bugarska, Češka Republika, Grčka, Mađarska, Poljska, Rusija i Turska),

iz Latinske Amerike (Argentina, Brazil, Čile, Kolumbija, Ekvador, Meksiko, Panama, Peru i Venecuela) i

sa Bliskog istoka (Egipat, Izrael, Jordan i Katar).

slide5

Nakon raspda Breton Vudskog monetarnog sistema, sve su više zastupljeni fluktuirajući devizni kursevi

 • Zemlje u razvoju često formalno prihvataju fluktuiranje, a u praksi sprovode razne vidove intervencije na deviznom tržištu
 • Zbog toga MMF daje klasifikaciju de fakto i de jure deviznih kurseva
 • Rastuća globalizacija svetske privrede produbila je debatu o izboru odgovarajućeg režima deviznog kursa (mobilnost kapitala, neravnoteže platnog bilansa, finansijske i valutne krize).
 • Izbor režima zavisi od stanja u privredi zemlje (strukturne karakteristike privrede, platni bilans, flesibilnost tržišta rada, transmisionih mehanizama inflacije, kredibilitet monetarne politike)
 • Pitanje izbora režima deviznog kursa posebno je značajno za ZUR i zemlje u tranziciji.
slide6

Novije valutne krize su skrenule pažnju na prelazne režime deviznog kursa kao na potencijalne uzročnike krize.

 • Stoga ekstremni vidovi deviznog kursa imaju svoju popularnost.
 • Opšti zaključak brojnih diskusija je da je fluktuirajući devizni kurs bolje rešenje u slučajevima kada je zemlja izložena delovanju spoljnih šokova, dok je fiksni kurs bolje rešenje kada zemlja ima unutrašnje probleme
slide9
Fiksni devizni kursevi obezbeđuju stabilnost deviznog kursa i time smanjuju neizvesnost, ali mogu dovesti do teškoća u prilagođavanju spoljnim i unutrašnjim šokovima zbog pomanjkanja monetarne samostalnosti.
 • Fiksni nominalni devizni kurs zahteva da se prilagođavanje realnim šokovima ostvari posredstvom promena nivoa cena i nadnica, ili preko mobilnosti faktora
 • U režimu fleksibilnog deviznog kursa neka prilagođavanja mogu se postići preko ninimalne aprecijacije ili deprecijacije.
 • Izbor optimalnog režima - koji minimizira varijacije u proizvodnji, realnoj potrošnji i nivou domaćih cena - zavisi od:
  • prirode i izvora šokova,
  • prioriteta nosilaca ekonomske politike,
  • i gore navedenih strukturnih karakteristika privrede.
 • Ustanovljeno je da raste poželjnost fiksnog deviznog kursa kada šokovi vode poreklo od nominalnih domaćih udara:
  • zemlje koje su izložene inostranim ili realnim domaćim šokovima treba da optiraju ka fleksibilnom režimu.
slide10
Početkom 1980-tih godina fleksibilnija politika deviznog kursa postala je opšte obeležje zemalja u razvoju.
 • Neke zemlje koje su se zvanično izjasnile za politiku fleksibilnog kursa a u stvarnosti su imale sidro za jednu od vodećih valuta, mogu uticati na ovaj zaključak.
 • Trend u pravcu veće fleksibilnosti deviznog kursa bio je praćen većom otvorenošću i generalno spoljno orijentisanom politikom na području trgovine i investicija, uz veći naglasak na tržišno određen devizni kurs i kamatne stope
 • Makroekonomske karakteristike glavnih režima deviznog kursa - fiksnog i fleksibilnog - bile su prilično usaglašene.
 • Studije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) pokazuju da su:
  • valutni udari bili ujednačeni u režimima vezanog i fleksibilnog deviznog kursa između 1975. i 1996. godine,
  • dok se većina od njih tokom 1997. i 1998.g. desila u zemljama sa vezanim deviznim kursom

(Definicija valutnog udara je da devizni kurs opada najmanje 25% tokom jedne godine i 10% rasta stope deprecijacije u odnosu na prethodnu godinu)

reforma svetske finansijske arhitekture
Reforma svetske finansijske “arhitekture”
 • Mobilnost kapitala i Trilema o izboru režima deviznog kursa (Trilemma of the Exchange Rate Regime)
  • Trilema za makroekonomsku politiku u otvorenoj privredi:
   • Nezavisnost monetarne politike
   • Stabilnost deviznog kursa
   • Slobodno kretanje kapitala
  • Samo dva od tri cilja mogu se postići u isto vreme.
  • Stabilnost deviznog kursa je važnija za ZUR nego za razvijene zemlje.
slide12

Čisto fluktuiranje

Kontrolisano fluktuiranje

Puna finansijska integracija

Monetarna

nezavisnost

Češka

Puzajući okvir

Poljska

Puzajući kurs

Puzajući kurs sa horizontalnim okvirom

(šire od +/- 1%)

Mađarska

Fiksan kurs (uzana margina od

najviše +/- 1%)

Valutni odbor

Bugarska

Dolarizacija/Eurizacija

Potpuna kontrola kapitala

Monetarna unija

Stabilnost deviznog kursa

(FIKSNI KURS)

Grafikon je prema: A.Frankel, No single currency regimes is right for all countries or at all times, WP 7338, NBER, Cambridge.

reforma svetske finansijske arhitekture1

Stabilnost

deviznog kursa

Autonomija

monetarne politike

Slobodno

kretanje kapitala

Reforma svetske finansijske “arhitekture”

Trilema za otvorene privrede

Valutni odbor

Kontrola kapitala

Fleksibilni devizni kurs

mobilnost kapitala u novijoj istoriji

Mobilnost kapitala

2000

1914

Zlatni Standard

1880-1914

Visoka

1900

Plivanje

1971-2000

1929

Bretton Woods

1945-1971

1880

1980

1960

Niska

1860

1925

1918

1971

Medjuratni per. 1914-1945

1945

1880

1860

1900

1920

1940

1960

1980

2000

0

Mobilnost kapitala u novijoj istoriji

Source: “Globalization and Capital Markets,” Maurice Obstfeld and Alan M. Taylor, NBER Conference Paper, May 4-5, 2001, p. 6.

ad