standardni tro kovi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Standardni troškovi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Standardni troškovi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Standardni troškovi - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

Standardni troškovi. vs. Što je standard? Baza za usporedbu Mjera ili kvaliteta koja je uspostavljena od strane nekog tijela ili autoriteta Novčani izraz koji služi za usporedbu s ostvarenim troškom Norma Studentski standard Životni standard Hrvatski nacionalni obrazovni standard.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Standardni troškovi' - eyad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Što je standard?

 • Baza za usporedbu
 • Mjera ili kvaliteta koja je uspostavljena od strane nekog tijela ili autoriteta
 • Novčani izraz koji služi za usporedbu s ostvarenim troškom
 • Norma
 • Studentski standard
 • Životni standard
 • Hrvatski nacionalni obrazovni standard
ru no vo e i povr e vratilo se u trgovine eu a
“Ružno” voće i povrće vratilo se u trgovine EU-a

“Savijeni krastavci, iskrivljene mrkve, šareni

šampinjoni vraćaju se na tržište Europske

unije jer su iz upotrebe povučeni trgovački

standardi za 26 tipova proizvoda. Za 10

najpopularnijih proizvoda standardi će i dalje

vrijediti, ali će uz oznaku 'proizvod

namijenjen upotrebi' trgovine moći prodavati

i 'ružne' primjerke tih proizvoda.”

www.tportal.hr (01.07.2009.)

standardni tro kovi1
Standardni troškovi

Ciljni ili normirani troškovi

Standardni troškovi

Utvrđivanje

odstupanja

stvarnih

od standardnih

troškova

Pokazuju

kakvi bi troškovi

trebali biti

Realni unaprijed utvrđeni

troškovi za MI, PI i OTI

za to standardni tro kovi
Zašto standardni troškovi?

utvrditi kakvi bi troškovi objektivno trebali biti

utvrditi odstupanje između standardnih i stvarnih troškova

utvrditi uzroke odstupanja

omogućiti poduzimanje mjera za snižavanje troškova

vrste standardnih tro kova
Vrste standardnih troškova

prošli trošak (na temelju podataka iz proteklih razdoblja)

očekivani trošak (koji se očekuje u narednom razdoblju)

idealni trošak (najniži teoretski mogući trošak)

ciljni trošak (praktično mogući i dopustivi trošak)

vrste standardnih tro kova1
Vrste standardnih troškova

Inžinjer: “Hoćemo li koristiti ciljne ili idealne troškove?”

vrste standardnih tro kova2
Vrste standardnih troškova

Manager proizvodnje: “Ciljni troškovi bi trebali biti postavljeni tako da ih se može ostvariti uz razuman napor?”

vrste standardnih tro kova3
Vrste standardnih troškova

Manager ljudskih resursa: “Slažem se. Idealne troškove je gotovo nemoguće postići i obeshrabruju većinu zaposlenika?”

standardni tro kovi2
Standardni troškovi

Odstupanje od standarda – poduzimanje potrebnih mjera

Iznos troška

Standard

Izravni rad

Opći troškovi proizvodnje

Izravni materijal

Vrsta troška

standardni tro kovi3
Standardni troškovi
 • Vrste:
   • Standardni troškovi materijala izrade
   • Standardni troškovi rada izrade
   • Standardni opći troškovi
 • Standardni troškovi izražavaju se po jedinici učinka
standardna cijena ko tanja
Standardna cijena koštanja

Standardna cijena koštanja obuhvaća:

 • standardne izravne troškove (PI, MI) koji se odnose na jedinicu proizvoda
 • standardne opće troškove, koji se dodaju na standardne izravne troškove pomoću određenog kriterija/ključa
odstupanja od standardnih tro kova
Odstupanja od standardnih troškova

Odstupanje od standardnog troška je iznos za koji se stvarno nastali trošak razlikuje od standardnog troška

Standard

Izravni rad

Iznos troška

Ovo odstupanje je nepovoljno zato što stvarno nastali trošak nadmašuje standardni trošak

kriteriji izbora odstupanja od standardnih tro kova
Kriteriji izbora odstupanja od standardnih troškova
 • veličina odstupanja (relativna, apsolutna)
 • učestalost javljanja i trajanje odstupanja
 • predmet / sadržaj / uzrok odstupanja
 • karakter / vrsta odstupanja (pozitivno, negativno)
utvr ivanje standardnih izravnih tro kova
Standardni trošak materijala za izradu (tmst)

mst = utrošak izravnog materijala cmst = cijena materijala

Standardni trošak rada izrade (trst)

rst = utrošak rada

crst = stavka plaće

Ukupni standardni trošak (tdst)

Utvrđivanje standardnih izravnih troškova
izra unavanje obra unate standardne koli ine
Izračunavanje obračunate standardne količine
 • obračunata standardna količina– standardna količina materijala koja je potrebna za ostvarenu količinu učinaka
  • koristi se za potrebe računanja odstupanja

Obračunata standardna količina =

standardni utrošak materijala po komadu * stvarna količina učinaka

Ukupan standardni trošak MI=

obračunata standardna količina * standardna cijena po jedinici količine materijala za izradu

slide17

Izračunavanje odstupanja za materijal za izradu

Cjenovno odstupanje za materijal za izradu =

= stvarna količina * (stand. cijena – stvarna cijena)

Količinsko odstupanje =

= stand. cijena * (obračunata stand. količina – stvarna količina)

Izračunavanje odstupanja za plaće izrade

Cjenovno odstupanje za plaće izrade =

stvaran broj sati rada * (stand. stavka/sat – stvarna stavka/sat)

Količinsko odstupanje za plaće izrade =

Stand. stavka/sat * (obračunati stand. broj sati – stvarni broj sati)

standardni varijabilni op i tro kovi
Standardni varijabilni opći troškovi
 • utvrđivanje unaprijed određene stope varijabilnih općih troškova u odnosu na izabrani kriterij, temelj ili ključ (plaće izrade, sati rada izrade, strojni sati…)

obračunati stand. sati = stvarni opseg proizvodnje * sati po komadu

ukupni stand. VOT = obračunati stand.sati * stand. stopa VOT

Odstupanja za varijabilne opće troškove:

1. odstupanje u potrošnji (cjenovno) =

stvarni broj sati rada * ( stand. stopa na sat – stvarna stopa na sat)

2. odstupanje u efikasnosti (količinsko odstupanje) =

= stand. stopa na sat * (stand. obračunati sati – stvarni sati rada)

slatki snovi
Slatki snovi

Kako bi se ilustriralo korištenje standardnih

troškova, uzet ćemo za primjer poduzeće

“Slatki snovi” koje se bavi proizvodnjom

posteljine. Ovo poduzeće želi

utvrditi svoje standardne

troškove materijala, rada i

općih troškova izrade.

utvr ivanje standardnog tro ka
Utvrđivanje standardnog troška

Odluka o količini/utrošku – količina resursa koji se mora utrošiti za standardnu jedinicu proizvoda

Odluka o cijeni – iznos koji se treba platiti za utrošenu količinu resursa

standardna jedini na cijena materijala
Standardna jedinična cijena materijala
 • Standardna cijena po jedinici materijala treba biti konačna nabavna cijena materijala
  • Kupovna (fakturna) vrijednost
  • Ovisni troškovi kupnje (troškovi prijevoza, utovara, istovara, osiguranja...)
  • Opći troškovi nabave (troškovi uredskog materijala, rad nabavne službe...)
standardna jedini na cijena materijala1
Standardna jedinična cijena materijala
 • Standardna cijena jednog metra tkanine potrebne za proizvodnju posteljine utvrđuje se na slijedeći način:
standardna koli ina materijala po jedinici
Standardna količina materijala po jedinici
 • Količina materijala koje je potrebna za jedinicu proizvoda
  • Nužni zahtjevi sastava proizvoda
  • Otpad, lom, kvar
  • Neizbježivi gubitci
standardna koli ina materijala po jedinici1
Standardna količina materijala po jedinici

Standardna količina tkanine potrebna za izradu posteljine računa se na slijedeći način:

standardni tro ak materijala
Standardni trošak materijala

6.00 m/posteljini* 21,50 kn/m =

Nakon utvrđivanja standardne cijene i količine, može se izračunati standardnitrošak materijala (tkanine)za jedinicu dovršenog proizvoda

standard na cijena stopa sata izravnog rada
Standardnacijena/stopasata izravnog rada
 • Standardna cijena rada treba uključivati sve troškove vezane uz izravne radnike:
  • Cijena rada
  • Dodaci na plaću
  • Porezi i doprinosi
standard na cijena stopa sata izravnog rada1
Standardnacijena/stopasata izravnog rada

Standardna cijena rada uvrđena je korištenjem prosječnih cijena rada:

standard ni sati izravnog rada po jedinici proizvoda
Standardnisati izravnog rada po jedinici proizvoda

Utvrđeno vrijeme rada po jedinici

Prekidi u radu za npr. čišćenje

Dodatne stanke u radu

standard ni sati izravnog rada po jedinici proizvoda1
Standardnisati izravnog rada po jedinici proizvoda

Standardni sati potrebni za proizvodnju jednog paketa posteljine su:

standardni tro kovi izravnog rada
Standardni troškovi izravnog rada

1,8hpo posteljini *38 knpo satu =

Nakon utvrđivanja standardne cijene i standardnih sati izravnog rada, može se izračunati standardni trošak rada po jedinici proizvoda

standardni op i tro ak izrade
Standardni opći trošak izrade
 • Utvrđuju se na temelju unaprijed određenih stopa ili koeficijenata najčešće na temelju sati rada izrade ili strojnih sati
 • Pri izračunavanju odstupanja fiksni se troškovi tretiraju kao varijabilni

Standardna stopa varijabilnih općih troškova =

procijenjeni varijabilni opći troškovi / sati rada izrade

Standardna stopa fiksnih općih troškova =

procijenjeni fiksni opći troškovi / sati rada izrade

standardni op i tro ak izrade1
Standardni opći trošak izrade

1,8 h rada*15 kn po satu =

 • Slatki snovi raspoređuje opće troškove proizvodnje na proizvode na temelju sati izravnog rada
 • Stopa rasporeda općih troškova iznosi 15 kn po radnom satu.
 • Na temelju ove stope, standardni opći trošak za jedinicu proizvoda je
slide33

Slatki snovi

List standardnog troška

Količina

Cijena

Trošak

Izravni materijal

6 m

21,50 kn

129 kn

Izravni rad

OTI

Standardni trošak po jedinici proizvoda

slide34

Osnovni model za analizu odstupanja

Varijabilni troškovi proizvodnje

Stv.K x Stv.C

Stv.K x St.C

St.K x St.C

Cjenovno odstupanje za MI

Količinsko odstupanje za MI

Cjenovno odstupanje za PI

Količinsko odstupanje za PI

Odstupanje u efikasnosti za VOT

Odstupanje u potrošnji za VOT

Odstupanje

Odstupanje

Ukupno odstupanje

odstupanja za fiksne op e tro kove
Odstupanja za fiksne opće troškove

1. Odstupanje u potrošnji

= planirani fiksni opći troškovi – stvarni fiksni opći troškovi

2. Odstupanje u opsegu

= obračunati fiksni opći troškovi – planirani fiksni opći troškovi