sie cez modem n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sieť cez modem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Sieť cez modem - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

Sieť cez modem. Pripojenie cez modem. Pripojenie ku internetu prostredníctvom rôznych druhov modemov ( Dial Up, ISDN, xDSL, Cable modem, Optic modem ) Slovo modem vzniklo zo skrátenia a zloženia slov modulátor a demodulátor Delíme ich na analógové a digitálne modemy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sieť cez modem' - eyad


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pripojenie cez modem
Pripojenie cez modem
 • Pripojenie ku internetu prostredníctvom rôznych druhov modemov ( Dial Up, ISDN, xDSL, Cable modem, Optic modem )
 • Slovo modem vzniklo zo skrátenia a zloženia slov modulátor a demodulátor
 • Delíme ich na analógové a digitálne modemy
 • pomocou modemu realizácia pripojenia miestnej siete LAN na veľké siete WAN
dial up anal gov
Dial up - analógová
 • Dial up (vytáčané pripojenie alebo vytáčaná linka) vzniká na základe podnetu užívateľa a na základe podnetu užívateľa aj zaniká, má teda iba dočasný charakter
 • Toto pripojenie je dostupné prostredníctvom verejnej telefónnej siete. 
 • Pri analógovej telefónnej linke je ešte potrebné použiť modem, prostredníctvom ktorého sa transformujú digitálne signály do spojitého analógového signálu a naopak
 • Prenosová rýchlosť analógového dial up pripojenia je obmedzená, maximálne 56 kbps.
 • Pri dial up pripojení k internetu sa platia poplatky za impulzy telekomunikačnému operátorovi.
dial up anal gov1
Dial up - analógová
 • nevýhoda analógových modemov je zdĺhavé, niekedy až desiatok sekúnd trvajúce nadviazanie kontaktu s druhým modemom na začiatku spojenia.
 • Nie je možné súčasne telefonovať a zároveň používať prístup na internet
 • Toto pripojenie bolo vhodné pre bežných užívateľov, pre využívanie základných internetových služieb (prezeranie www stránok, e-mail, internet banking...) tam, kde iná sieť nebola prístupná
 • využitie prenajatej linky, ktorá je 24 hod. vyhradená pre tento (a len pre tento!) účel

- Poplatky za prenajaté linky sú pomerne vysoké

- potreba 2 ks Base Band modemov na obidva konce linky

- Base Band modemy pracujú do rýchlosti až 2Mb/s

- lacnejší a rýchlejší spôsob pripojenia siete ako cez Dial Up.

isdn integrated services digital network
ISDNIntegrated Services Digital Network
 • Digitálna sieť integrovaných služieb
 • Dial up - ISDN - Je tiež vytáčané pripojenie. Rozdiel oproti analógovému dial up pripojeniu je v tom, že prenos údajov cez telefónnu sieť prebieha plnedigitálne, čo umožňuje väčšie prenosové rýchlosti - 64 kbps alebo 128 kbps. Pri takejto digitálnej ISDN linke je nutné ešte použiť ISDN adaptér.
 • Toto pripojenie je vhodné pre bežných užívateľov a malé firmy. Okrem základných internetových služieb je toto pripojenie postačujúce aj pre náročnejšie internetové služby, ako je napr. telefonovanie cez internet...
slide6
ISDN
 • digitálna telefónna linka a využívanie služieb ISDN
 • digitálny telefón + digitálny ISDN modem
 • Ich hlavnou výhodou je 1-2 s doba pripojenia na linku a zaručená minimálna rýchlosť prenosu.
 • norma ISDN stanovuje rýchlosť toku dát v jednom kanáli určenom na prenos hovoru, textu, obrazu a dát 64Kb/s (sú tam dva kanály, označené ako kanály typu B), je aj minimálna dátová rýchlosť u týchto modemov 64Kb/s.
 • použitím dvoch kanálov B možno dáta prenášať až s rýchlosťou 128kb/s, samozrejme za dvojnásobný telefónny poplatok. U takéhoto spojenia väčšinou sa platí aj za prenesený objem dát, na túto skutočnosť netreba pri návrhu zabudnúť.
 • Tretí kanál D, služobný kanál ISDN, ktorý má priepustnosť iba 16 Kb/s sa používa na riadenie a synchronizáciu dátových kanálov B
slide7
ISDN
 • Koncepcia ISDN počíta aj s inými kanálmi. Uvedieme ich len pre úplnosť.
 • A – analógový telefónny kanál so šírkou pásma 4kHz,
 • B – digitálny kanál s prenosovou rýchlosťou 64 Kb/s pre prenos hlasu (s kódovaním PCM-impulzná modulácia) alebo dát,
 • C – digitálny kanál s prenosovou rýchlosťou 8 alebo 16 Kb/s
 • D – digitálny kanál pre služobné účely, s prenosovú rýchlosťou 16 alebo 64Kb/s,
 • E – digitálny kanál s prenosovou rýchlosťou 64 Kb/s pre interné potreby ISDN
 • H – digitálny kanál s prenosovou rýchlosťou 384, 1536 alebo 1920 Kb/s.
komunik cia dvoch pc
Komunikácia dvoch PC

Použitie hardverového modemu

Použitie softverového modemu ( virtuálny modem )

dsl pripojenie
DSL pripojenie
 • Prístup k službám ADSL umožňuje špeciálne zariadenie, tzv. splitter, umiestnené na strane užívateľa a naň je pripojený telefón a počítač s ADSL modemom.
 • Splitter slúži na oddelenie dátového toku počítača od hlasovej frekvencie
 • Hlasová frekvencia spolu s dátovým tokom prechádza cez telefónnu ústredňu do verejnej telefónnej siete.

Dátový tok od viacerých ADSL užívateľov je sústredený v DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer , zabezpečuje koncentráciu DSL zákazníckych liniek) , odkiaľ majú užívatelia prístup na internet a k rôznym ďalším službám.

o znamen skratka adsl
Čo znamená skratka aDSL?
 • Asymetric znamená, že dáta sa prenášajú v závislosti od smeru v rôznych rýchlostiach, pričom dáta k užívateľovi sa prenášajú rýchlejšie ako dáta od užívateľa
 • Digital znamená, že používaná technológia pre prenos dát je digitálna.
 • Subscriber znamená, že služba je poskytovaná na linke, ktorú si zákazník predplatil (objednal) a platí ju mesačným paušálom.
 • Line znamená, že služba je poskytovaná prostredníctvom telefónnej linky.
dsl pripojenie3
DSL pripojenie
 • Prenos hlasu a prenos dát je tak možný v tom istom čase - užívateľ môže byť permanentne pripojený na internet a zároveň telefonovať podľa potreby.
 • Koncept asymetrickosti vychádza z potreby bežných užívateľov, ktorí prenášajú nepomerne viac dát smerom zo siete než naopak.
 • Rýchlosť prenosu dát z internetu smerom k užívateľovi – max 8 Mbit/s ako rýchlosť prenosu smerom od neho – 128 kbit/s, 192 kbit/s alebo 256 kbit/s.