Green Building Council Denmark - PowerPoint PPT Presentation

evonne
green building council denmark n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Green Building Council Denmark PowerPoint Presentation
Download Presentation
Green Building Council Denmark

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
Green Building Council Denmark
173 Views
Download Presentation

Green Building Council Denmark

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Green Building Council Denmark Elo Alsing, Markedschef, Skanska Øresund A/S Bestyrelsesmedlem Green Building Council Denmark

 2. Green Building Council Denmark • Non-profit organisation • Repræsenterer hele ejendomsbranchen • Understøtter bæredygtigt byggeri • Ofte involveret i at påvirke lovgivende organer • Udveksler viden og information • Udvikler eller tilpasser værktøjer som kan anvendes til at certificere bygningers bæredygtighed • Offentligt- og privat samarbejde med styrelsen Byggeri og energieffektivisering

 3. Organisation Generalforsamling Styre-gruppe Bestyrelse • Kontrakt-udvalg Kriterie-udvalg Kontakt- og infor-mations-udvalg Markeds-førings-udvalg Uddannel-sesudvalg • Ansæt-telsesud-valg Evt. direktion Evt. sekretariat

 4. Bestyrelsen i DK-GBC • Bestyrelsesformand, Nikolaj HertelAdm. direktør, NCC Property Development • Næstformand, Ida GarreProject DirectorRambøll • Elo AlsingProjektchefSkanska Øresund • Lars HolmProjektlederMiljøforum Fyn • Michael PetersenCivilingeniørSaint-GobainIsover • Mikael KochArkitekt m.a.a.DANSKE ARK • Christian HartmannAfdelingschefATP Ejendomme Desuden er der to kommitterede til bestyrelsen: Søren Aggerholm , SBI og Charlotte Micheelsen , Byggeri og energieffektivisering

 5. Udvalgene • Økonomiudvalget.Formand Nikolaj Hertel. Øvrige medlemmer: Elo Alsing, Mikael Koch, Ida Garre • MarkedsføringsudvalgetFormand: Elo AlsingØvrige medlemmer: Christian Hartmann, Lars Holm • Kontakt – og informationsudvalgetFormand: Mikael KochØvrige medlemmer: Nikolaj Hertel • Kontraktudvalget:Formand: Mikael KochØvrige medlemmer: Christian Hartmann, Ida Garre, Nikolaj Hertel • AnsættelsesudvalgetFormand: Nikolaj HertelØvrige medlemmer: Mikael Koch, Ida Garre, Elo Alsing • KriterieudvalgetFormand: Mikael KochØvrige medlemmer: Michael Petersen, Ida Garre, Charlotte Michelsen, Søren Aggerholm • UddannelsesudvalgetFormand : Ida GarreØvrige medlemmer: Mikael Koch, Charlotte Michelsen

 6. Hvad sker der i Danmark lige nu ? • Green Building Council Denmark (DK-GBC) stiftet 12. april 2010 • Certificeringssystemerne LEED, BREEAM og DGNB evalueret • DGNB valgt og kontrakt underskrevet i november 2011 • DGNB ved at blive tilpasset til Danske normer og standarder • DGNB Denmark lanceres juni 2012 • Første certificeringsordning – nyt erhvervsbyggeri – boliger, eksisterende ejendomme følger derefter • 8 pilotprojekter certificeret • 11 uddannede auditører

 7. Hvad certificeres ? • Nybyggeri - erhverv, boliger, hospitaler, skoler, hoteller, industri etc. • Eksisterende bygninger - erhverv, boliger, hospitaler, skoler, hoteller, industri etc. • Byområder

 8. Bedre byggeri – bedre kvalitet Udvikling og branding af den danske ejendomsbranche Tiltrække investorer og lejere Kun at have ét system som bliver anvendt Formålet med en certificeringsording i DK

 9. Overordnet formål Det overordnede formål med certificeringssystemer er, at certificerede bygninger er nødt til at være bedre end minimumskravene • Relateret til de eksisterende love og bestemmelser • Forsøger at flytte markedet i forhold til minimumskravene

 10. DGNB En kort introduktion

 11. DGNB • DGNB certificerings-ordning lanceret i Tyskland i 2008 • DGNB International certificeringsordning lanceret i 2010 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 10% 100% Harpa Birgisdottir - 24. maj 2012

 12. Fokusområder og vægtning Protection Area Natural Environment Natural Resources Health Economic Values Social & Cultural Values Relevance & Goal Protection of the Environment Protection of Natural Resources DecreasedLife-Cycle Costs Guarantee of Economic Value Assurance of Health & Thermal Comfort People-friendly Surroundings / Guarantee of Social and Cultural Value Environmental Quality Economic Quality Sociocultural andFunctional Quality Assessment 22,5% 22,5% 22,5% Technical Quality 22,5% Process Quality 10,0% Site Quality Harpa Birgisdottir - 24. maj 2012

 13. DGNB kriterier – Miljømæssig kvalitet Livscyklusvurdering - LCA Materialer – Toxiciteter – Certificeret træ Vandforbrug Arealanvendelse 22.5% X 22.5% 22.5% 22.5% 10% 100% Harpa Birgisdottir - 24. maj 2012

 14. DGNB kriterier – Økonomisk kvalitet X 22.5% Totaløkonomi - LCC Fleksibilitet overfor 3dje parts brug 22.5% 22.5% 22.5% 10% 100% Harpa Birgisdottir - 24. maj 2012

 15. DGNB kriterier – Social kvalitet Indeklima Tilgængelighed Udearealer Forhold for cyklister Sikkerhed Arkitektur: Konkurrence og kunst 22.5% X 22.5% 22.5% 22.5% 10% 100% Harpa Birgisdottir - 24. maj 2012

 16. DGNB kriterier – Teknisk kvalitet Brandsikkerhed Klimaskærm Rengøring og vedligeholdelse Lydisolering Genanvendelse af byggematerialer 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% X 10% 100% Harpa Birgisdottir - 24. maj 2012

 17. DGNB kriterier – Procesmæssig kvalitet Projektstyring Forundersøgelser Bæredygtighed i udbud Kvalifikation af designholdet Byggepladsen Commissioning 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 10% 100% X Harpa Birgisdottir - 24. maj 2012

 18. DGNB kriterier – Områdets kvalitet Risikovurdering vedr. naturkatastrofer mv. Image Offentlig transport Adgang til forskellig service Tilgængelighed 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 10% 100% X Harpa Birgisdottir - 24. maj 2012

 19. Hvorfor blev DGNB valgt i Danmark? • Bæredygtighed • Fremtidssikring (Europæiske standarder for bæredygtigt byggeri) • Metodefrihed • Performance Harpa Birgisdottir - 24. maj 2012

 20. DGNB Denmark DGNB International Harpa Birgisdottir - 24. maj 2012

 21. Formål med tilpasning Hvis muligt: • Tilpasse til danske regelsæt, standarder og politiske indsatser på området • Smidiggøre certificeringsprocessen således at den så vidt muligt følger dansk praksis Harpa Birgisdottir - 24. maj 2012

 22. Resultat • DGNB Denmark - 6 kategorier, 49kriterier • DGNB International – 6 kategorier, 48 kriterier Harpa Birgisdottir - 24. maj 2012