eg szs g gyi gy gyszer gyi szervez stan magyar eg szs g gy int zm nyei n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Egészségügyi-gyógyszerügyi szervezéstan, magyar egészségügy intézményei PowerPoint Presentation
Download Presentation
Egészségügyi-gyógyszerügyi szervezéstan, magyar egészségügy intézményei

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

Egészségügyi-gyógyszerügyi szervezéstan, magyar egészségügy intézményei - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Egészségügyi-gyógyszerügyi szervezéstan, magyar egészségügy intézményei. Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014. február 17. ?. Tartalom. 1. Általánosságban az egészségügyi ellátórendszerekről

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Egészségügyi-gyógyszerügyi szervezéstan, magyar egészségügy intézményei' - kareem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eg szs g gyi gy gyszer gyi szervez stan magyar eg szs g gy int zm nyei

Egészségügyi-gyógyszerügyi szervezéstan, magyar egészségügy intézményei

Dr. Hankó Balázs

Semmelweis Egyetem

Egyetemi Gyógyszertár

Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

2014. február 17.

slide3

Tartalom

1. Általánosságban az egészségügyi ellátórendszerekről

1.1. egészségügyi ellátórendszer kihívásai?

1.2. Elvi megközelítés

1.3. Magyarországi egészségügyi rendszer főbb jellemzői

2. Magyar egészségügy intézményes rendszere

2.1. Irányítás, igazgatás

2.2. Ellátórendszer

2.3. Finanszírozás

3. Magyar gyógyszerügy intézményes rendszere

3.1. Irányítás, igazgatás

3.2. Ellátórendszer

3.3. Finanszírozás

1 1 milyen kih v sok vannak az eg szs g gyi ell t rendszerrel szemben
1.1. Milyen kihívások vannak az egészségügyi ellátórendszerrel szemben?
 • Krónikus nem fertőző betegségek aránya jelentősen megnőtt
 • Nőt a várható élettartam, csökkent a csecsemőhalandóság
 • Eü. kiadások növekedés nagyobb, mint a GDP
 • Az Eü. kiadások a lakosság egy szűk csoportjára korlátozódnak
 • Jelentős intra-internacionális eltérések
 • Költségnövekedés nem mutatkozik meg egyértelműen az eredményességben
 • Új eljárások jelentős költségigénnyel járnak
1 1 2 mindez milyen k rd seket vet fel
1.1.2. Mindez milyen kérdéseket vet fel
 • Finanszírozás
 • Morbiditás
 • Demográfia
 • Struktúra
1 2 mi alapj n kell vizsg lni az eg szs g gyi rendszert
1.2. Mi alapján kell vizsgálni az egészségügyi rendszert?
 • Értékválasztás
 • Célválasztás
 • Eszközválasztás
1 2 1 milyen c lok k z l v laszthat az eg szs gpolitika
1.2.1. Milyen célok közül választhat az egészségpolitika
 • Hatásosság-eredményesség (efficacy-effectiveness)
 • Hatékonyság (efficiency)
 • Igazságosság, méltányosság (equity)
 • Megvalósíthatóság (feasibility)
 • Sokszor trade off kapcsolat!

Forrás: Dr. Gaál Péter: SE EMK. Egészségpolitika jegyzet

1 2 2 az eg szs g gyi ell t rendszer
1.2.2. Az egészségügyi ellátórendszer

végső célok

egészségi állapot

pénzügyi védelem

megelégedettség

Köztes teljesítményjellemzők, pl:

minőség, hatékonyság, méltányosság

beavatkozási

pontok

forrásteremtés

szervezeti felépítés

hozzáállás (magatartás)

finanszírozási technika

szabályozás

1 3 az eg szs g gy szerepl i
1.3. Az egészségügy szereplői
 • Egészségügyi személyzet
 • Beteg
 • Állam
 • Vizsgálandó ezek egymáshoz való viszonya
  • Status: alá-fölé rendeltség
  • Contractus: mellérendeltség
  • Kevert rendszerek

Forrás: SE EMK: Sinkó Eszter: Egészségügyi rendszerek elemzése

1 3 1 milyen szempontok szerint vizsg lhat az eg szs g gyi rendszer
1.3.1. Milyen szempontok szerint vizsgálható az egészségügyi rendszer?
 • Tulajdonviszonyok
  • Köztulajdon - magántulajdon
 • Működési formák
  • For profit – non profit
 • Irányítási rendszer
  • Állam szerepe
  • Tulajdonos és menedzsment kapcsolata
 • Finanszírozási csatornák, forrásteremtés
  • Közforrások – magán források
 • Forrás allokációs technikák
  • Közvetlenül - közvetetten
 • Finanszírozási technikák
  • HBCS, német pont, fejkvóta stb.
 • Ármegállapítás mechanizmusa
  • Állami ár – nincs ár – szerződéses ár
 • Betegek helyzete
  • Igénybevételi jogosultság – szabad orvos, intézmény választás - betegjogok
 • Szolgáltatók helyzete
  • Belépés szabadsága – működési forma megválasztásának szabadsága

Forrás: SE EMK: Sinkó Eszter: Egészségügyi rendszerek elemzése

1 3 2 hazai elemek
1.3.2. Hazai elemek
 • Tulajdonviszonyok
  • Jellemzően köztulajdon
   • Állami irányba történő elmozdulás GYEMSZI szerepe (!)
  • Magántulajdon kis hányada
   • Egyházi (Bethesda gyermekkórház, BIK stb)
   • Telki magánkórház (megszünt)
   • Régi kiszervezési történetek (Hospinvest, Medisyst)
 • Működési formák
  • Mág.-on non-profit működési forma
 • Irányítási rendszer
  • ÁNTSZ szerepe
  • Tulajdonos és fenntartó és az intézményvezetés kapcsolata (GYEMSZI!)
 • Finanszírozási csatornák, forrásteremtés
  • Közkiadás-magánkiadás 70:30
  • Jellemzően járulék alapú, központi költségvetési hozzájárulás
  • de új elemek
   • Pl.: Népegészségügyi Termékadó
1 3 2 hazai elemek1
1.3.2. Hazai elemek
 • Forrásallokációs technikák
  • Semmelweis Terv - (térségi rendszer)
 • Finanszírozási technikák
  • Fejkvóta/kártyapénz
  • Német pontrendszer
  • HBCS
   • TVK
 • Ármegállapítás mechanizmusa
  • Gyógyszerbefogadás
  • Egyéb esetekben
 • Szolgáltatók helyzete
  • Piacra lépés korlátozott
 • Orvosok, eü. dolgozók szerepe
  • Háziorvosok vállalkozók
  • Szakellátásban dolgozók alkalmazottak, megbízási szerződések
 • Betegek helyzete
  • Korszerű betegjogi jogszabályok
  • A szabad orvos/intézmény választás
  • OBDK
slide15

Tartalom

1. Általánosságban az egészségügyi ellátórendszerekről

1.1. egészségügyi ellátórendszer kihívásai?

1.2. Elvi megközelítés

1.3. Magyarországi egészségügyi rendszer főbb jellemzői

2. Magyar egészségügy intézményes rendszere

2.1. Irányítás, igazgatás

2.2. Ellátórendszer

2.3. Finanszírozás

3. Magyar gyógyszerügy intézményes rendszere

3.1. Irányítás, igazgatás

3.2. Ellátórendszer

3.3. Finanszírozás

slide16

2. Az egészségügy főbb szereplői

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Állam/GYEMSZI, ((önkormányzat)), egyéb

működési költség: OEP

OTH

MOK, MGyK

Egészségügyi Szakmai Kollégium

Országos Betegjogi és Dokumentációs Központ

Nemzeti Betegfórum

Szakmai irányítás

tulajdonosok

finanszírozó

szakmai felügyelet

szakmai érdekvédelem

szakmai szervezetek

Betegjogok

ellátottak

slide17

Magyar egészségügy szereplői, kapcsolatrendszerük

(önkormányzati

Intézmények)

állami

intézmények

Kormány

EMMI

egyéb

minisztériumok

KAMARÁK

MOK, MGYK

OEP

Egészség-

biztosítás

Helyi

önkormányzatok

GYEMSZI

OTH/

Kormhiv

K ö z i g a z g a t á s

NGO

intézmények

biztosítottak

Egészségügyi szolgáltatók

2 1 az eg szs g gy llami ir ny t sa
2.1. Az egészségügy állami irányítása
 • Központi államigazgatás
  • Parlament
  • Kormány
  • Emberi Erőforrások Minisztérium (Egészségügyért Felelős Államtitkárság)
   • GYEMSZI
   • OTH
   • OEP
  • Egyéb Minisztériumok
  • Kormányhivatalok (Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv)
 • Helyi, önkormányzati közigazgatás
slide19

2.1. Az állam szerepe az egészségügyben

 • Feladata:
    • egészségügyi ellátórendszer működtetése
    • állampolgárok egészségügyi ellátáshoz való
     • - hozzáférhetőség
     • - esélyegyenlőség
     • - minőség biztosítása
    • egészségbiztosítási rendszer működtetése
    • egészségpolitika, fejlesztés kidolgozása, végrehajtása
    • népegészségügyi feladatok ellátása
    • az ágazatot érintő tudományos kutató tevékenység
slide20

2.1.1. EMMI/EÜÁT szerepe

 • ágazati irányító jogköre
    • kiterjed minden egészségügyi tevékenységre,
    • minden egészségügyi szolgáltatóra,
    • egészségbiztosítás, ÁNTSZ felügyelete
 • irányítja, összehangolja, szervezi
    • ellátás rendszerét
    • tudományos kutató tevékenységet
    • társadalombiztosítással kapcsolatos egészségpolitikát
    • népegészségügyi program megvalósítását
    • egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatokat
    • szakképzés, továbbképzés
    • szakmai felügyeleti rendszer
 • nemzetközi kapcsolatok
    • nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel
    • nemzetközi egyezmények
    • EU tagság ágazati feladati
2 1 2 emmi k zvetlen ir ny t sa al tartoznak
2.1.2. EMMI közvetlen irányítása alá tartoznak
 • Főbb háttérintézményei
  • GYEMSZI
   • integrálódott szervezetek/hatóságok
   • Fővárosi, önkormányzati kórházak és országos intézetek
  • OEP
  • ÁNTSZ
  • OBDK
 • Egészségügyi Szakmai Kollégium
 • Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT)
 • egyéb intézmények
  • EEKH
2 1 2 1 gy gyszer szeti s eg szs g gyi min s g s szervezetfejleszt si int zet gyemszi
2.1.2.1. Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)

alapítva: 2011. május 1.

egészségügy strukturális átalakítását elindító szakmapolitikai koncepció része

Feladatai

Integrált szervezetek tevékenysége

Struktúra átalakításból adódó feladatok

Főigazgatóságok

slide26

2.1.2.2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár

 • Központi hivatali szervként a biztosítási ág

vonatkozásában:

    • Végzi az Egészségbiztosítási Alap kezelésével, a nyilvántartások
    • vezetésével, a pénzügyi elszámolásokkal és az adatszolgáltatási
    • kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat.
    • Külön jogszabályokban meghatározottak szerint irányítja és
    • működteti a biztosítási ág felügyeleti, költségvetési, szakmai és
    • belső ellenőrzési rendszerét.
    • Közreműködik az egészségbiztosítási ellátásokkal, az
    • egészségügyi ellátások finanszírozásával, a gyógyszerek,
    • gyógyászati segédeszközök, gyógyfürdők árához nyújtott
    • támogatással, valamint a járulékfizetéssel kapcsolatos
    • jogszabályok előkészítésében
    • A gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz és a gyógyfürdő
    • támogatások elszámolásával kapcsolatos feladatokat.
slide27

2.1.2.2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár

 • Az OEP - az igazgatási szervek vonatkozásában - irányítja,

szervezi és ellenőrzi:

    • megállapítja az E. alap részletes előirányzatait
    • jogorvoslati, méltányossági eljárások lefolyatása
    • A tervezési, gazdálkodási, beszámolási, valamint az
    • adatszolgáltatási feladatok ellátását, mind az ellátás, mind a
    • működés területén.
    • gyógyszer, gyógyászati segédeszköz támogatások elszámolásával kapcsolatos feladatok
    • A munkaképesség változásával és a keresőképtelenség
    • megállapításával kapcsolatos orvosszakértői tevékenységet
slide29

2.1.2.3. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

 • Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) szervezetrendszere
  • az Országos Tisztifőorvosi Hivatalból (OTH) és az irányítása alatt álló országos intézetekből áll.
 • Az OTH-t az egészségügyért felelős miniszter irányítja.
 • Az OTH központi hivatal, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, vezetője az országos tisztifőorvos.
 • Az országos intézetek önálló költségvetési szervként működnek,
 • A népegészségügyi feladatok ellátására a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveként népegészségügyi szakigazgatási szervek működnek.
 • A megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező, népegészségügyi feladatokat ellátó szervezeti egységeként kistérségi illetve fővárosi kerületi (kistérségi népegészségügyi intézetek) működnek.
 • Az országos tiszifőorvos a jogszabályokban és az alapító okiratban foglaltakkal összhangban szakmai irányítást gyakorol az ÁNTSZ és a népegészségügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szervek felett.
2 1 2 3 1 oth feladatai
2.1.2.3.1. OTH feladatai
 • Az OTH
  • az országos intézetek szakmai irányító szerve.
  • részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában és irányítja, szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait.
  • Koordinálja az egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeletet, az országos szakfelügyeleti hálózat működtetésével – a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervekkel és a kistérségi népegészségügyi intézetek közreműködésével – ellátja az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletét.
2 1 2 4 eg szs g gy szakmai koll gium
2.1.2.4. Egészségügy Szakmai Kollégium
 • Új szakmai kollégiumi rendszer kialakítása (2011.04.01.)
  • A szakmai kollégium az egészségügyért felelős miniszter javaslattevő, véleményező és tanácsadó szakmai testületeként működik. A kollégium tagozatokból áll, munkájának szakmai támogatását a szakmai kollégiumi tanácsok végzik.
 • Egy szakmai kollégium
  • 60 tagozat 3-3 fővel
   • Gyógyszerellátási gyógyszerészeti
   • Kórházi Klinikai gyógyszerészeti
   • Ipari gyógyszerészeti
  • Továbbá szakmai kollégiumi tanácsok
   • 10-15 tag
 • 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről
slide33

2.1.2.5. Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT)

 • Egészségügyi Miniszter javaslattevő, véleményező, tanácsadó

és döntés előkészítő testülete (34/2003 ESzCsM rendelet)

 • feladatköre
    • állásfoglalások egészégpolitikai, orvostudományi,
    • gyógyszerésztudományi kérdésekben
    • koordinálja kormányzati felelősségi körbe tartozó kutatásokat
    • elősegíti a kutatási eredmények betegellátási gyakorlatba történő
    • átültetését
    • klinikai vizsgálatok szabályrendszerére történő javaslattétel
    • etikai véleményt alkot a kutatásokról
 • felépítése
    • Elnök
    • elnökség
    • bizottságok

- Tudományos és Kutatásetikai Bizottság (ETT TUKEB)

- Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottság (ETT KFEB)

- Humán reprodukciós Bizottság (ETT HRB)

- Kutatási és Fejlesztési Bizottság

- Igazságügyi Bizottság

2 1 3 korm nyhivatal fel p t se
2.1.3. Kormányhivatal felépítése
 • A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló ágazati szakigazgatási szervek
  • Szociális és Gyámhivatal
  • Építésügyi Hivatal
  • Igazságügyi Szolgálat
  • Földhivatal
  • Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv
  • Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
  • Munkaügyi Központ
  • Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
  • Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
  • Kulturális Örökségvédelmi Iroda
  • Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
  • Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság
  • Közlekedési Felügyelőség
2 1 3 1 eg szs gbiztos t si p nzt ri szakigazgat si szerv i
2.1.3.1. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv I.
 • Pénzbeli ellátási és ellenőrzési feladatok
  • A kötelezõ egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, a baleseti táppénz és az utazási költségtérítés iránti igények elbírálása, az ellátások megállapítása és utalásra való elõkészítése;
  • A baleset, foglalkozási megbetegedés üzemi balesetként történõ elbírálása;
  • A táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj iránti méltányossági kérelmek szakigazgatási szerv vezetõi döntésre való elõkészítése, a méltányossági jogkörben engedélyezett pénzbeli ellátások utalásra elõkészítése;
  • A társadalombiztosítási kifizetõhelyek létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása, a mûködéshez szükséges feltételek meglétének vizsgálata, a megállapodások elõkészítése;
  • Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, baleseti ellátásaival kapcsolatos eljárás lefolytatása, kivizsgálása, helyszíni ellenõrzések lefolytatása, méltányossági ügyekben környezettanulmány készítése;
  • A biztosítási jogviszony határozattal történõ elismerése, törlése;
  • A szakterület hatáskörébe tartozó méltányossági, mérséklési, elengedési és fizetési könnyítéssel kapcsolatos kérelmek döntésre történõ elõkészítése;
  • Méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelmek döntésre történõ elõkészítése
  • …..
2 1 3 1 eg szs gbiztos t si p nzt ri szakigazgat si szerv ii
2.1.3.1. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv II.
 • Nyilvántartási feladatok
  • A Társadalombiztosítási Azonosító Jelre (a továbbiakban: TAJ) való jogosultság elbírálása, a TAJ-t, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló okmányok kiadása, lejárat figyelése, bevonása, a TAJ érvénytelenítése;
  • A TAJ-adatbázis folyamatos karbantartása;
  • A külföldön biztosított, TAJ-jal rendelkezõ személyek bejelentésének kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása.
  • Az átmenetileg harmadik állam területén tartózkodó biztosítottak által igénybe vett, és a jogszabályban meghatározott egészségügyi szolgáltatások költségeinek utalásra elõkészítése;
  • Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával, valamint az uniós rendeletek szerinti formanyomtatványokkal kapcsolatos eljárások:
  • Kötelezõen elõírt adatszolgáltatások teljesítése;
  • ….
2 1 3 1 eg szs gbiztos t si p nzt ri szakigazgat si szerv iii
2.1.3.1. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv III.
 • Ellátási és gazdálkodási feladatok
  • A KÖZGYÓGY 2005 programban a szakhatósági állásfoglalás kiadásával és a közgyógyellátási jogosultsággal összefüggõ adatok kezelése és nyilvántartása, az önkormányzatok megkeresése alapján szakhatósági állásfoglalások készítése a rendszeres gyógyító ellátások költségeirõl;
  • Határozatok alapján közgyógyellátási igazolványok készítése, szükség esetén visszavonása, cseréje. Visszavont közgyógyellátási igazolványokról határozat kiadása Fellebbezési eljárás keretében a szakhatósági állásfoglalás saját hatáskörben történõ felülvizsgálata, a másodfokú eljárás elõkészítése;
  • Az önkormányzatokkal eseti, havi és éves egyeztetõ feladatok ellátása a közgyógyellátás terén;
  • méltányossági közgyógyellátási igazolványok analitikus nyilvántartása;
  • Az E. Alap ellátási szektor feladataihoz kapcsolódó rendszeres és eseti adatszolgáltatás biztosítása az OEP és egyéb szervek részére;
  • Az ellátási kiadások és bevételek érvényesítése, ellenjegyzése, utalványozása, a bevételek beszedése, a kiadások teljesítése;
  • A megállapodás alapján fizetõk járulékbevételeinek fogadása, a kapcsolódó tartozás állomány kezelése;
  • A méltányosságból adható egyszeri segélyek, továbbá az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, és a külföldi sürgõsségi gyógykezelések megtérítésének érvényesítése, utalványozása ellenjegyzése, pénzügyi teljesítése;
  • A méltányossági közgyógyellátáshoz kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása, a tartozásállomány kezelése;
  • A kifizetõhelyi elszámolások kezelése, utalásra elõkészítése, a pénzügyi teljesítés érvényesítése, utalványozása és ellenjegyzése;
  • ....
2 1 3 2 n peg szs g gyi szakigazgat si szerv1
2.1.3.2. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
 • A népegészségügyi feladatok ellátására a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveként népegészségügyi szakigazgatási szervek működnek:
 • közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság);
 • járványügy,
 • egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés, egészségmegőrzés);
 • Egészségügyi igazgatás és koordináció;
 • feladatkörükbe utalt szakfelügyeleti feladatok ellátása az egészségügyi szolgáltatók felett.
 • A megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek az illetékességi területükön működő kistérségi népegészségügyi intézetek szakmai tevékenységének koordinálását, irányítását is ellátják.
2 1 3 2 kist rs gi n peg szs g gyi int zet feladatai
2.1.3.2. Kistérségi Népegészségügyi Intézet feladatai
 • A megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező, népegészségügyi feladatokat ellátó szervezeti egységeként kistérségi illetve fővárosi kerületi (kistérségi népegészségügyi intézetek) működnek. A kistérségi népegészségügyi intézetek illetékességi területükön ellátják az egészségügyi államigazgatási szerv mindazon népegészségügyi, hatósági, szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály nem utal a Szolgálat más szerve, vagy a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv feladatkörébe.
slide41

2.2. Betegellátás intézményrendszere

 • Egyéb ellátások
   • ügyeleti ellátás
   • mentés
   • betegszállítás
   • ápolás
   • hospice
   • rehabilitáció
   • orvostechnikai eszközellátás
   • gyógyszerellátás
   • pszichoterápiás és klinikai
   • szakpszichológia
   • nem konvencionális
   • eljárások
 • alapellátás:
   • háziorvos
   • gyermek háziorvos
 • szakellátás:
   • járóbeteg ellátás
   • fekvőbeteg ellátás
slide42

2.2. Betegellátás intézményrendszere

Alapellátás

 • cél:
    • a beteg lakóhelyének közelében szabad orvosválasztás alapján,
    • tartós orvos-beteg kapcsolat
 • feladatok:
    • beteg eü. állapotának figyelemmel kísérése, egészséges
    • életmódra nevelés, tájékoztatás
    • orvosi kompetenciának, diagnosztikus, terápiás felszereltségnek
    • megfelelő akut orvosi ellátás, gyógykezelés, gondozás,
    • szakellátáshoz irányítás
    • beteg otthoni ellátása
    • házi ápolás, rehabilitáció megszervezése, ellenőrzése adatok
slide43

2.2. Betegellátás intézményrendszer- járóbeteg szakellátás

 • típusai:
     • szakorvosi rendelőintézetekben működő
     • fekvőbeteg intézetek szakambulanciáin működő
 • elérhetőség:
     • beteg lakóhelyétől könnyen tömegközlekedéssel elérhetőek
 • beteg érkezhet:
     • spontán vagy háziorvosi beutalóval
 • feladat:
     • különleges szakmai tudást, diagnosztikus vagy terápiás
     • hátteret igénylő betegek ellátása
     • szakosított szakellátás járó betegeit látják el, rövidítve a
     • fekvőbeteg osztályon töltött időt
slide44

2.2. Betegellátás intézményrendszer- járóbeteg szakellátás

 • beteg továbbítás:
     • meggyógyul
     • további gondozásra visszakerül a háziorvoshoz
     • fekvőbeteg ellátó intézménybe utalják
 • betegellátó osztályokhoz kapcsolt szakambulanciák:
     • adatok: egy betegre átlagosan 7,8 perc jut
slide45

2.2. Betegellátás intézményrendszer- fekvőbeteg szakellátás I.

 • típusai:
     • kórház:
     • - diagnosztikus és terápiás beavatkozások és legalább a négy alapszakma: belgyógyászati, sebészeti, csecsemő- gyermekgyógyászati, szülészet- nőgyógyászati osztály működik.
     • súlyponti kórház definíció megszűnt!, helyette progresszív térségi rendszer
 • tulajdonos:
     • EMMI-GYEMSZI – teljes kör
     • egyéb (egyházi, magán stb.) minimális arány
 • beteg érkezhet:
     • családorvosi beutaló, szakorvosi beutaló, mentő,
     • saját kezdeményezésére sürgős esetben
2 2 progresszivit s szintjei akt v fekv ell t s
2.2. Progresszivitás szintjei (aktív fekvő ellátás):

P1: Rutin jellegű, gyakran végzett beavatkozás/ellátás, egyszerűbb felszerelés, társszakmák részéről alapszakmák jelenléte

P2: Nagyobb szakmai felkészültséget igénylő és/vagy magas technikai-felszereltségi szintet igénylő ellátásformák, sokszakmás akut kórházi háttérrel

P3: Kimagasló szaktudást és/vagy kiemelt technikai felszereltségi szintet igénylő ellátásformák, kiemelt akut kórházi környezetben

P4: Országosan kiemelt, ritka ellátások

slide48

2.3. A magyar egészségügy forrásai

 • Egészségbiztosítás
  • gyógyító szolgálatok működési költségei
 • Állam
  • népegészségügyi feladatok,
  • (kiemelt) fejlesztések, beruházások,
  • állampolgári jogon járó egészségügyi ellátások
 • Tulajdonos
  • invesztíció (létesítés, pótlás) – VIS maior keret
 • Állampolgár
  • járulékfizetés,
  • önrész-vállalás biztosítási szolgáltatásoknál,
  • Népegészségügyi Termékadó
  • készpénzfizetés a biztosításon kívül eső szolgáltatásokért
 • Munkáltató
  • járulékfizetés,
  • foglalkozás egészségügy költségei
 • Uniós pályázati források (300 Mrd Ft)
slide49

2.3. A magyar egészségügyi szolgáltatások finanszírozási rendszere

 • alapellátás (háziorvosi rendszer)
  • korkorrigált fejkvóta
  • kiegészítések
   • területi pótlék, az orvos szakképesítése, kiegészítő tevékenységek
  • Indikátorrendszer

- egyéb

 • járóbeteg szakellátás
  • tételes elszámolás (pontrendszer alapú tevékenység-finanszírozás) alapja:

- WHO (ICPM - OENO) klasszifikáció, német pontrendszer adaptált értékei

 • fekvőbeteg ellátás
  • aktív ágyak

- homogén betegségcsoportok

  • krónikus ágyak

- differenciált ápolási nap

slide50

Tartalom

1. Általánosságban az egészségügyi ellátórendszerekről

1.1. egészségügyi ellátórendszer kihívásai?

1.2. Elvi megközelítés

1.3. Magyarországi egészségügyi rendszer főbb jellemzői

2. Magyar egészségügy intézményes rendszere

2.1. Irányítás, igazgatás

2.2. Ellátórendszer

2.3. Finanszírozás

3. Magyar gyógyszerügy intézményes rendszere

3.1. Irányítás, igazgatás

3.2. Ellátórendszer

3.3. Finanszírozás

slide51

3.1.1. EMMI/EÜÁT szerepe

 • ágazati irányító jogköre
    • kiterjed minden egészségügyi tevékenységre,
    • minden egészségügyi szolgáltatóra,
    • egészségbiztosítás, ÁNTSZ felügyelete
 • irányítja, összehangolja, szervezi
    • ellátás rendszerét
    • tudományos kutató tevékenységet
    • társadalombiztosítással kapcsolatos egészségpolitikát
    • népegészségügyi program megvalósítását
    • egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatokat
    • szakképzés, továbbképzés
    • szakmai felügyeleti rendszer
    • gyógyszerügyeket
 • nemzetközi kapcsolatok
    • nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel
    • nemzetközi egyezmények
    • EU tagság ágazati feladati
3 1 2 gy gyszer szeti s eg szs g gyi min s g s szervezetfejleszt si int zet gyemszi
3.1.2. Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)

alapítva: 2011. május 1.

egészségügy strukturális átalakítását elindító szakmapolitikai koncepció része

Feladatai

Integrált szervezetek tevékenysége

Struktúra átalakításból adódó feladatok

Főigazgatóságok

Országos Gyógyszerészeti Intézet

…..

slide55

2.2. GYEMSZI- OGYI feladatköre

 • Hatósági, szakhatósági, ellenőrzési feladatok ellátása jogszabályok által meghatározott esetekben
 • Megkeresésre részt vesz a feladatkörét érintő jogszabályok előkészítésében
 • Megkeresésre közreműködik az Európai Közösségi jogharmonizációból fakadó feladatokban
 • Kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket,
 • Nemzetközi szakmai kapcsolatokat létesít és tart fenn a feladatai ellátásával összefüggésben, együttműködik a tagállami társhatóságokkal,
 • Együttműködik az Európa Tanács Gyógyszerminőségi és Egészségügyi Főigazgatóságával (EDQM)
 • Együttműködik az Egészségügyi Világszervezettel,
 • A gyógyszerészet területén az Egészségügyi Minisztérium szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos-kutató alapintézménye
 • Szerkeszti és rendszeresen kiadja a Magyar GyógyszerkönyvetSzabványos vénymintákat (Formulae normales)
 • Rendszeresen elemzi a gyógyszerfelhasználást a gyógyszerterápia korszerűsítésének előmozdítása érdekében
 • Fejleszti a gyógyszerészeti módszertant,módszertani leveleket ad ki,
slide57

GYÓGYSZERELLÁTÁS FELÜGYELETE

Feladatkör                                        

Hatáskör                                   

gyógyszerforgalmazás,

engedélyez

gyógyszerészeti tevékenység,

ellenõriz,

kábítószerforgalmazás felügyelete,

nyilvántart,

engedélyezése, külsõ

intézkedik,

Minõségellenõrzése

felügyel                             

3.1.3. ÁNTSz feladatai gyógyszerügyek területén

Személyi jog

engedélyez

Gyógyszertár létesítési, működés

engedélyez

Gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás

engedélyez

slide58

3.1.4. Országos Egészségbiztosítási Pénztár

 • Központi hivatali szervként a biztosítási ág

vonatkozásában:

    • Végzi az Egészségbiztosítási Alap kezelésével, a nyilvántartások
    • vezetésével, a pénzügyi elszámolásokkal és az adatszolgáltatási
    • kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat.
    • Külön jogszabályokban meghatározottak szerint irányítja és
    • működteti a biztosítási ág felügyeleti, költségvetési, szakmai és
    • belső ellenőrzési rendszerét.
    • Közreműködik az egészségbiztosítási ellátásokkal, az
    • egészségügyi ellátások finanszírozásával, a gyógyszerek,
    • gyógyászati segédeszközök, gyógyfürdők árához nyújtott
    • támogatással, valamint a járulékfizetéssel kapcsolatos
    • jogszabályok előkészítésében
    • A gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz és a gyógyfürdő
    • támogatások elszámolásával kapcsolatos feladatokat.
slide60

3.1.4. Gyógyszerügy-finanszírozás

 • beteg támogatására alkalmazható módszerek
    • beteg közvetlen támogatása a biztosítótól
    • gyógyszertárral áll elszámolásban az egészségbiztosító
 • főbb elemek
    • A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
    • LXXXIII. törvény, és a végrehajtásáról szóló 217/1997.(XII.1.)
    • Korm. rendelet szerint végzi a gyógyszer, a gyógyászati
    • segédeszköz és a gyógyfürdo támogatások elszámolásával
    • kapcsolatos feladatokat
    • meghatározott feltételek alapján szerződéskötés a
    • gyógyszertárat működtetővel
    • utófinaszírozás (1-2 hét)
    • gyógyszerár támogatási rendszer
    • közgyógyellátás
3 1 5 szakmai koll giumok
3.1.5. Szakmai kollégiumok
 • Új szakmai kollégiumi rendszer kialakítása (2011.04.01.)
  • A szakmai kollégium az egészségügyért felelős miniszter javaslattevő, véleményező és tanácsadó szakmai testületeként működik. A kollégium tagozatokból áll, munkájának szakmai támogatását a szakmai kollégiumi tanácsok végzik.
 • Egy szakmai kollégium
  • 60 tagozat 3-3 fővel
   • Gyógyszerellátási gyógyszerészeti
   • Kórházi Klinikai gyógyszerészeti
   • Ipari gyógyszerészeti
  • Továbbá szakmai kollégiumi tanácsok
   • 10-15 tag
 • 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről
slide62

3.2. Betegellátás intézményrendszere

 • Egyéb ellátások
   • ügyeleti ellátás
   • mentés
   • betegszállítás
   • ápolás
   • hospice
   • rehabilitáció
   • orvostechnikai eszközellátás
   • gyógyszerellátás
   • pszichoterápiás és klinikai
   • szakpszichológia
   • nem konvencionális
   • eljárások
 • alapellátás:
   • háziorvos
   • gyermek háziorvos
 • szakellátás:
   • járóbeteg ellátás
   • fekvőbeteg ellátás
slide63

3.2.1. Gyógyszerellátás

 • Gyógyszergyárak, és szervezetek
  • MAGYOSZ
  • IGY
  • Generikus Egyesület
  • VÉFE
 • Gyógyszernagykereskedők
    • gyógyszernagykereskedelem:
     • azon gyógyszerellátási tevékenységek összessége, amely
     • eredményeként a gyógyszer az előállítótól a közvetlen lakossági
     • gyógyszerellátóhoz jut
    • külön OGYI engedéllyel végezhető
    • feladat:
    • - beszerzés, átvétel, készletezés, (szétmérés),
    • rendelésfelvétel, összeszedés, csomagolás, kiszállítás,
    • számlázás
    • folyamatos minőségbiztosítás
    • gyógyszernagykereskedők:
    • - Hungaropharma, Phoenix, Humantrade stb.
 • Gyógyszertárak
    • egészségügyi szolgáltató intézmény
slide64

3.2.2. Gyógyszerellátás-Gyógyszertárak

 • közforgalmú gyógyszertár
    • 2330 közforgalmú gyógyszertár
    • 5030 gyógyszerész, 6850 gyógyszertári asszisztens, 2900 egyéb
    • beosztású alkalmazott
 • fiók gyógyszertár
    • nincsenek meg a közf. gytár. létesítésének feltételei, legközelebbi
    • közf.gytár. gyógyszertár vezetőjének irányítása alá tartozik (600 gytár)
    • egész évben, vagy meghatározott időszakban működik
 • kézi gyógyszertár
    • ahol nincs közforgalmú gytár.
    • háziorvos, állatorvos működtetheti
    • gyógyszerek beszerzése a legközelebbi gyógyszertárból
 • intézeti gyógyszertár
    • cc. 110 intézeti gyógyszertár, 70 zártforgalmú gyógyszertár
    • Fekvőbeteg gyógyintézet, ill. állateüi intézmény kérelme
    • Minimum 200 ágy
3 3 finansz roz s
3.3. Finanszírozás
 • Közfinanszírozott készítmények
  • Árrés alapú finanszírozás (46,2 Mrd Ft/2013 év)
   • (5/2007 EüM rendelet)
  • Generikus ösztönző (3,6 Mrd Ft/év)
   • (Költségvetési törvény és 364/2010 Korm. rendelet)
  • Gyógyszertári szolgáltatási díj (4,5 Mrd Ft/év)
   • (Költségvetési törvény és 364/2010 Korm. rendelet)
  • Működési célú támogatás (700 M Ft/év)
   • (Költségvetési törvény és 134/1999 Korm. rendelet)
 • Nem közfinanszírozott gyógyszerek, egyéb termékek
  • Szabad ármegállapítás
 • Egyéb kedvezmények
r ad s dia k zvetlen lakoss gi gy gyszerell t s modellkorrekci ja s eredm nyei
Ráadás dia, közvetlen lakossági gyógyszerellátás modellkorrekciója és eredményei
 • Gyógyszertár integrálása az egészségügyi ellátórendszerbe
 • Szükségleti elv érvényesítése a gyógyszertár létesítés működtetés során
 • Gyógyszerészi szakmai kompetenciák
 • Gyógyszertár vezetés és tulajdonlás szakmai felelősség elve