pregled prevajalskih tehnologij - PowerPoint PPT Presentation

evette
pregled prevajalskih tehnologij n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
pregled prevajalskih tehnologij PowerPoint Presentation
Download Presentation
pregled prevajalskih tehnologij

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
pregled prevajalskih tehnologij
216 Views
Download Presentation

pregled prevajalskih tehnologij

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. pregled prevajalskih tehnologij doc. dr. Špela Vintar Prevajalska orodja Oddelek za prevajalstvo 2007/2008

 2. pregled prevajalskih tehnologij računalniško (strojno) prevajanje (Machine Translation – MT) računalniško podprto prevajanje (Computer-Aided Translation – CAT) • računalnik prevaja samostojno • prevajalnik zasnovan za vsak jezikovni par posebej Machine Translation is "the process whereby a computer has the primary responsibility for the translation of a text. A human may assist in the process through such tasks as pre- or post-editing, but it is the computer, rather than the human, that produces an actual draft translation." (Bowker 2002:147)

 3. pregled prevajalskih tehnologij računalniško (strojno) prevajanje (Machine Translation – MT) računalniško podprto prevajanje (Computer-Aided Translation – CAT) • prevaja še vedno človek, pri tem pa uporablja računalniška orodja • pomnilnik prevodov • terminološka baza • programi za lokalizacijo • el. slovarji, internet, ...

 4. področji se prepletata pomnilnik prevodov prevajalski projekt strojni prevajalnik

 5. področji se prepletata pomnilnik prevodov prevajalski projekt strojni prevajalnik

 6. področji se prepletata pomnilnik prevodov prevajalski projekt strojni prevajalnik

 7. področji se prepletata pomnilnik prevodov prevajalski projekt strojni prevajalnik

 8. jezikovne tehnologije s potencialno uporabnostjo za prevajanje • govorne tehnologije: razpoznavanje in tvorjenje govora • jezikovne tehnologije za samodejno analizo besedil • oblikoslovna analiza (IR, iskanje po korpusih ...) • skladenjska analiza (QA, samodejno povzemanje, strojno prevajanje ...) • semantična analiza (iskanje po pomenu, tehnologije znanja ...) • luščenje terminologije • ...

 9. prevajalska namizja včeraj, danes in jutri • pričetek razvoja v 1970., prvi komercialni sistemi v zgodnjih 90. • osnovna komponenta: pomnilnik prevodov (Translation Memory). Sistem za shranjevanje izvirnih in prevedenih segmentov (navadno stavkov) v podatkovno bazo za ponovno uporabo. Sistem prevajalcu v primeru enakega ali podobnega stavka ponudi popoln(exact match) ali meglen zadetek (fuzzy match).

 10. primer polnega in meglenega zadetka

 11. komponente prevajalskega namizja • pomnilnik prevodov (TM) • program za upravljanje s terminologijo (terminology management) • poravnavalnik besedil (alignment) • urejevalnik besedil • orodje za besedilno analizo in statistiko • orodje za vodenje projektov • orodje za zagotavljanje kakovosti • dodatki za pretvarjanje različnih formatov, predloge, črkovalniki itd.

 12. prednosti uporabe pomnilnika prevodov • dokument je preveden v celoti • prevod je terminološko in slogovno dosleden in enoten • prevajalci lahko prevajajo timsko, in sicer različne datotečne formate • prevajalski proces poteka hitredokument je preveden v celoti • prevod je terminološko in slogovno dosleden in enoten • prevajalci lahko prevajajo timsko, in sicer različne datotečne formate • prevajalski proces poteka hitreje, saj se vsaka prevodna enota prevede le enkrat • ustvarjajo se viri, ki olajšujejo prevajanje novejših različic sorodnih dokumentov

 13. ...in še slabosti • Namen pomnilnikov prevodov je reciklaža. Kako to vpliva na slogovno in pomensko kakovost besedil? • Z uporabo PP se prevajalski proces prestrukturira. • Uvajanje prevajalskega namizja v prevajalsko okolje je zamudno, zahtevno in drago. • Vzdrževanje in posodabljanje pomnilniških baz zahteva čas in denar... • Različna orodja ne podpirajo enakih formatov – težave pri kompatibilnosti. • Pomnilnik prevodov lahko vsebuje nepopolne prevode – v primeru polnih zadetkov večja možnost napak. • Problem manjkajočega konteksta oz. “peep-hole translation”.

 14. glavni proizvodi http://en.wikipedia.org/wiki/Translation_memory

 15. terminološka orodja • navadno del prevajalskih namizij • omogočajo učinkovito upravljanje in izmenjavo terminologije • nudijo samodejno prepoznavanje terminologije v besedilih • že vnešenih terminov • novih izrazov • omogočajo opremljanje terminoloških vnosov z obširnimi metapodatki (projekt, področje, datum, vir etc.)

 16. viri • Bédard, C. 2000. “Translation memory seeks sentence-oriented translator...”. Traduire 186. http://www.terminotix.com/eng/info/mem_1.htm • Biau, J. R. & Pym, A. 2005. Technology and Translation. http://isg.urv.es/library/papers/BiauPym_Technology.pdf • eCoLoTrain, http://ecolotrain.uni-saarland.de/

 17. vaja • Na spletu si oglej strani vsaj treh ponudnikov prevajalskih namizij. Za vsakega od izbranih programov skušaj ugotoviti: • ceno, • ali je s spleta možno naložiti demo verzijo, • kakšne so sistemske zahteve programa. • Če naletite na kak spletni učbenik (tutorial), si ga oglejte (npr. pri programskem paketu across).