slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 4 lipca 2007 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 4 lipca 2007 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Projekty związane z ochroną środowiska w programach operacyjnych współfinansowanych ze środków UE w Polsce. Konferencja „Aspekty środowiskowe w działaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach NSRO 2007-2013 oraz SRK 2007-2015. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 4 lipca 2007 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 4 lipca 2007 r.' - evangeline-cortez


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projekty związane z ochroną środowiska w programach operacyjnych współfinansowanych ze środków UE w Polsce

Konferencja „Aspekty środowiskowe w działaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach NSRO 2007-2013 oraz SRK 2007-2015

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Warszawa, 4 lipca 2007 r.

slide3

PO Infrastruktura i Środowisko

 • Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – tryb konkursowy naboru wniosków,
 • wsparcie dla dużych przedsiębiorstw w zakresie wypełnienia wymogów prawa krajowego oraz UE (pozwolenia zintegrowane, BAT, ograniczenie emisji do powietrza itd.) – 200 mln euro.
 • Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych– tryb konkursowy naboru wniosków,
 • projekty związane z ochroną bioróżnorodności, ekologicznymi kampaniami społecznymi, plany zagospodarowania dla obszarów NATURA 2000, udrożnienie korytarzy ekologicznych.
slide4

PO Infrastruktura i Środowisko

Projekty z sektora środowiska

slide5

PO Infrastruktura i Środowisko

 • Należy również pamiętać, że w ramach PO IiS będą również finansowanie projekty, które w sposób pośredni przyczynią się do ochrony środowiska, projekty te będą realizowane w ramach środków:
 • Priorytetu VII Transport przyjazny środowisku transport miejski w obszarach metropolitalnych, transport śródlądowymi drogami wodnymi, transport kolejowy, transport intermodalny);
 • Priorytetu X Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku wykorzystanie energii z biomasy, biogazu, energia wiatru, wody, wykorzystanie energii geotermalnej i słonecznej, wytwarzanie biodiesela i innych biopaliw ;
slide6

Regionalne Programy Operacyjne

 • Finansowanie projektów w sektorze środowiska w następujących obszarach:
 • Gospodarka wodno - ściekowa (projekty w aglomeracjach poniżej15 tys. RLM);
 • Gospodarka odpadami (instalacje obsługujące poniżej 150 tys. mieszkańców);
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych na cele inne niż środowiskowe – o wartości poniżej 5 mln euro;
 • Projekty dotyczące małej retencji, zabezpieczenia przeciwpowodziowego o wartości poniżej 40 mln PLN);
 • Wsparcie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP;
 • Projekty dotyczące ochrony bioróżnorodności, obszarów Natura 2000, ochrony przyrody, budowa przejść dla zwierząt – projekty o kosztach niższych niż wskazano w ramach PO Infrastruktura i Środowisko.
slide7

Inne programy związane z ochroną środowiska

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – wsparcie poprzez realizację m.in.:
 • projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach poniżej 2 tys. RLM;
 • projektów dotyczących gospodarki odpadami w gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich poniżej 5 tys. mieszkańców;
 • projektów dotyczących melioracji oraz małej retencji na cele rolnicze
 • płatności dla obszarów NATURA 2000 w tym rekompensaty,
 • szkolenia dla rolników odnośnie właściwych środowiskowo praktyk
 • PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
 • projekty dotyczące retencji – stawy hodowlane, wsparcie dla przedsiębiorstw z sektora rybackiego dotyczące dostosowania ich do przepisów ochrony środowiska, projekty związane z udrożnieniem rzek poprzez budowę przepławek dla ryb, wsparcie finansowe na propagowanie zrównoważonej akwakultury, gospodarka rybacka na obszarach NATURA 2000 – m.in. zarybiane gatunkami zagrożonymi.
slide8

Inne programy związane z ochroną środowiska

 • Instrument LIFE +
 • będą realizowane projekty dotyczące:
 • ochrony przyrody i bioróżnorodności, przeciwdziałaniu zmianom klimatu, zminimalizowaniu negatywnych skutków wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie ludzi, zrównoważonego wykorzystanie zasobów naturalnych i racjonalna gospodarka odpadami
 • Projekty o charakterze innowacyjnym – ze względu na ograniczony budżet instrumentu brak możliwości finansowania inwestycji infrastrukturalnych.
slide9

Dziękuję za uwagę

Ministerstwo Rozwoju Regionalnegoul. Wspólna 2/4www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl