darba nosaukums n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Darba nosaukums PowerPoint Presentation
Download Presentation
Darba nosaukums

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Darba nosaukums - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

Darba nosaukums. Darba autors Darba vadītājs. Darba mērķis. Darba uzdevumi. Tēmas aktualitāte. Nav obligāts slaids. Plānotie rezultāti. Nav obligāts slaids. Satura rādītājs. ( Ekrānattēls no darba satura rādītāja) Nav obligāts slaids. Teorētiskā daļa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Darba nosaukums' - evangeline-cortez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
darba nosaukums

Darba nosaukums

Darba autors

Darba vadītājs

darba m r is
Darba mērķis

Bakalaura darba izstrādes seminārs

darba uzdevumi
Darba uzdevumi

Bakalaura darba izstrādes seminārs

t mas aktualit te
Tēmas aktualitāte
 • Nav obligāts slaids

Bakalaura darba izstrādes seminārs

pl notie rezult ti
Plānotie rezultāti
 • Nav obligāts slaids

Bakalaura darba izstrādes seminārs

satura r d t js
Satura rādītājs
 • (Ekrānattēls no darba satura rādītāja)
 • Nav obligāts slaids

Bakalaura darba izstrādes seminārs

teor tisk da a
Teorētiskā daļa
 • Kopējā vīzija par darba teorētiskās daļas saturu (gan jau izdarītais, gan plānotais)

Bakalaura darba izstrādes seminārs

praktisk da a
Praktiskā daļa
 • Kopējā vīzija par darba praktiskās daļas saturu (gan jau izdarītais, gan plānotais)

Bakalaura darba izstrādes seminārs

izdar tais
Izdarītais

Bakalaura darba izstrādes seminārs

v l pl notais darbs
Vēl plānotais darbs

Bakalaura darba izstrādes seminārs

statistika
Statistika
 • Cik lappuses ir uzrakstītas
 • Cik reizes esmu ticies ar vadītāju
 • Cik reizes esmu sūtījis vadītājam uzrakstītās darba daļas

Bakalaura darba izstrādes seminārs

probl mas darba gait
Problēmas darba gaitā

Piemēram:

 • Nevaru atrast literatūru
 • Nezinu, kā noformēt literatūras atsauces
 • Nezinu, kā izmantot (iekļaut) atrasto informāciju savā darbā
 • Nezinu, cik/ko rakstīt praktiskajā un teorētiskajā daļā
 • ...
 • Nav obligāts slaids

Bakalaura darba izstrādes seminārs

k du pal dz bu v l sagaidu
Kādu palīdzību vēl sagaidu
 • Kā vēl mēs varam palīdzēt bakalaura darba izstrādē?
 • Nav obligāts slaids

Bakalaura darba izstrādes seminārs

paldies par uzman bu
Paldies par uzmanību!

Bakalaura darba izstrādes seminārs