Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület. Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0001. A rendőrség és a civil áldozatsegítő szervezetek együttműködése. Buczkó Erika r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - evangelina-zaro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület

Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés

TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0001


A rendőrség és a civil áldozatsegítő szervezetek együttműködése

Buczkó Erika r. alezredes

Országos Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály


A korm ny szerepv llal sa az ldozatv delemben
A kormány szerepvállalása az áldozatvédelemben együttműködése

 • 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999. Korm.hat.);

 • 1999: a kormány megteremti az áldozatok (korlátozott) pénzbeli támogatásának alapját (1075/1999.Korm.hat.);

 • 1999: az állami kárenyhítéssel kapcsolatos feladatok ellátására létrejön az Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Alapítvány (későbbi jogutódja a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány);

 • 1999: A Belügyminisztérium központi Áldozatvédelmi Irodát hoz létre;


A rend rs g szerepv llal sa az ldozatv delemben
A rendőrség szerepvállalása az áldozatvédelemben együttműködése

 • 1999-2005: az áldozatok segítését 62, zömében rendőrség által üzemeltetett iroda biztosítja.

 • 1999: a Belügyminiszter rendelkezik az irányítása alá tartozó szervek áldozatvédelmi feladatairól (4/1999.(BK.6.) BM Utasítás);

 • 1999: ORFK vezetője utasításban rendelkezik a rendőrség áldozatvédelmi feladatairól (25/1999.IV.30) Intézkedés;

 • 1999: kialakul a rendőri áldozatvédelem szervezetrendszere (1999-2005) létrejön a rendőrség áldozatvédelemi referensi hálózata;

 • Kikristályosodik a rendőri áldozatvédelem gyakorlati tartalma: felvilágosítás, tanácsadás, segítő szolgáltatások elérhetőségének kiközvetítése, kárenyhítéssel kapcsolatos ügyintézés.


Jogi keretek
Jogi keretek együttműködése

 • 2003: Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája (115/2003 (X.28) OGY.hat.);

 • 2004: Kormányhatározat az áldozatok védelméről szóló Tv. kidolgozására (1009/2004.(II.26) Korm.hat);

 • 2006: hatályba lép a Bűncselekmények Áldozatainak segítéséről és az Állami Kárenyhítésről szóló törvény (2005. évi CXXXV. Tv. Ást);

 • 2007: a rendőrség és határőrség áldozatvédelmi feladatait rendeletben szabályozzák (17/2007.(III.17) IRM rendelet;

 • 2008:ORFK vezetőjének utasítása a rendőrség áldozatvédelmi feladatairól (50/2008.(OT 29.) ORFK Utasítás majd 2/2013.(I.31) ORFK Utasítás


Civil szervezetek rend rs g egy ttm k d s nek c lja
Civil szervezetek – Rendőrség együttműködésének célja

 • az áldozattá /ismételt /másodlagos/ áldozattá válás megelőzése;

 • információk hatékony célba juttatása;

 • állampolgárok védekező képességének fejlesztése;

 • a már áldozattá váltak mielőbbi ellátásba kerülése;

 • gördülékenyebb hozzáférés a szolgáltatásokhoz;

 • áldozatsegítő szolgáltatások egymásra épüljenek, fejleszthetővé váljanak, minőségük javuljon;

 • a sérelmek kezelését célzó ellátó rendszer hatékonyabbá tétele, rugalmasabb, személyre szabott áldozatsegítés;

 • a tevékenység koordinálásával a lakosság életminőségét javító szolgáltató rendszer jöjjön létre;

 • országos adaptálásra érdemes programok, a már működő jó gyakorlatok elterjesztése.


Egy ttm k d s rinti
Együttműködés érinti célja

 • Potenciális áldozatokat;

 • Bűncselekmények áldozatait;

 • Áldozatvédelemben, áldozatsegítésben érintett áldozatokkal kapcsolatba kerülő szakembereket.

 • Együttműködés gyakorlati megvalósulása

 • Esetmegbeszélések,

 • Munkacsoport megbeszélések,

 • Tréningek, Képzések;

 • Konferenciák, Rendezvények

 • Pályázatok, Projektek,


Egy ttm k d s hozad ka
Együttműködés hozadéka célja

 • a rendőrség folyamatosan gyűjti, elemzi, értékeli a jellemző áldozati magatartásokat, a bűncselekmények létrejöttét segítő okokat, körülményeket, az új elkövetési módokat, évente értékelő jelentést készít az áldozatvédelem helyzetéről, az áldozati jogok érvényesüléséről, a civil szervezetek első-kézből értesülnek ezen információkról;

 • Szakmai ismeretek átadása, érzékenyítés a civil szervezetek részéről;

 • a rendőrség hidat képez az áldozatsegítésben érintett más kormányzati szervek és a civil szervezetek között;

 • közös rendezvények lehetőséget teremtenek kapcsolatok bővítésére, a személyes kapcsolatok kiépítésével áldozatok még gyorsabban kerülnek ellátásba;

 • egymás tapasztalatainak beépítése a mindennapi munkába (Nk-i tapasztalatok)

 • tükör a hiányosságok feltárására, megoldás közös kidolgozása;

 • egymás pozíciójának javítása pályázatok benyújtásakor;

 • Azon áldozatok is ellátásba kerülhetnek akik valamilyen oknál fogva nem kaptak segítséget az állami áldozatsegítő szolgálattól.


Fejleszt sre megold sra v r feladatok
Fejlesztésre, megoldásra váró feladatok célja

 • Nem formalizált együttműködés esetén személyfüggőség (fluktuáció, vezető csere, átszervezés, leépítés);

 • Hierarchiából adódóan (kötelező, utasítás alapján történő részvétel) időnként motiválatlanok a képzéseken, tréningeken megjelent kollégák;

 • Protokollok kidolgozásának fontossága (együttműködés szervezettebbé tétele),

 • Civil szervezetek által nyújtott tudásanyag beépítése a rendőrök iskolarendszerű képzésébe;

 • Együttműködés eredményei (képzések, viták, fórumok) eredményei beépülésének, gyakorlati munka során történő alkalmazásának mérése, utánkövetése,

 • Nemzetközi kapcsolatok kiépítésének segítése;

 • Gyakoribb tapasztalatcserék;

 • Rendőrök érzékenyítése, információval történő ellátása civil szervezetek létéről, tevékenységéről;


K z s p ly zatban rejl lehet s gek i
Közös pályázatban rejlő lehetőségek I. célja

 • Állami és civil szervezetek együttműködésének elmélyítése;

 • Szakemberek felkészültségének magas színvonalra emelése;

 • Áldozatsegítő tevékenység hatékonyságának javítása;

 • Szakemberek érzékenyítése, empátia növelése;

 • Tréningek (felkészítő-érzékenyítő-kommunikációs-stressz-kezelő);

 • Nemzetközi tapasztalok megosztása, mindennapi tevékenységbe építése;

 • Kiadványok (legjobb gyakorlatok), módszertani útmutatók, tájékoztató anyagok, megelőzési kisfilmek készítése, E learning tananyag készítése;

 • Megelőzést, tájékoztatást, népszerűsítést célzó reklámtárgyak beszerzése;

 • Nyilvánosság biztosítása, sajtó megjelenés, cikkek, riportok, media;


K z s p ly zatban rejl lehet s gek ii
Közös pályázatban rejlő lehetőségek II. célja

 • Áldozattá válás megelőzését célzó jelzőrendszer kiépítése;

 • Állampolgárok önvédelmi képességének, bűnözéssel szembeni védettségének, szubjektív biztonságérzetének fokozása;

 • Bűnmegelőzés társadalmasítása (megelőzési programokba egyre többen kapcsolódnak be, megelőzés eszközeiről-módszereiről egyre többen szereznek tudomást, látencia csökken)

 • Kutatás, hatékonyság vizsgálat;

 • Bűnmegelőzési Információs Pontok, web oldal létrehozása, közösségi portálokon való megjelenés;

 • Jó gyakorlatok elterjesztése;

 • Olyan modell kidolgozása, amelyben az állami és civil szervezetek nyújtotta szolgáltatások egymásra épülnek, egymást kiegészítik


Rend rs g legfontosabb civil partnerei
Rendőrség legfontosabb civil partnerei célja

 • Fehérgyűrű Közhasznú Egyesület;

 • Eszter Közhasznú Alapítvány;

 • Magyarországi Női Alapítvány (MONA);

 • Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE);

 • KÉK Vonal Gyermekkrízis Alapítvány;

 • Magyar Vöröskereszt;

 • Baptista Szeretetszolgálat,

 • Budapeti Szociális Forrásközpont;

 • Máltai Szeretetszolgálat;

 • Félúton Alapítvány;

 • Lelkisegély Szolgálat;

 • Egyházak;

 • Országos Polgárőrszövetség


Feh rgy r k zhaszn egyes lettel val egy ttm k d s gyakorlati megval sul sa
Fehérgyűrű Közhasznú Egyesülettel való együttműködés gyakorlati megvalósulása

 • Közös bűnmegelőzési előadások tartása;

 • Közös rendezvényeken való megjelenés, (Főszezon Kiállítás)

 • Közös média megjelenések;

 • Fehérgyűrű által nyújtott szolgáltatásokról állomány tájékoztatása;

 • Szakirányítás;

 • Balatonon, Sziget Fesztiválon bűnmegelőzési tevékenységbe való bekapcsolódás;

 • Áldozatsegítést célzó magyar, idegen nyelvű tájékoztató anyagok készítése, azok elektronikus formában a rendőrségi honlapokon történő megjelentetése, panaszirodákban való kihelyezése;

 • Rendőrség kérésére (egyes esetekben) a rászoruló, tanúként idézett áldozatok részére szállás, útiköltség megtérítése;

 • Rászoruló áldozatok részére azonnali pénzügyi segély;

 • Devecser, Kolontár vörösiszap áldozatainak gyorssegély nyújtása;

 • Budapesten, Alsóőrsön meggyilkolt rendőr hozzátartozóinak gyorssegély


K sz n m megtisztel figyelm ket
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! együttműködés gyakorlati megvalósulása

Buczkó Erika r. alezredes

Országos Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály

Tel: 20/326-7198

E-mail: buczkoe@orfk.police.hu