Sis ilmaongelmat vaasan yliopistossa
Download
1 / 20

SISÄILMAONGELMAT VAASAN YLIOPISTOSSA - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Updated On :

SISÄILMAONGELMAT VAASAN YLIOPISTOSSA . Tietopäivitys 16.10.2007 Tapani Schöning, työterveyshuollon erikoislääkäri Suomen Terveystalo/Vaasa. SISÄLTÖ. Työturvallisuuslain (738/2002) sisäilmakohdat Yleistä tietoa sisäilmaongelmista ja työterveyshuollon toimintamalleista

Related searches for SISÄILMAONGELMAT VAASAN YLIOPISTOSSA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SISÄILMAONGELMAT VAASAN YLIOPISTOSSA' - evaline


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sis ilmaongelmat vaasan yliopistossa l.jpg

SISÄILMAONGELMAT VAASAN YLIOPISTOSSA

Tietopäivitys 16.10.2007

Tapani Schöning, työterveyshuollon erikoislääkäri

Suomen Terveystalo/Vaasa


Sis lt l.jpg
SISÄLTÖ

 • Työturvallisuuslain (738/2002) sisäilmakohdat

 • Yleistä tietoa sisäilmaongelmista ja työterveyshuollon toimintamalleista

 • 10.9.2007 ISS Proko OY:n raportin pohjalta työsuojelutietoja


Ty turvallisuuslaki 738 2002 l.jpg
Työturvallisuuslaki (738/2002)

 • 32: Työpaikan rakenteellinen ja toiminnallinen turvallisuus ja terveys

 • 33: Työpaikan ilmanvaihto – ”riittävästi kelvollista hengitysilmaa”

 • 37: Ilman epäpuhtaudet – ”eristettävä .. Koottava ja poistettava tarkoituksenmukaisen ilmanvaihdon avulla.”


Ty turvallisuuslaki 738 2002 jatkuu l.jpg
Työturvallisuuslaki (738/2002) jatkuu..

 • 38: Kemialliset tekijät ja työssä käytettävät vaaralliset aineet – ”altistuminen .. haittaa tai vaaraa aiheuttaville kemiallisille tekijöille on rajoitettava niin vähäiseksi, ettei näistä tekijöistä aiheudu vaaraa työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle tai lisääntymisterveydelle..”

 • 39 sama sanamuoto BIOLOGISILLE tekijöille


Mit t m tarkoittaa k yt nn ss l.jpg
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

 • Suurimmat SISÄILMAN terveysvaarat liittyvät tupakansavuun, radoniin, asbestipölyihin sekä pitkään jatkuneisiin, laajoihin kosteus- ja homevaurioihin (Salme Rantanen, TTL 2003), HÄKÄ myös

 • ”kovat mittarit” – syöpä, ennenaikainen kuolleisuus, ammattitaudit, työkyvyn menettäminen


Mit t m tarkoittaa k yt nn ss6 l.jpg
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

 • Sisäilmasta oireilevalla työntekijällä on työturvallisuuslakiin perustuva oikeus työskennellä kelvollisessa työilmassa

 • Sisäilmaongelma on yleensä rakennustekninen, laaja ja moniulotteinen ongelma. Kiinteistöä koskevissa toimenpiteissä tulee olla kiinteistön omistajan ja kiinteistöhuollon panos mukana

 • Tietomme sisäilma-asioista on vajaata ja tämä tulee hyväksyä


Hyv sis ilma mit se on l.jpg
Hyvä sisäilma – mitä se on?

 • Sisäilmayhdistyksen suomalaiset kriteerit: S1,S2,S3 – teknisiä arvoja, oireilu?

 • Enemmistö (yli 80%) tiloissa työskentelevistä on tyytyväisiä sisäilmastoon, joka EI aiheuta sairauksia pitkälläkään aikavälillä


Sis ilma ja sairaudet l.jpg
Sisäilma ja sairaudet

 • Sisäilmaongelmiin liittyviä yleisiä sairauksia: astma, allerginen nuha tai silmän sidekalvotulehdus, tupakointi ja syöpä

 • Harvinaisia: asbestisairaudet (käytännössä ei sisäilmaongelmissa), homeiden aiheuttamat vakavat keuhkosairaudet

 • Tutkimusnäyttöä on paljon, mutta ei riittävästi

 • Sisäilmaongelmista aiheutunut allergia on harvinaista – tuntemattomat mekanismit


Sis ilmaoireet l.jpg
Sisäilmaoireet

 • Oireet voivat olla usein pahempia kuin sairaudet

 • Silmien ja limakalvojen ärsytys, hengitysteiden ärsytys (nenän tukkoisuus, kurkun käheys, yskä), epätavallinen väsymys, päänsärky, huono olo, hajujen aistiminen, iho-oireet

 • Oireiden syitä on tärkeää selvittää!

 • Oireet eivät oikeuta laajoihin vakuutuslääketieteellisiin etuuksiin, kuten eläkkeeseen, mutta voivat olla silti lähes invalidisoivia!


Fabriikin ty suojeluasioita 9 07 l.jpg
Fabriikin työsuojeluasioita 9/07

 • F3:n alta maaperästä on löytynyt pyöreä vanha allas, jossa on ollut PCB:tä pitoisuudessa 319,9 mg/kg (raja-arvo 0,5 mg/kg) sekä öljyä 93 800 mg/kg (raja-arvo 2000 mg/kg).

 • tiilirakennelmissa on ollut PAH-yhdisteitä 43 558,8 mg/kg

 • F3 hissikuilun perustuksissa kiviä, joiden alla liuosmaista kivihiilitervaa


Fabriikin ty suojeluasioita 9 2007 l.jpg
Fabriikin työsuojeluasioita 9/2007

 • Allas on ollut aiempien mattopäällysteisten betonilattiakerrosten alla tiiviisti.

 • PCB ei haihdu juuri ilmaan.

 • PAH-yhdisteistä ei ole F3:n sisäilmatutkimuksissa VOC-määrityksissä mitään viitteitä.

 • Ympäristökeskus ja työsuojelupiiri ovat tilanteen tarkistaneet: suojatoimenpitein rakennustyöt saavat jatkua, tiloissa saa työskennellä (ilmanvaihto!)


Fabriikin ty paikkaselvitys 2 10 2007 l.jpg
Fabriikin työpaikkaselvitys 2.10.2007

 • Työterveyshuolto, työsuojelu, kiinteistöpäällikkö, kiinteistön omistaja edustettuina

 • Käytiin seikkaperäisesti läpi Fabriikin historia ja nykytilanne

 • Käynnit saneeratuissa ongelmakohteissa ja laitosten tiloissa

 • Kanta: yliopiston ylemmissä tiloissa voi nykytietojen perusteella työskennellä vailla sairastumisen vaaraa (ilmanvaihto!)


Polyklooratut bifenyylit pcb l.jpg
Polyklooratut bifenyylit, PCB

 • Orgaanisia klooriyhdisteseoksia, teollinen valmistus alkoi 1929, erittäin pysyviä

 • Seoksia, valtaosa oli käytössä kondensaattoreissa (80%), ruostesuojamaaleissa (10%)

 • Kielletty Suomessa 1990

 • Altistuminen mahdollista: jätteen käsittely, räjähdykset


Slide14 l.jpg
PCB

 • Suomessa altistutaan pääosin ravinnon kautta

 • Lähinnä pitkäaikaisvaikutuksia: vaikutukset immuunijärjestelmään, lisääntymisterveyteen, todennäköisesti ihmiselle syöpävaarallinen

 • Ei sisäilmaan käytännössä haihdu


Polysykliset aromaattiset hiilivedyt pah yhdisteet l.jpg
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet)

 • Muodostuu epätäydellisen palamisen seurauksena, esiintyy kaikkialla

 • Kulkeutuu elimistöön pääasiassa ihon ja ruuansulatuselimistön kautta, hengitysteitse vähemmän

 • VOC sisältää PAH-yhdiste naftaleenin

 • Arvio PAH-altistumisesta: 1 vrk kaupunki-ilmaa = 1 savuke


Pah yhdisteet l.jpg
PAH-yhdisteet

 • Kivihiilipiki ja –terva ovat merkittäviä PAH-lähteitä teollisuudessa ja korjausrakentamisessa

 • Hengitysilman kautta altistuminen PAH-yhdisteille on merkittävintä koksaamoissa (100x pitoisuudet vrt kaupunki-ilma), mutta IHO ja SUU ovat aina tärkeimpiä altistumisreittejä

 • Saneeraustöissä piikattaessa ilman PAH-yhdisteiden turva-arvot (bentso(a)pyreeni) saattavat ylittyä – SUOJAUSTARVE!


Pah yhdisteiden terveysvaarat l.jpg
PAH-yhdisteiden terveysvaarat

 • Perimämuutoksia

 • Syöpävaara (keuhkot, iho, virtsarakko, mahasyöpä)

 • Suomen työturvallisuuslainsäädännön mukaan kaikki PAH-yhdisteet luokitellaan syöpävaarallisiksi

 • Runsaat ärsytysoireet: hengitystiet, iho, silmät, ihon punoitus ja valoherkistyminen


Ty turvallisuusaspekteja korjausrakentamisen aikana l.jpg
Työturvallisuusaspekteja korjausrakentamisen aikana

 • Työterveyshuolto suosittelee, että rakennustyöt aiheuttaisivat mahdollisimman vähän häiriötä/haittaa muille tiloissa työskenteleville

 • Vaarallisia aineita käsiteltäessä tulee rakennusalue OSASTOIDA ja ALIPAINEISTAA, jotta epäpuhtaudet (huom pakokaasut!) eivät leviä. Ilmanvaihto tulee varmistaa.


Ty terveyshuolto ja sis ilmaongelmat l.jpg
Työterveyshuolto ja sisäilmaongelmat

 • Tiivis yhteistyö: työterveyshuolto, työnantaja, työntekijät, erikoissairaanhoito, vakuutusyhtiöt ja työsuojelu

 • Ydintehtävät: seuloa sairastuneet asianmukaisilla tutkimuksilla, seurata ja hoitaa työntekijöiden terveydentilaa, tehdä työpaikkaselvityksiä, toimenpide-ehdotuksia/suosituksia ja tiedottaa terveysvaaroista

 • Usein vaikeita ongelmavyyhtejä, mutta hyvä yhteistyö on tuloksekkainta!ad