Medijska terminologija
Download
1 / 28

Medijska Terminologija - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Medijska Terminologija. Koga je lak š e razumeti?. ili. Marsovca. Govor medija. V ećina medijskih karakteristika se mere u odnosu na neku populaciju Mogu da se pokazuju kao a p solutni broj ili kao procenat populacije . Formula je ABS. = % x UNIVERZUM. Apsolutno vs. P rocentualno.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Medijska Terminologija' - evadne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Koga je lak e razumeti
Koga je lakše razumeti?

ili

Marsovca

Govor medija


Apsolutno vs p rocentualno

Većina medijskih karakteristika se mere u odnosu na neku populaciju

Mogu da se pokazuju kao apsolutni broj ili kao procenat populacije

Formula je ABS.= % x UNIVERZUM

Apsolutnovs. Procentualno

 • * ABS. je apsolutni broj

 • * % je procenat populacije

 • * UNIVERZUM je veličina populacije


Primer
Primer

Univerzumtotalne populacije u Srbiji koja gleda TV (4 godine i stariji) je 7,066,760

Koji je apsolutan broj ljudi koji gledaju TV Pink ako je njegova gledanost 50 %?

Koji procenat populacije čita Gloriju ukoliko je broj čitalaca 1,7 miliona?


Rating points
Rating Points

Rejting poen(koristi se u medijskom istraživanju)

Rejtinzi se obično mere procentima

 • Ako spot ima rejting od 5%, znači da je 5% ciljne grupe je videlo taj spot

 • Rejting je broj ljudi koji su:

  • Gledali određeni TV reklamni spot ili program

  • Videli bilbord

  • Slušali radijski reklamni spot ili program

  • Čitali magazin ili novine


Kontakti impr esije
Kontakti (Impresije)

Kada je osoba videla vašu reklamu, ostvarili ste kontakt

Ukoliko je ova osoba videla vašu reklamu 10 puta, ostvarili ste 10 kontakata

Ukoliko je 10 osoba videlo vašu reklamu po jedanput, takođe ste ostvarili 10 kontakata

Totalni broj kontakata generisan od strane svake osobe tokom kampanje je # kontakata (impresija)


10 kontakata je generisano ako jedna osoba vidi reklamu 10 puta
10 kontakata je generisano ako jedna osoba vidi reklamu 10 puta


Ili 10 kontakata mogu da se g e neri u ukoliko 10 osoba vidi jednu reklamu
ili 10 kontakata mogu da se generišu ukoliko 10 osoba vidi jednu reklamu

USPUT, 5% rejtinga generiše broj kontakata koji je jednak 5% populacije


GRP

GRP (Gross Rating Points) je broj kontakata koji se meri u procentima naspram univerzuma ciljne grupe

Formula je

GRP = Kontakti / Univerzum X 100

Note: iako se GRP meri kao procenat, niko ga ne tretira kao procentualni broj. Znak za procenat (%) se takođe ne koristi u medija planovima ili prezentacijama


Primer1
Primer

Koliko kontakata je50 GRP-jeva ako je totalni univerzum 7,066,760?

Da li je moguće ostvariti 10,000 GRP-jeva? Koji bi bio broj kontakata u tom slučaju?


Grp kao suma r ej tin ga
GRP kao suma rejtinga

Postoji još jedna definicija GRP-ja

GRP je suma rejtinga svakog individualnog spota

Formula:

 • GRP=Rejting1+ Rejting 2+…+ Rejting N


Primer grp
Primer GRP

381 605

7 066 760

Gledaoci

Rejting

1. spot

381 605

5.4

2. spot

1 738 422

24.6

3. spot

197 869

2.8

Suma rejtinga

GRP

32.7

Da li rejting može da bude preko 100?

A da li GRP može da bude preko 100?

Ne, maksimum 100% ciljne grupe može da gleda određeni program.

Da, kao zbirna cifra, može vrlo lako da pređe 100.


Primer2
Primer

Šta je bolje: 100 ili 1000 spotova?

Zavisi od kanala.

 • Primer:

  Pink 100 spotova x 5,1% rejtinga = 510 GRPs

  STB 1000 spotova x 0,3% rejtinga = 300 GRPs


30 grp
30” GRP

30” GRP je GRP koji je jednak GRP-ju koji bi se ostvario kada bi dužina spota bila 30”

 • Formula30” GRP = D1 x GRP1/30 + … + Dn x GRPn/30

 • D1, D2, … Dn – dužinaspotovaza spot 1,spot 2, …, spot n

 • GRP1, GRP2, …, GRPn – GRP vrednostiostvarene od spota 1, spota 2, …, spota n

USPUT, TV stanice prodaju 30” GRP-jeve


Primer3
Primer

Ostvarili smo 100 GRP-jeva.

 • Koliko bi ostvarili 30” GRP-jeva kada bi dužina spota bila:

  • 45”?

  • 10”?

  • 30”?


Ciljna grupa
Ciljna grupa

Obično, rezultati se mere u odnosu na određenu ciljnu grupu

Ciljna grupa je demografska grupa koja je identifikovana kao ključni potrošač određenog brenda.

Ciljna grupa može biti “Žene od 20 do 55 godina, prosečnog ili nadprosečnog društvenog staleža, studentkinje ili domaćice”

 • Uvekpostojirazlika u ciljnojgrupipremadefinicijibrenda i medija

 • Medijikoristesamodemografskekarakteristike (pol, godine, društvenistalež, obrazovanje, posao,…)

 • Ne možemo da definišemo one koji “vole da igrajufudbal” ili “kojinajćešćeidukolimanaposao” itd.


TRP

TRP – Target rating point

TRP (Rejting poen za našu ciljnu grupu) je GRP koji se meri na osnovu određene ciljne grupe

Procenat određene ciljne grupe (medijska ciljna grupa proizvoda), koja je došla u kontakt sa određenim programom/publikacijom. Po definiciji ima isto značenje kao i GRP, ali ova terminologija nam pomaže da napravimo razliku između različitih rejtinga ostvarenih za različite ciljne grupe.

C.G.

Žene 25-54U

Svi 18-49

Muškarci 18-39

1. spot

5.4

5.6

4.3

2. spot

24.6

19.0

18.6

3. spot

2.8

2.4

2.0

TRP

32.7

TRP

24.9

TRP

27.0


Affinity index konverzija
Affinity index (konverzija)

Affinity index je indeks vrednosti kampanje ili rejtinga ostvarenih za određenu ciljnu grupu u poređenu sa totalnom populacijom

Pokazuje vrednost određene ciljne grupe u poređenju sa baznom ciljnom grupom za neki program/kanal…

Ukoliko je ova vrednost viša/niža od 1 (100%), to znači da određena ciljna grupa više/manje koristi neki medijski kanal od bazne populacije.

 • Formula:Affinity = TRP / GRP

 • Note: affinity index se običnomeri u %


Reach coverage frequency

GRP

Prosečan OTS/OTH

Reach

Reach, Coverage, Frequency

Reach, Coverage

Reach je broj ljudi koji su bili u kontaktu sa određenom kampanjom. Odnosno, broj ljudi koji je ostvario barem jedan kontakt

Reach može da bude prikazan kao apsolutna vrednost ili kao procenat

Prosečan OTS/OTH (Frequency)

Prosečan broj puta koji je kampanja viđena među onima koji su videli barem jednu od reklama.

17%

8

Reach × OTS = GRPGRP / Reach = OTSGRP / OTS = Reach


Efektivni reach i frequency
Efektivni Reach i Frequency

Efektivna Frequency

U zavisnosti od kampanje i marketinških ciljeva, određeni spot funkcioniše ako je viđen barem x putaReach 4+

Efektivni ReachProcenat ciljne grupe koji su imali priliku da vide poželjan broj TV spotova, ili čuju radio spot, ili videštampanu reklamu itd.najmanje x puta (koliko zahteva efektivna frequency). Reach 4+: 50%

Nivo frequency

1 tačno jedan put 1+ barem jedan put2 tačno dva puta 2+ barem dva puta3 tačno tri puta 3+ barem tri putaUdeo publike
Udeo publike

Udeo kanala ili publike

Ovo je procenat publike koji gleda određeni TV kanal u poređenju sa svim TV kanalima koji se gledaju u bilo kom vremenksom intervalu. Zbirni učinak publike je uvek 100% iako broj gledalaca može da varira.


Prirodna raspodela gledanost day part a
Prirodna Raspodela,Gledanost Day Part-a

Prirodna raspodela gledanosti po svim TV kanalima - prosečan udeo publike TV kanala u bilo kom vremenskom periodu

Day Part – specifični vremenski okvir u toku dana

Prirodna raspodela gledanosti po day part-ovima – prosečan udeo gledanosti TV kanala u bilo kom day part-u


Udeo u potro nji udeo u gledanosti

Udeo u potrošnji (SOS)

Učešće određenog brand-a ili oglašivača izraženog kao procenat celog definisanog tržišta ili segmenta tržišta u određenom vremenskom periodu.

Vrednosti se definišu u odnosu na potrošnju.

Udeo u potrošnji, Udeo u gledanosti

 • Da li je moguće da se dostigne SOV od 100%, dok je SOS 20%?

 • Da, zato što se SOV bazira na TV reklamiranju. Dakle, ako dva oglašivača koriste rezličiti medijski miks, moguće je da dve cifre ne budu slične jedna drugoj.

 • Udeo u gledanosti (SOV)

 • Učešće određenog brand-a ili oglašivačaizraženog kao procenat celog definisanog tržišta ili segmenta tržišta u određenom vremenskom periodu.

 • Vrednosti se defninšu u odnosu na rating (GRP).Sezonalitet advertising weights miks kanala d ay part m i ks
Sezonalitet svakoj od kategorija, Advertising weights,Miks kanala, Day part miks

Sezonalitet– u zavisnosti od vrste proizvoda, njegovog životnog ciklusa i potrošnje određujemo u kojim mesecima ili vremenskim uslovima treba da pružimo trajnu podršku našem brand-u

Advertising weights – nivo TRP-jeva potrebnih na mesečnom/nedeljnom nivou koji zavisi od vrste proizvoda, kategorije i medijskogokruženja

Miks kanala – distribucija TRP-jeva kroz kanale u našoj medijskojstrategiji

Day Part Mix– distribucija TRP-jeva po day part-ovima


Dodatna tehni ka terminoligija
Dodatna tehnička terminoligija svakoj od kategorija

Tehnička pokrivenst (penetracija) – procenat ljudi koji su tehnički i mogućnosti sa primaju signal određene TV stanice

Tiraž– broj štampanih kopija novina ili magazina

Lica/ lokacije – OOH površine

UC – (User Click) – broj jedinstvenih korisnika koji su načinili prvi klik

CTR – (Click Through Rate) – koeficijent koji pokazuje odnos broja impresija (prikaza banera) i broja klikova


Hvala na pa nji
HVALA NA PA svakoj od kategorijaŽNJI