Människan - PowerPoint PPT Presentation

evadne
m nniskan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Människan PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Människan
203 Views
Download Presentation

Människan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Människan Sinnesorgan, nervsystem, hjärna, hormoner

 2. Hjärnan tolkar elektriska impulser • Hela kroppen består av olika sinnesceller som skickar impulser till hjärnan. • Med hjälp av dessa får hjärnan en uppfattning om vad som sker. • Vad hjärnan beslutar kring signalerna bestäms av vilken typ av signal det är och vilken erfarenhet hjärnan har av liknande signaler.

 3. Olika delar i hjärnan tolkar olika signaler, dessa kan variera beroende på träning, skador. • För trodde man att om man skadade en viktig del i hjärnan så var den förmågan förlorad. • Nu vet man att hjärnan kan anpassa sig till att behandla signaler på olika ställen om dessa tränas.

 4. Fem sinnen • Syn, hörsel, känsel, smak och lukt • Många sinnesintryck som man upplever ofta vänjer man sig ofta vid och tänker inte på. • En del sinnen som man inte brukar räkna med är balansen, kroppstemperaturen, blodtryck.

 5. Syn • Ögat fångar upp ljus som skickas ut av olika föremål. • Hornhinna, främre ögonkammare, pupillen, lins, glaskropp, näthinna. • På näthinnan finns det tappar och stavar, gula fläcken, blinda fläcken • Bakom blinda fläcken går synnerven vidare från ögat.

 6. Linsen • Bryter ljuset så att det fokuseras på näthinnan. • Om man har ögon som är för grunda eller för djupa så måste man korrigera detta med en lins. • ”långt” öga konkav lins • ”kort” öga konvex lins

 7. Tappar och stavar • Tappar är ljuskänsliga sinnesceller som reagerar främst på färger • Stavar är ljuskänsliga sinnesceller som reagerar främst ljus, grått, vitt, svart.

 8. Gula fläcken • Har många sinnesceller där man ser som skarpast. • Övriga områden är något suddigare. • För att skydda hela ögat har vi ögonhålor, lock samt tårar.

 9. Hörsel • Ytterörat fångar in ljud och vi kan registrera frekvenser mellan 15 – 20kHz. • Ljudet fotsätter genom hörselgången. • Mellanörat består av trumhinnan, hörselbenen(städ, hammare, stigbygel), ovala fönstret. • Innerörat består av snäckan, båggångarna. • Bullerskador(tinnitus) orsakas av höga ljud(tryck)

 10. Smak, lukt • Sött, surt, beskt, salt, umami • Ger ett intryck av det vi stoppar i munnen, gammalt, positivt, negativt, gift osv. • Lukten förstärker smaken. • Vid lukten förknippas minnen som kan vara hela livet. Hemmet, morfar odyl.

 11. Känsel • Tryck, beröring, kyla, värme • Smärta varnar för skada • Man är olika känslig på olika ställen runt kroppen.

 12. Nervsystemet • Centrala systemet – hjärnan och ryggmärgen • Periferera systemet är nerverna ute i kroppen • Somatiska nervsystemet kan vi själva styra över.(muskler, rörelser osv) • Autonoma nervsystemet kan vi inte påverka, (andning, hjärta tarmar)

 13. Nervcellen • Signalen leds via nervcellen, nervcellskropp till en annan cell(muskel, körtel). • Där signalen överförs kallas synapsen och det är den punktel man kan påverka med tex bedövning • Reflexer sker automatiskt utan att hjärna påverkas.(sug, grip, blink, nys, hostreflex)

 14. Hjärnan • Skyddad av kraniet. • Består av olika centra som kan samarbeta och i nödfall ersätta varandra. • Minnet kan delas in i tre olika delar. Korttid, när, långtidsminnet. • Hjärnan är indelad i två halvor som styr i huvudsak varsin del av kroppen • Inlärning gör att man behöver använda en mindre del av hjärnan för att utföra samma uppgifter.

 15. Hormoner • Tillverkas i körtlar(hypofysen, sköld, binjurar, bukspott, testiklar, äggstockar • Vanliga hormon är insulin, adrenalin, testosteron, östrogen, EPO.