so 7 kongres s rd r lebilir rekabet g c sanayi in uygun ortam n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
İSO 7. KONGRESİ: “ Sürdürülebilir Rekabet Gücü : Sanayi İçin Uygun Ortam ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

İSO 7. KONGRESİ: “ Sürdürülebilir Rekabet Gücü : Sanayi İçin Uygun Ortam ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

İSO 7. KONGRESİ: “ Sürdürülebilir Rekabet Gücü : Sanayi İçin Uygun Ortam ”. Bologna Süreci ve Türkiye. İlyas Ülgür Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) Erasmus Program Koordinatörü i lyas.ulgur@ua.gov.tr. 4 Aralık 2008, İstanbul. Bologna Süreci.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'İSO 7. KONGRESİ: “ Sürdürülebilir Rekabet Gücü : Sanayi İçin Uygun Ortam ”' - eugenia-garrett


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
so 7 kongres s rd r lebilir rekabet g c sanayi in uygun ortam

İSO 7. KONGRESİ: “SürdürülebilirRekabetGücü: SanayiİçinUygunOrtam”

Bologna Süreci ve Türkiye

İlyas Ülgür

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

(Ulusal Ajans)

Erasmus Program Koordinatörü

ilyas.ulgur@ua.gov.tr

4 Aralık 2008, İstanbul

bologna s reci
Bologna Süreci
 • Kalite Güvencesi ve Akreditasyon
 • Tanınma, AKTS/DE, Europass, Hareketlilik
 • Üç kademeli Akademik Derecelendirme, Müfredat Yenileme, Ayarlama Süreçleri
bologna s reci al ma konular
Bologna Süreci Çalışma Konuları

Bologna 1999

1. Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi

  • 2/3 kademeli (lisans, yükseklisans, doktora) yükseköğretim sistemi
  • Kademeler arası geçiş
  • Ulusal yeterlilikler çerçevesi
 • 2. Kalite Güvencesi
  • Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence sistemi
  • Öğrenci katılımı
  • Uluslararası katılım
 • 3. Diplomaların ve öğrenim sürelerinin tanınması
  • Diploma Eki
  • Lizbon Tanıma Sözleşmesi
  • AKTS
 • 4. Hayatboyu Öğrenme
  • Tecrübeye dayalı yeterliliklerin tanınması
 • 5. Ortak Dereceler
  • Ortak derecelerin oluşturulması ve tanınması

Londra 2007

bologna s rec
BOLOGNA SÜRECİ
 • 2010 yılına kadar ABD ile yarışabilir ve onu geçebilecek bilgi temelli bir Avrupa ekonomisi için:
  • öğrenci, öğretim elemanı ve yönetsel kadro hareketliliği yüksek,
  • ulusal eğitim alanları birbiri ile karşılaştırılabilir,
  • ulusötesi eğitim boyutlarını dikkate alan,
  • eğitim ve araştırma etkinliklerini birbiri ile sıkı ilişkilendirmiş ve
  • tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve izleyen

bir Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı oluşturmak

bologna s rec nden etk lenenler
BOLOGNA SÜRECİNDEN ETKİLENENLER
 • Ülkelerin Eğitim Bakanlıkları
 • Yüksek Öğrenim Kurumları
 • Üniversitelerde;
  • Öğretim Birimleri
  • İdari Birimler
  • Öğretim Üyeleri
  • Öğrenciler
 • Dış paydaşlar: İşverenler, çalışanlar, STK
bologna s rec n n y ksek ret me ne faydasi olacak
BOLOGNA SÜRECİNİN YÜKSEKÖĞRETİME NE FAYDASI OLACAK ?
 • Üniversitelerin kendilerini tanımaları sağlanacak (İç değerlendirme >Dış değerlendirme, Stratejik Planlama),
 • Üniversiteler, ulusal ve uluslararası akademik dünya tarafından daha iyi tanınacak,
 • Üniversitelerin, Avrupa’da ve dünyadaki rekabet gücü artacak,
 • Üye ülkelerdeki bilimsel çalışmaları ulaşma, ağlarına dahil olma ve başarılı çalışmaları örnek alabilme imkanı sağlayacak,
 • Bu çalışmalar için AB’den finansal destek sağlanacak.
slide7

ÖĞRENME ÇIKTILARININ OLUŞTURDUĞU NİTELİKLER İLE TANIMLANAN AVRUPA NİTELİKLER ÇERÇEVESİ AŞAMALARI

EQF Level 8

(Doktora)

Nitelikler

(Öğr. Çıkt.)

EQF Level 7

(Yüksek Lisans)

Nitelikler

(Öğr. Çıkt.)

EQF Level 6

(Lisans)

Nitelikler

(Öğr. Çıkt.)

EQF Level 5

(Ön Lisans)

Nitelikler

(Öğr. Çıkt.)

EQF Level 4

Nitelikler

(Öğr. Çıkt.)

EQF Level 3

Nitelikler

(Öğr. Çıkt.)

Nitelikler

(Öğr. Çıkt.)

EQF Level 2

EQF Level 1

Ülke A

Ülke B

YÜKSEKÖĞRETİM

YÜKSEKÖĞRETİM

ÖNCESİ

avrupa n tel kler er eves nde renme iktilarini fade eden n tel kler n kurucu eler
AVRUPA NİTELİKLER ÇERÇEVESİ’NDE ÖĞRENME ÇIKTILARINI İFADE EDEN NİTELİKLERİN KURUCU ÖĞELERİ
 • Bilgi (Knowledge): Teorik ve/veya olaya/duruma/gerçekliğe dayalı
 • Beceriler (Skills): Bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme) ve pratik (el becerileri ve yöntem, materyal, araç ve enstrüman kullanma becerileri dahil)
 • Yetkinlik/Yeterlilik (Competence): Sorumluluk ve Özerklik
slide11

YÜKSEKÖĞRETİM AŞAMALARINDA KAZANILMASI GEREKEN NİTELİKLERİ (ÖĞRENME ÇIKTILARINI) İFADE EDEN KURUCU ÖĞELER(DUBLİN TANIMLAYICILARI)

Bilme ve Anlama

Bilgiyi Uygulama ve Anlama

Yargıda Bulunma

İletişim Becerileri

Öğrenme Becerileri

Kerim Edinsel

8

te ekk rler
Teşekkürler!

Sorular & Cevaplar!!!