1 / 15

ČOVJEK ( homo sapiens)

ČOVJEK ( homo sapiens). ČOVJEK.

euclid
Download Presentation

ČOVJEK ( homo sapiens)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ČOVJEK(homo sapiens) Tea Logarić

 2. ČOVJEK • Čovjek (lat. Homo sapiens) živo je biće, koje ima visoko razvijen mozak sposoban za apstraktno razmišljanje, rješavanje problema, introspekciju i sl. Današnji čovjek razvio se prije oko 200 000 godina na prostoru Afrike. Ljudska populacija danas ima oko 6,8 milijardi ljudi. Čovjek je misaono biće (može zaključivati, crtati, razmišljati), društveno biće (živi u društvu), duhovno biće (razlikuje dobro od zla) i prirodno biće (dio je žive prirode). Tea Logarić

 3. EVOLUCIJSKI RAZVOJ ČOVJEKA • Danas je prihvaćena znanstveno dokazana teorija evolucije, koja kaže da se čovjek razvio iz primata. • Ljudska vrsta nastala je prije 3, 5 milijuna godina u istočnoj Africi. Moderni čovjek nastao je prije 400 000 godina. Tea Logarić

 4. FIZIOLOGIJA ČOVJEKA • Fiziologija čovjekajest znanost o mehaničkim, fizičkim i biokemijskim funkcijama normalnih ljudi ili ljudskih tkiva i organa. Fiziologija u osnovi proučava tijelo na razini organa i sistema. Većina aspekata ljudske fizio- logije blisko je homologna s odgovara- jućim aspektima. Tea Logarić

 5. ANATOMIJA ČOVJEKA • Anatomija čovjeka jest posebno područje anatomije koje proučava stukturu i sustave organa u ljudskom tijelu, ostavljajući tkiva histologiji a stanice citologiji. Ljudsko se tijelo, kao i ona svih životinja, sastoji od sustava, koji se sastoje od organa, organi od tkiva a tkiva od stanica. Tea Logarić

 6. 5 NADLJUDKIH SPOSOBNOSTI ČOVJEKA • 1. Preživljavanje udara munje - između dobi od 30 i 65 godina,RoyaClevelandaSullivana sedam je puta pogodila munja i svih sedam je preživio • 2. Uspinjanje po zgradama- poznat i kao "čovjek pauk" Alain Robert uspeo se na najviše nebodere u svijetu bez pomoći užeta ili uspinjačke opreme. Koristeći samo svoje ruke i cipele za uspinjanje, Robert se popeo na poznate građevine poput Eiffelovog tornja, Opere u Sydneyu, nebodera Sears itd. • 3. 50 maratona u 50 dana- Dean Karnazes iz Los Angelesa pretrčao je 50 maratona u 50 saveznih država tijekom 50 dana. • 4. Savijanje metala- Sakinat Khanapiyeva je 76-godišnja baka iz Dagestana u Rusiji, te također drži rekord kao najjača baka na svijetu. Khanapiyeva može podići metalno zvono teško 24 kg, slomiti potkovu te savinuti 5 cm debelu metalnu šipku. • 5. Balansiranje s automobilom-John Evans može balansirati s automobilom na svojoj glavi! 2 metra visok, i 155 kg težak Britanac uspio je balansirati sa 159 kg teškim Mini Morrisom na glavi 33 sekunde, bez pomoći ruku Tea Logarić

 7. ČOVJEKOV MOZAK • Mozakje središte živčanog sustava svih kralježnjaka i većine bezkralježnjaka. Mozak je najvažniji organ za čovjekovu sposobnost razmišljanja. • Mozak je s ostatkom tijela povezan živcima, od kojih je zapravo glavni kralješnična moždina (duga otprilike 45 cm). Tea Logarić

 8. 1.KAKO SE ČOVJEK JOŠ NAZIVA? • Nitro sapiens • Homo sapiens • Matro sapiens Tea Logarić

 9. 2.PRIJE KOLIKO GODINA SE RAZVIO ČOVJEK? • A) 100 000 god • B) 500 000 god • C) 200 000 god Tea Logarić

 10. 3.PRIJE KOLKO GODINA SE RAZVIO ČOVJEK? • A) prije 2 mil.god. • B) prije 5 mil.god. • C) prije 3,5 mil.god. Tea Logarić

 11. ČOVJEK SE RAZVIO IZ PRIMATA? • A) DA • B) NE Tea Logarić

 12. ŠTO FIZIOLOGIJA U OSNOVI PROUČAVA? • A) LJUDSKI MOZAK • B) LJUDSKO TIJELO • C) LJUDSKI UM Tea Logarić

 13. DA LI SE TKIVA SASTOJE OD STANICA? • A) DA • B) NE Tea Logarić

 14. ČESTITAMO!VAŠ ODGOVOR JE TOČAN  Tea Logarić

 15. NAŽALOST,VAŠ ODGOVOR JE NETOČAN   Tea Logarić

More Related