Den l ngsiktiga modellen tillv xt
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Den långsiktiga modellen-tillväxt . Tillväxttaktens betydelse: Ex1. Antag att real BNP i Sverige växer med 1.5% i 40 år BNP = (1.015)^40= 1.8 ggr BNP idag Ex2. Antag att real BNP i Sverige växer med 3 % i 40 år BNP = (1.03)^40= 3.3 ggr BNP idag.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - etta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Den l ngsiktiga modellen tillv xt
Den långsiktiga modellen-tillväxt

 • Tillväxttaktens betydelse:

  Ex1. Antag att real BNP i Sverige växer med 1.5% i 40 år

  BNP = (1.015)^40= 1.8 ggr BNP idag

  Ex2. Antag att real BNP i Sverige växer med 3 % i 40 år

  BNP = (1.03)^40= 3.3 ggr BNP idag


Den l ngsiktiga modellen tillv xt

Ex. 3 Länder som Hong Kong, Taiwan och Phillipinerna etc. med tillväxt kring 6% ökade real BNP 5 ggr på 30 år dvs. en generation från 1960 -1990.

Ex. 4 Real BNP i USA växte med 1.75% från 1870 - 1990, vilket gjorde USA till världens rikaste nation. Om USA istället hade växt 1 % långsammare under denna period hade landet haft ungefär samma levnadsstandard som Mexico 1990.


Tillv xttaktens best mningsfaktorer
Tillväxttaktens bestämningsfaktorer med tillväxt kring 6% ökade real BNP 5 ggr på 30 år dvs. en generation från 1960 -1990.

 • Produktionsfunktion: Y = F(N,K,A)

 • Arbetskraft: N

 • Kapital K: realkapital (maskiner, byggnader etc.)

 • Teknologi A: Allt som påverkar produktiviteten hos N och K.


Produktionsfunktionens egenskaper
Produktionsfunktionens egenskaper med tillväxt kring 6% ökade real BNP 5 ggr på 30 år dvs. en generation från 1960 -1990.

 • Konstant skalavkastning: om N, K ökar med x % ökar även Y med x %.

 • Kapital och arbete har avtagande gränsavkastning (figur)


Arbetsmarknaden
Arbetsmarknaden med tillväxt kring 6% ökade real BNP 5 ggr på 30 år dvs. en generation från 1960 -1990.

 • Efterfrågan på arbetskraft:

  vinst max: W = MPL * P eller W/P = MPL (figur)

 • Utbud av arbetskraft:

  • Substitutionseffekt: högre realön gör det mer lönt att arbeta

  • Inkomsteffekt: högre reallön gör att man har råd att arbeta mindre

   Figur


J mvikt p arbetsmarknaden
Jämvikt på arbetsmarknaden med tillväxt kring 6% ökade real BNP 5 ggr på 30 år dvs. en generation från 1960 -1990.

 • figur

  Potentiell BNP: Y*=F(N*,K,A)


Solows tillv xtmodell
Solows tillväxtmodell med tillväxt kring 6% ökade real BNP 5 ggr på 30 år dvs. en generation från 1960 -1990.

 • Y=F(N*,K,A)

 • Antag N* konstant

 • Kapitalet deprecierar med d % varje år

 • Ekonomin har en sparkvot s så att totalt sparande är: S=sY

 • I steady-state (jämvikt) är investeringarna just så stora att kapitalförslitningen (deprecieringen) uppvägs.

  sY = dK


Solows modell figur
Solows modell: Figur med tillväxt kring 6% ökade real BNP 5 ggr på 30 år dvs. en generation från 1960 -1990.

Stabilitet: sY > dK  K ökar

sY < dK  K minskar


Effekt av h gre sparkvot
Effekt av högre sparkvot med tillväxt kring 6% ökade real BNP 5 ggr på 30 år dvs. en generation från 1960 -1990.

 • figurer


Effekt av handelsliberalisering baldwin s turboeffekt
Effekt av handelsliberalisering: Baldwin’s Turboeffekt med tillväxt kring 6% ökade real BNP 5 ggr på 30 år dvs. en generation från 1960 -1990.

 • figurer


Konvergens
Konvergens med tillväxt kring 6% ökade real BNP 5 ggr på 30 år dvs. en generation från 1960 -1990.

 • Figur ur boken


Growth accounting tillv xtbokf ring
”Growth Accounting” - Tillväxtbokföring med tillväxt kring 6% ökade real BNP 5 ggr på 30 år dvs. en generation från 1960 -1990.

 • En typisk neoklassisk produktionsfunktion (Cobb-Douglas):

  Y =F(N,K,A)= A K N

 • På tillväxtform

 • Numerisk ex.


Tillv xt
Tillväxt med tillväxt kring 6% ökade real BNP 5 ggr på 30 år dvs. en generation från 1960 -1990.

 • Mätningar indikerar att tillväxten till största delen kommer från ökning i A.

 • Tillväxtteori som försöker förklara de tekniska framstegen kallas endogen tillväxt teori


Endogen tillv xtteori
Endogen tillväxtteori med tillväxt kring 6% ökade real BNP 5 ggr på 30 år dvs. en generation från 1960 -1990.

 • Högre teknologi (A) beror på:

  • ökning i humankapitalet

  • ökning i kunskapskapitalet

  • ökad tillgång på specialiserade maskiner

 • Antag följande produktionsfunktionen för teknologi:  A=T(NA,KA,A)

 • A ingår i sin egen produktionsfunktion. En högre kunskapsstock gör det t.ex. lättare att lära mer. Eller existensen av datorer gör det lättare att utveckla andra nya maskiner. Det är nu inte alls säkert att MPA är avtagande !

 • Antag att A=AT(NA,KA) eller A/A=T(NA,KA)


Endogen tillv xtteori1
Endogen tillväxtteori med tillväxt kring 6% ökade real BNP 5 ggr på 30 år dvs. en generation från 1960 -1990.

 • Modellen har konstant tillväxt i A och därför i Y. Tillväxttakten beror på NA,KA (A/A=T(NA,KA))

 • Om resurserna som går till att producera ny teknologi (NA,KA ) ökar, kommer också den långsiktiga tillväxttakten att öka!

 • Exempel på ting som skulle kunna öka tillväxten:

  • Handelsliberalisering

  • Satsningar på utbildning

  • Skattefördelar för R&D

  • Skattefördelar för investeringar