Aasta põllumehe mured ja rõõmud - PowerPoint PPT Presentation

aasta p llumehe mured ja r mud n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aasta põllumehe mured ja rõõmud PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aasta põllumehe mured ja rõõmud

play fullscreen
1 / 11
Aasta põllumehe mured ja rõõmud
189 Views
Download Presentation
ethan
Download Presentation

Aasta põllumehe mured ja rõõmud

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Aasta põllumehe mured ja rõõmud

  2. VILJELUSVÕISTLUSE PARIMAD SAAGID TALIRUKIS 9,7 t/ha MANGENI PM OÜ 2012 TALINISU 9,7 t/ha MÄNNIKU PIIM OÜ 2008 TALIODER 8,2 t/ha TOOMAS TOBRELUTS 2008 KAER 7,0 t/ha TÜ KAARLI 2009 TALIRAPS 5,7 t/ha PAE FARMER OÜ 2012

  3. PIIMATOODANG 1999-2011 LEHMA KOHTA

  4. VALITSUSE HEA TAHE • KOMPLEKSLUBA • ERIDIISLI KÜTUSEAKTSIIS

  5. 2014 - 2020 • OTSETOETUSED • ROHESTAMINE • EUROHEINAMAAD • MAK 2014 - 2020

  6. Tänan !