rreziqet e pesticideve p r projektet e usaid dhe rregulloren 216 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rreziqet e pesticideve për projektet e USAID dhe rregulloren 216 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rreziqet e pesticideve për projektet e USAID dhe rregulloren 216

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
etenia

Rreziqet e pesticideve për projektet e USAID dhe rregulloren 216 - PowerPoint PPT Presentation

277 Views
Download Presentation
Rreziqet e pesticideve për projektet e USAID dhe rregulloren 216
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rreziqet e pesticideve për projektet e USAID dhe rregulloren 216 Parandalimi dhe zbutja e rreziqeve të pesticideve në Shëndetin e njeriut Mjedis

 2. 2007 Raporti i Bankës Botërore • Helmimi i paqëllimshëm nga ekspozimi i pesticideve vret diku 355,000 njerëz çdo vit në mbarë botën

 3. Rreziku për projektet e USAID-it • Përse janë rregulloret e USAID për mjedis? • 1972-1973: Malaria në Pakistan arrin përqindje epidemike • 1974-1975: USAID dhe OBSH nisën një Program Kontrollues të Malaries në Pakistan • Rreth 2,800 anëtarë personeli për spërkatje të malaries në Pakistan janë helmuar (5 deri në vdekje) nga incidentet me insekticide* • USAID-i është paditur nga grupet mjedisore për mospasjen në dispozicion procedurat mjedisore • 1975-1976: USAID harton Rregulloren 216 * Baker, et al. 1978. Epidemic malathion poisoning in Pakistan malaria workers. The Lancet, Volume 311, Issue 8054, faqet 31 – 34.

 4. PERSUAP i USAID-it • 2000: Koncepti PERSUAP* është zhvilluar nga USAID për të kuptuar dhe analizuar sistemet e MID dhe pesticideve, burimeve dhe rreziqeve në një vend. • PER (RVP): Raporti i Vlerësimit të Pesticideve që vlerëson 12 faktorët e rrezikut të pesticideve kërkohet nga rregullorja 216. • SUAP (PVSHS): Plani i Veprimit për Përdorim të Sigurtë që u jep përparësi veprimeve të rekomanduara për të zbutur rreziqet dhe i vë ato në një format të planit të veprimit. • *Pesticide Evaluation Report and Safe Use Action Plan

 5. A janë gratë, fëmijët apo argatët duke përdorur pesticide toksike pa PPM? • Gruaja nga Gjeorgjia këmbëzbathur duke përdorur pesticide pa PPM (Pajisje Personale Mbrojtëse) • Djaloshi argat nga Gjeorgjia duke spërkatur në mes të ditës me erë të fortë, pa PPM

 6. Ndikimi i Pesticideve në Mjedis • Në fushë, disa pesticide mund të vrasin bletët dhe zogjtë • Në ujë, disa pesticide mund të vrasin peshqit, gaforret, bretkocat, picërrakët, butakët dhe organizmat e tjerë

 7. A ka etiketa të humbura apo të palexueshme pa informacionin e duhur mjekësor në rast të fëmijëve të helmuar?

 8. Çfarë është procesi i regjistrimit të pesticideve në vend? • A është i harmonizuar me sistemet e tjera (BE)? • Sa kohë duhet? • A është në dispozicion laboratori testues funksional? • A është në dispozicion lista e pesticideve të regjistruara e përditësuar?

 9. Çfarë shohin bujqit kur ata vizitojnë dyqanet vendore me artikuj bujqësor?

 10. A ka pesticide të ndaluara dhe pesticide të nënndara në thasë pa informata në etiketë? • HCH ndërkombëtarisht i ndaluar duke u shitur në Burkina Faso më 2008, 2009. • Karbofurani dhe endosulfani shumë helmues në thasë të vegjël pa etiketa në Burkina Faso në 2008

 11. Çfarë është përdorimi i sigurtë? • Magazinim i sigurtë? - Jo në shishe të koka-kolës. • Hedhje e sigurtë? - Jo kur konteinerë bosh të pesticideve janë hedhur në fushë

 12. A ekziston në vend një sistem i mirë i kujdesit mjekësor për kontrollim helmesh? • A ka një histori për helmime pesticidesh? • A ka qendra për kontroll helmimi? • A janë në dispozicion kundërhelmet dhe a janë kuptuar ato? “2 motra me sa duket janë vrarë nga pesticidet” Publikuar UPI.com: 10 shkurt, 2010 në12:48 AM LAYTON, Utah, 10 shkurt (UPI) – Një vajzë 15 vjeçe nga Utah vdiq të marten, tri ditë pasi që motra e saj 4 vjeçe u vra me sa duket nga helmimi me pesticide, thonë zyrtartë.. Më shumë: http://www.upi.com/Top_News/US/2010/02/10/2-sisters-apparently-killed-by-pesticide/UPI-65691265780901/

 13. Përparësitë e pranishme në sektorin e pesticideve në Kosovë • Struktura nacionale është e re, me mundësi për të marrë vendime të mira që nga fillimi. • Sistemi i regjistrimit të pesticideve është në dispozicion, i lidhur me BE-në dhe i përditësuar çdo vit. • Përfaqësim i mirë dhe pesticide të mira nga firmat e pesticideve me reputacion ndërkombëtar. • Prani e kufizuar e pesticideve të ripaketuara, të etiketuara jo si duhet, të paregjistruara apo pesticide ilegale nga vendet fqinje.

 14. Rreziqet e pranishme në sektorin e pesticideve në Kosovë • Shumë pak pajisje të sigurisë në dispozicion dhe në shfrytëzim. • Nevoja për më shumë burime për këshillim dhe zbatim. • Nevoja për të shtuar njohuritë e bujqëve për dëmtuesit dhe pesticidet. • Nevoja për të shtuar njohuritë e bujqëve se si të zvogëlohen rreziqet nga pesticidet (etiketat, të dhënat mbi sigurinë e materialeve dhe trajnimet).

 15. Rreziqet e pranishme në sektorin e pesticideve në Kosovë • Pesticidet e ruajtura në shtëpitë e bujqëve. • Mbi dhe nën-dozimi me pesticide për shkak se nuk është kuptuar kalibrimi. • Pesticidet e përdorura në kohën e gabuar të ditës. • Zgjedhje të gabuara të pesticideve për llojet e dëmtuesve (duhet PMD-Plani i Menaxhimit të Dëmtuesve). • Spërkatësit e shpinës rrjedhin, mungon mirëmbajtja.

 16. Rreziqet e pranishme në sektorin e pesticideve në Kosovë • Hedhje jo e duhur e pesticideve dhe kontejnerëve. • Qendrat joadekuate të kontrollit me rastin e helmimit dhe antihelmet.

 17. Rregullorja 216 e Qeverisë Amerikane • Fokusohet në Menaxhimin e Integruar të Dëmtuesve (MID) dhe përdorimin e PMD-ve. • Kërkon që pesticidet të analizohen për respektimin ligjor, shëndetin njerëzor, mjedisin dhe për sigurinë.

 18. Rregullorja 216 e Qeverisë Amerikane • Pesticidet e paregjistruara në EPA nuk mund të promovohen, blehen apo shfrytëzohen me paratë e USAID. • Produktet e Pesticideve të Kufizuara për Përdorim (PKP) EPA nuk mund të promovohen, blehen apo shfrytëzohen me paratë e USAID. • Shumica e pesticideve që janë Klasa I, kancerogjenet dhe ndotësit e njohur të ujit nuk mund të përdoren.

 19. Pyetje