t rovci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŠTÚROVCI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ŠTÚROVCI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

ŠTÚROVCI - PowerPoint PPT Presentation


  • 145 Views
  • Uploaded on

ŠTÚROVCI. Mgr. Jarmila Matelová ZS Sadová 620, Senica. ŠTÚROVCI. generácia mládeže, ktorú nazývame podľa vodcu slovenského národného hnutia Ľudovíta Štúra, hlavný prúd slovenského národného hnutia v 1. polovici 19.storočia, v období romantizmu,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ŠTÚROVCI' - estrella-gomez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t rovci

ŠTÚROVCI

Mgr. Jarmila Matelová

ZS Sadová 620, Senica

t rovci1
ŠTÚROVCI
  • generácia mládeže, ktorú nazývame podľa vodcu slovenského národného hnutia Ľudovíta Štúra,
  • hlavný prúd slovenského národného hnutia v 1. polovici 19.storočia, v období romantizmu,
  • formoval sa v 30. a 40. rokoch najmä na Evanjelickom lýceu v Bratislave.
t rovci2
ŠTÚROVCI

Zaslúžili sa o vznik slovenskej hymny, vlajky a znaku.

Hlavní predstavitelia - Samo Chalupka, Janko Kráľ, Ján Botto, Andrej Sládkovič, Ján Francisci, Janko Matúška

t rovci program hnutia
ŠTÚROVCI – PROGRAM HNUTIA

- rovnoprávne postavenie slovenského národa

v bývalom Uhorsku,

- zlepšenie životných podmienok prostého ľudu,

- duchovný rast a vzdelanosť Slovákov,

- uzákonenie spisovného jazyka,

- zrušenie poddanstva,

- rozširovanie národného školstva,

- zachovanie národného umenia.

t rovci3
ŠTÚROVCI

Ľudovít Štúr - muž skutkov Samo Chalupka – posol mravnosti

Janko Kráľ – burič a revolucionár Ján Botto – putovanie za slnkom

Andrej Sládkovič– hymnus na lásku

Janko Matúška – tvorca hymny

t rovci cit ty
ŠTÚROVCI - CITÁTY

S.Chalupka: „Pravde žil som, krivdu bil som, verne národ svoj ľúbil som.“

J.Kráľ: „Slobody hlas mocný budí zase všetky zeme :/a my chlapci podtatranskí či sedieť budeme?“

A.Sládkovič: „Vlasť drahú ľúbiť v peknej Maríne,/ Marínu drahú v peknej otčine,/ obe v jednom objímať.“

J.Botto: „ No príde i prísť musí ten veľký deň súdu - / a za stôl si zasadne pravda môjho ľudu!“

udov t t r 1815 1856 uhrovec modra
Ľudovít Štúr 1815 – 1856 Uhrovec - Modra

Štúdium - 1827 v Rabe, 1829 na Evanjelickom lýceu v Bratislave, 1838 – 1840 na univerzite v Halle.

24. apríl 1836 – stretnutie na Devíne,

1843 - uzákonenie spisovnej slovenčiny spolu s Hurbanom a Hodžom v Hlbokom,

1. augusta 1845 - Slovenskjenárodňjenovinis literárnou prílohou Orol tatránski,

udov t t r
Ľudovít Štúr

21. december 1847 – reč na uhorskom sneme za

mesto Zvolen, 12.jún 1848 - vystúpenie na

Slovanskom zjazde v Prahe, 19.september 1848

- člen Slovenskej národnej rady, január 1851 –

život pod policajným dozorom v Modre.

udov t t r1
Ľudovít Štúr

Tvorba: Nárečjaslovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí, Nauka reči slovenskej /gramatickáosnova nového slovenského spisovného jazyka/, Spevy a piesne, Slovanstvo a svet budúcnosti, Svätoboj, O národných písních a pověstechplemen slovanských, Matúš z Trenčína .......

samo chalupka 1812 1883 horn lehota horn lehota
Samo Chalupka1812 - 1883Horná Lehota – Horná Lehota

Štúdium - 1822 - na lýceu

v Kežmarku

1824 - 1827 v Rožňave,

1827 - Evanjelické lýceum v Bratislave,

1833 - vo Viedni – teológiu.

V roku 1831 bojoval v poľskom povstaní. Od roku

1840 pôsobil v Hornej Lehote ako evanjelický farár.

samo chalupka
Samo Chalupka

Bol členom výboru Tatrína a roku 1861 spolutvorca Memoranda slovenského národa v Martine. Svoju knižnicu daroval Národnému domu v Martine (okolo tisíc zväzkov).Tvorba: Boj pri Jelšave, TurčínPoničan, Branko, Mor ho!, Likavský Väzeň, Spevy, Kráľohoľská.....

janko kr 1822 1876 liptovsk mikul zlat moravce
Janko Kráľ 1822 – 1876 Liptovský Mikuláš – Zlaté Moravce

Štúdium - 1834 - 1837 gymnázium v Gemeri,

1837 - 1841 Evanjelické lýceum v Levoči,

1841 - 1842 v Kežmarku,

1842 - 1844 v Bratislave.

1844 - protest proti zosadeniu Ľ. Štúra - odchod

do Liptovského Mikuláša.

janko kr
JankoKráľ

Pôsobenie – pisár v Budapešti, vládny komisár,

stoličný pisár, námestník hlavného slúžneho,

súdny adjunkt v Martine a i..

1848 – väznený v Šahách,

1862 – pôsobenie v Zlatých Moravciach, kde

zomrel na týfovú choleru.

Tvorba – Duma bratislavská, Šahy, Jarná pieseň,

Zakliata panna vo Váhu a divný Janko,

Zverbovaný, Zabitý, Krajinská pieseň, Kríž a

čiapka.....

andrej sl dkovi 1820 1872 andrej braxatoris krupina radva
Andrej Sládkovič1820 - 1872 /Andrej Braxatoris/ Krupina - Radvaň

Štúdium – 1831 – 1832 na

gymnázium v Krupine,

1839 – 1840 Evanjelickom

lýceu

v Banskej Štiavnici,

1840 – 1842 v Bratislave,

1843 – 1844 teológiu na univerzite v Halle.

andrej sl dkovi
Andrej Sládkovič

Pôsobenie – pomocný učiteľ v Ladzanoch,

vychovávateľ v Hodruši, v r.1847 vysvätený za

kňaza a do roku 1856 farár v Hrochoti, od r.1856

až do konca života v Radvani ako evanjelický

farár.

1849 – za podporu Slovenského povstania

básnika odsúdili na trest smrti, ktorý nestihli

maďarskí gardisti vykonať.

andrej sl dkovi1
Andrej Sládkovič

Tvorba - Zaspievam pieseň o slobodnej vlasti,

Nehaňte ľud môj, Marína,

Detvan – časti: Martin, Družina, Slatinský

jarmok, Vohľady, Lapačka,

Svätomartiniáda, Milica.

j n botto 1829 1881 vy n sk lnik bansk bystrica
Ján Botto1829 – 1881 Vyšný Skálnik – Banská Bystrica

Štúdium – 1843 – 1847 na

Evanjelickom lýceu v Levoči,

spoluautor študentského časopisu

Holub s prílohou Sokol,

1847 – 1851 na polytechnike v Budapešti.

1861 – účasť na memorandovom zhromaždení,

1863 - zakladajúci člen Matice slovenskej.

Pôsobenie – 1851 – 1860 zememerač v Martine a okolí,

1860 – 1870 v Banskej Štiavnici, 1870 – 1881 v Banskej

Bystrici.

j n botto
Ján Botto

Tvorba – Báj na Dunaji, K mladosti,

Smrť Jánošíkova, Povesti slovenské,

Žltá ľalia, Margita a Besná, Ctibor,

Krížne cesty.

janko mat ka 1821 1877 doln kub n doln kub n
Janko Matúška 1821 - 1877 DolnýKubín – Dolný Kubín

Štúdium - 1839 -1844 teológiu

v Bratislave

1844 - na lýceu v Levoči

Pôsobenie - v Oravskom Podzámku ako

vychovávateľ

v Dolnom Kubíne ako

úradník na súde

V roku 1844 napísal báseň Nad Tatrou sa blýska...,ktorou vyjadril svoj protest proti zosadeniu Ľudovíta Štúra z profesúri na Bratislavskom lýceu.

janko mat ka
Janko Matúška

Táto báseň zohrala významnú úlohu v slovenskom národnom živote, stala sa bojovou piesňou štúrovskej družiny a aj súčasťou .

Tvorba:

Piesne a balady na motívy ľud. povestí: Kozia skala, Púchovská skala, Hrdoš (Nitra II, 1844), Sokolíček plavý, Preletel sokolík nad tichým Dunajom, Slepý starec, Po dolinách, Vzdychy spod Lysice.