Download
od i dalys n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŽODŽIŲ DALYS PowerPoint Presentation
Download Presentation
ŽODŽIŲ DALYS

ŽODŽIŲ DALYS

2268 Views Download Presentation
Download Presentation

ŽODŽIŲ DALYS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ŽODŽIŲ DALYS

 2. ŠAKNIS

 3. Bendroji giminiškŲ ŽodŽiŲ dalis vadinasi ŠAKNIS. MOKO MOKINYS MOKYKLA PAMOKA MOKYTOJAS PAMOKSLAS

 4. PAVADINKITE PAVEISLĖLIUS IR NURODYKITE JŲ ŠAKNĮ.(Brūkšnelių skaičius nurodo raidžių kiekį žodyje) DARŽAS ________

 5. ----------- ----------

 6. ------- ----- --------

 7. ---- ------- ---------

 8. -------- ------ ---------

 9. galŪnĖ

 10. Žodžio dalis, kuri kinta, vadinasi GALŪNĖ SAUL SAUL SAUL SAUL SAUL Ė ĖS EI Ę ĖJE

 11. Vietoj paveikslĖliŲ Įrašykite ŽodŽius reikiamu linksniu. GalŪnes paŽymĖkite sutartiniu Ženklu. Monika turi ------- . Ovalo formos -------- žaidžiamas regbis.

 12. Oranžinis -------- skirtas krepšiniui. Šį ------- renkasi futbolininkai.

 13. PRIESAGA

 14. PRIESAGA – ŽODŽIO DALIS TARP ŠAKNIES IR GALŪNĖS STATO STATYKLA STATYBOS STATYBININKAS STATYBINIS

 15. DAIKTAVARDŽIO PRIESAGŲ REIKŠMĖ IR VARTOJIMAS • elis, - elė, - ėlis, - ėlė, - ukas, - utė, - ytė • Daiktavardžiai su šiomis priesagomis žymi mažus ar malonius daiktus, žmones.

 16. Namelis seselė pasakėlė skarytė

 17. Katinėlis močiutė broliukas

 18. tojas, - toja, - ėjas, - ėja, - ininkas, - ininkė • Daiktavardžiai su šiomis priesagomis žymi žmogaus profesiją. Dažytojas mokytoja

 19. Siuvėja, kirpėjas, dainininkė,dailininkas

 20. ymas, - imas, - esys, - inys, - ėsiai • Daiktavardžiai su šiomis priesagomis žymi veiksmą ir atliktą darbą. Rašymas, piešimas

 21. Griuvėsiai, elgesys, piešinys

 22. tukas, - tuvas, - iklis, - yklė • Daiktavardžiai su šiomis priesagomis žymi įrankių pavadinimus. Skalbyklė Atsuktuvas Trintukas Jungiklis

 23. ykla, - ynas, - inė, - idė • Daiktavardžiai su šiomis priesagomis žymi vietą. Beržynas Rūbinė Stovykla Vištidė

 24. - umas, - ybė Daiktavardžiai su šiomis priesagomis žymi vietą arba būseną. Ramybė Tolumas

 25. PRIEŠDĖLIS Pa -, at -, ne -, už -, iš -, į –, par - Priešdėlis pakeičia žodžio reikšmę.

 26. Vietoj paveikslĖliŲ, pridĖdami priešdĖlius, Įrašykite ŽodĮ nešti . Kiškiai _ _ _ _ kalėdinę dovaną.

 27. Laiškanešys _ _ _ _ _ _ laišką.

 28. Gydytojai __ _ _ _ ligonį į greitosios pagalbos mašiną.

 29. Vyras paprašė: - Ar gali mane truputį _ _ _ _ _ _ _ ?

 30. Mama su dukrele Monika _ _ _ _ _ _ _maisto iš parduotuvės.

 31. Onutė _ _ _ _ _ _ _ savo namelį į kitą vietą.

 32. Mokytojai _ _ _ _ _ _ dėžes pilnasnaujų knygų į salę.

 33. Tėtis _ _ _ _ _ _ _ malkų laužui.

 34. Mama _ _ _ _ _ _ _ _ sunkaus puodo.

 35. Jonas _ _ _ _ _ _ nereikalingus daiktus iš savo kabineto.

 36. Vietoj paveikslĖliŲ, pridĖdami Įvairias ŽodŽio dalis, Įrašykite ŽodĮ MINti . Marija - - - - - - - uodą.

 37. Autobuse Nijolė netyčia - - - - - - nepažįstamam vyriškiui ant kojos.

 38. Vaikščiodamas pajūriu, Rokas - - - - - į išsiliejusių dažų balutę.

 39. Abejingumas dažnai - - - - - - - draugystę.

 40. SudĖliokite ŽodŽius

 41. -- --- --

 42. -- --- -- --

 43. - - - - - - - - - - - - -- - -

 44. Supinkite ŽODŽIŲ grandinĖlĘ, vietoj paveikslĖliŲ Įrašydami naujai sudarytus ŽodŽius.

 45. si Ap au ti batus

 46. - - - - - - - - - -

 47. -- - - - - - -

 48. -- - - - - - - -